Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Is wereldwijde armoede ook uw verantwoordelijkheid?

"Geld is er genoeg. Meer dan de bereidheid te delen is er in principe niet nodig. Maar waarom zou u verantwoordelijkheid dragen voor de armoede van iemand aan de andere kant van de wereld? We zijn geneigd te denken dat we enkel verantwoordelijk zijn voor wat we doen — niet voor wat we nalaten te doen. Maar is het verschil tussen iemand vermoorden en iemand laten sterven, terwijl je diens dood kon verhelpen, zo groot?"
vrijdag 17 oktober 2014

Volgend jaar eindigt de termijn waarbinnen we de millenniumdoelstellingen moeten bereiken. In 2000 ondertekenden 189 landen immers een verklaring om samen te werken aan onder andere de uitroeiing van extreme armoede en honger, de ontwikkeling van basiseducatie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het uitbannen van aids. Zo zou tegen 2015 het aantal mensen, die leven van minder dan 1 dollar per dag, wereldwijd gehalveerd moeten zijn ten opzichte van 1990.

Wereldwijd gezien werd die doelstelling in 2010 reeds bijna bereikt, maar de afname van armoede is zeer ongelijk verdeeld. In Zuid-Azië en Sub-Sahara Afrika bijvoorbeeld is de armoedegrens amper gedaald. Maar zelfs al zouden de doelstellingen overal gehaald worden: volstaan ze wel? Er is natuurlijk nog steeds die andere helft. Nu is het makkelijk te denken dat regeringen inderdaad niet genoeg doen. Maar ik vraag u: wat heeft u gedaan? Laten we daar even bij stilstaan.

Confrontatie

U koopt nieuwe schoenen. U gaat naar de cinema. Doneert u ook aan goede doelen? In het artikel 'What should a Billionaire Give – and What Should You?’' vraagt filosoof Peter Singer zich af in welke mate we verantwoordelijk zijn voor wereldwijde armoede en in hoeverre we moreel verplicht zijn hier zelf iets aan te doen. Het antwoord is zeer duidelijk: geef wat u kan geven. Een 'fair share' volstaat niet. Singer concludeert ook dat het niet moeilijk is extreme armoede te bestrijden en rijkdom eerlijk te verdelen. Geld is er genoeg. Meer dan de bereidheid te delen is er in principe niet nodig. Maar waarom zou u verantwoordelijkheid dragen voor de armoede van iemand aan de andere kant van de wereld?

We zijn geneigd te denken dat we enkel verantwoordelijk zijn voor wat we doen – niet voor wat we nalaten te doen. Maar is het verschil tussen iemand vermoorden en iemand laten sterven, terwijl je diens dood kon verhelpen, zo groot? Ook al heb je in het tweede geval geen kwaadaardig plan gesmeed, je nalatigheid blijft moreel verwerpelijk. We weten allemaal dat er overal in de wereld mensen sterven van de honger. Toch doen we (bijna) niets. Is dat niet even kwalijk dan voorbijlopen aan een stervende zonder hulp te bieden? De confrontatie is minder direct en dus makkelijker te negeren. Dat maakt de verantwoordelijkheid die we ervoor dragen echter niet kleiner. 

 • Met een bedrag van 40 euro kan Artsen zonder Grenzen twee zwaar ondervoede kinderen gedurende twintig dagen behandelen.
 • Met een bedrag van 33 euro leert Oxfam Vietnamese boeren hoe ze rijst duurzaam en biologisch kunnen telen.
 • Met een bedrag van 70 euro leert Broederlijk Delen een jongere in een workshop drama van drie weken omgaan met zijn angsten. 
 • Met een bedrag van 30 euro per maand kan je via SOS Kinderdorpen meter of peter worden van een SOS kind en dit uit financiële onzekerheid helpen. 

Er is dus niet veel nodig om zelf een verschil te maken. Het argument dat een oplossing van bovenaf moet komen en dat goede doelen slechts kortetermijnoplossingen bieden is slechts een uitvlucht om te ontsnappen aan verantwoordelijkheid. Politieke oplossingen zijn natuurlijk nodig, maar het effect ervan laat vaak lang op zich wachten.

Recht evenredig

Langetermijnoplossingen moeten aangevuld worden met rechtstreekse, concrete hulp. En het is deze hulp die goede doelen kunnen verwezenlijken. Zelfs al zijn ze op lange termijn niet efficiënt zonder politiek-maatschappelijke wijzigingen, dat betekent niet dat ze niet noodzakelijk zijn.

Ook het idee dat je zelf voor je geld gewerkt hebt en dus geen (morele) verplichting hebt om dit met anderen te delen, is ontoereikend. Het is een voorrecht dat je geld kan verdienen. Die mogelijkheid heb je, omdat je in een welvarende samenleving woont en kansen hebt gekregen die elders niet bestaan.

Geef toe: zou je levenskwaliteit werkelijk dalen moest je maandelijks een (behoorlijke) gift doen? En als dat het geval zou zijn: is deze daling recht evenredig aan de hulp die je ermee kan bieden? Ik betwijfel het. Het is makkelijk problemen als deze te negeren. Maar het is ook makkelijk ze aan te pakken. 

Als u volgend jaar in de krant leest dat we de milleniumdoelstellingen niet bereikt hebben, wees dan niet boos op wat regeringen niet gedaan hebben. Vraag jezelf af wat jij wel gedaan hebt. Vraag jezelf af of je niet meer kon doen. Vandaag is het internationale dag ter bestrijding van de armoede. Laten we daar even bij stilstaan. En laten we dit morgen niet vergeten. 


Bronnen

 • http://www.detijdloopt.be/
 • Peter Singer, "What Should a Billionaire Give – and What Should You?", The New York Times Magazine, 17 december 2006 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door janu op vrijdag 17 oktober 2014

  Het economische kolonialistische systeem is diefstal met geweld, een misdaad tegen de mensheid opgedrongen aan de rest van de wereld door het misdadige koloniale Europa en haar vervolgers de imperialistische VS . Dit misdadige economische systeem zet aan tot mensenhandel en tot de terreur van het hongerloon. Deze genocide door honger en de dagelijkse terreur van een hongerloon kan alleen gestopt worden door de afschaffing van dit misdadige systeem. Een mogelijke verbetering voor de, op een gewelddadige wijze, uitgebuiten bevolking van het zuiden zou kunnen zijn, een wereldwijd menswaardig minimumloon en/of leefloon van ongeveer 150 euro per maand. Door hun zwijgen collaboreren de genoemde NGO's met de economische wrede dictatuur die deze genocide pleegt. Zoals de Kerk en andere "goede doel" organisaties die de genocidaire kolonialisten vergezelden en een handje toestaken. De genoemde NGO's werken zeer nauw samen met de daders van deze afschuwelijke misdaad.

  http://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/04/15/europese-koe-rijker-dan-de-helft-wereldbevolking

  • door Ides Nicaise op zaterdag 18 oktober 2014

   Komaan, Janu, vanwaar al die giftige taal? Is dat jouw excuus om de zakken dicht te houden en aan de kant te gaan zitten? Denk je echt dat je met dat soort antipolitiek en verdachtmakingen de zaak vooruit helpt? Er is ongetwijfeld heel wat structureel geweld tegen armen wereldwijd. Het vraagt moed om de contestatie van dat onrecht te koppelen aan radicale vrijgevigheid. Ik deel 100% de mening van de auteur.

   • door Koen Verhofstadt op maandag 20 oktober 2014

    Meneer Nicaise, met alle respect voor uw werk mbt. armoede hier: ook al vind ik één en ander nogal pamfletair uitgedrukt (een genre op zich, waar de bevolking zich beter weer wat meer zou bekwamen, dat zou de democratie ten goede komen), het pseudoradicale systeemonkritisch Singerisme is aan mij toch ook echt niet besteed. Moeten wij nu in beate bewondering staan, voor wie omdat zij/hij het zich kan permitteren, door een gift aan gelijk welke organisatie (anything goes) een goed geweten koopt? Onze eerste verantwoordelijkheid ligt volgens mij toch in het bestrijden van de georganiseerde uitbuiting alhier. En als er toch iets te besteden valt deel ik liever met het clandestiene bevolkingsdeel hier, dat men bewust laat groeien om verworvenheden onder druk te zetten, of met diegenen die bewust van die verworvenheden worden uitgesloten.

  • door Patrick Vanderhulst op zaterdag 25 oktober 2014

   Een generatie geleden was er (een begin van) beweging om op te roepen 1 procent van je belastbaar inkomen aan giften uit te geven. Ik weet niet hoeveel gezinnen dit volgehouden hebben?

   Nochtans zijn de (fiscale) voordelen recentelijk verbeterd en kunnen we op deze manier de overheid verplichten voor 60 procent bij te dragen aan zinvolle initiatieven. Dit staat naast het politieke werk om herverdeling institutioneel te versterken en niet af te bouwen, zoals men nu van plan is.

   Nu kan je dank zij het internet ook bijdragen aan wereldwijde initiatieven, zoals mee betalen voor de reizen en uitrusting en opleiding in de strijd tegen Ebola op Avaaz https://secure.avaaz.org/en/ebola.

 • door janu op zondag 19 oktober 2014

  De moderne slavernij door de westerse meester van slaven ontkennen, is negationisme. Het economische systeem dat het westen gewelddadig oplegt aan de rest van de wereld is niet slechts een onrecht, het is een misdaad tegen de mensheid. Het economische misdadige systeem is gewoon de voortzetting van de plundering van de slaven door kolonialisten en meesters van slaven. De oude Kolonialisten en de nieuwe Imperialisten met hun militaire en economische macht hebben de "vrijheid" om aan 4 miljard mensen een hongerloon op te dringen. Hun winsten staan boven mensen- en arbeidsrechten. De VS voert sinds 170 jaren agressie-oorlogen en massaslachtingen tegen pro-communistische landen die proberen menswaardige basisrechten te geven aan de arbeiders. Volgens Jean Ziegler beheersten in 2007 acht westerse ondernemingen de hele wereldmarkt van voedingsmiddelen, b.v. Cargill die 26% van de wereldhandel in graan in handen had. Europa en de VS zijn een wrede economische dictatuur die de bevolking van het zuiden dwingt tot slavernij, hongerlonen, armoede, hongerdood, emigratie. Deze misdaad tegen de mensheid willen verbloemen, is een grote leugen, een groot bedrog. Het kolonialistische economische systeem moet serieus hervormd worden zodat de arbeiders van het zuiden veel meer rechten krijgen o.a. een wereldwijd mensenwaardig minimumloon en/of een leefloon van 200 euro per maand.

 • door janu op zondag 19 oktober 2014

  Grote Geest heeft GRATIS de overvloedige aarde voor zijn kinderen geschapen. Het kenmerk van de onbewuste en onvolmaakt mens is het fundamentele egoïsme, het eigen belang. Door machtsmisbruik zal hij zijn eigen belang ongebreideld opdringen aan de zwakkeren. De machtigen hebben de aarde geprivatiseerd. Vroeger was Europa de machtige en heeft het met bruut geweld de rest van de wereld geprivatiseerd voor eigen winst. De Indianen op het Amerikaanse continent leefden volgens de doelstelling van Grote Geest, in harmonie met de natuur, ze beheerden en gebruikten moeder aarde gemeenschappelijk. De materialistische goud- en bloeddorstige Europese barbaren hebben ongeveer 80% van de indianen uitgeroeid. De Europese barbaren hebben ongeveer 30% van de sub Saharische bevolking van Afrika uitgeroeid door slavernij, verminkingen, deportaties en moorden. De Europese barbaren hebben een holocaust van ongeveer 100 miljoen mensen gepleegd. Ondanks dat misdaden tegen de mensheid en genocides niet verjaren, heeft nog geen politieker, geen NGO een klacht ingediend en ook geen aanklager heeft België noch enig ander Europees land vervolgd. De Europese landen verheerlijken nog steeds hun genocidaire verleden, zijn fier op de "grandeur" van hun verleden en hun wereldwijde "invloed". Door deze ontkenning is het Europese volk selectief blind, half-mens. Door deze selectieve blindheid kunnen ze de werkelijkheid, de waarheid niet helder zien. Ze kunnen de feiten niet objectief waarnemen maar ze zien alleen goede "daders" (henzelf) die goede daden plegen en slechte "daders" (de minderwaardige anderen) die gruwelijkheden plegen. De privatisering van de overvloedige aarde, eigendom van Grote Geest, gaat verder. Nu hebben we een kwaadaardige elite zoals Monsanto die elke plant, graan, zaad geprivatiseerd heeft en het alleen-monopolie heeft om het te verkopen. Deze duivelse kwaadaardige elite wil de plaats van Grote Geest overnemen. Ze produceren Frankenstein food, zelfs zaadloze zaden voor meer winst. Door de hoge kosten van deze monopolie positie laten ze de boeren verhongeren en drijven hen tot zelfmoord wegens schulden. Armoede is een misdaad tegen de mensheid.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties