Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Argentijnen en Belgen samen tegen aasgierfondsen

Belgische politici ondertekenen een oproep tot solidariteit met het Argentijnse volk in zijn strijd tegen de aasgierfondsen. Zij waarschuwen tevens tegen het gevaar dat deze wanpraktijken ook in de EU mogelijk worden door middel van het TIP-vrijhandelsakkoord met de VS. Dit is een initiatief van Agora Erasmus.
dinsdag 16 september 2014

Sinds een tiental jaren is Argentinië, zoals veel andere landen in het zuidelijk halfrond, het doelwit van speculatieve hedge funds, beter gekend als “aasgierfondsen”, een soort karikaturale herinnering aan roofdierkapitalisme uit een ver verleden.

Na een schandalige uitspraak in hun voordeel van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, trachten op dit moment twee aasgierfondsen miljarden dollars af te dwingen van Argentinië, zelfs als dat zou resulteren in een staatsinsolventie (de onmogelijkheid om nog financiële verrichtingen uit te voeren, nvdr) van dit land.

In de meeste gevallen na de aankoop van schuldpapieren tegen bespottelijk goedkope prijzen op de secundaire markt, trachten en slagen deze roofdierfondsen te dikwijls erin, via westerse rechtbanken, gigantische winsten op te strijken door arme landen te dwingen de nominale totaalwaarde van de effecten uit te betalen. 

Elliot Associates, een bedrijf in de handen van de Amerikaanse miljonair Paul Singer, is de naam van de moederonderneming van NML Capital, één van de aasgierfondsen nu aan de slag in Argentinië. 

Elliot Associates is niet onbekend in België. Enkele jaren geleden is een andere van haar dochterondernemingen, Kensington International, een aasgierfonds gedomicilieerd op de Kaaimaneilanden, erin geslaagd ontwikkelingshulp van België voor Congo-Brazzaville te ontfutselen.

De aasgierfondsen hebben dit geld in beslag genomen als terugbetaling voor een schuldpapier met een nominale waarde van 120 miljoen dollars, opgekocht door Kensington voor slechts 1,8 miljoen! Dat is zomaar even 66 maal méér dan de aankoopprijs! 

De Belgische wetgever was toen oprecht verontwaardigd over het feit dat wanneer internationale donors instemmen om de schulden van arme landen met een zware schuldenlast te herschikken, het niet die landen blijken te zijn die baat hebben bij deze programma’s, maar privébelangen.

De reactie in België was toen zo heftig dat op 24 januari 2008 een wetsvoorstel is gestemd in de Senaat (Wetgevingsstuk nr. 4-482/1) om de Belgische overheidsgelden voor ontwikkelingshulp voor aasgierfondsen onvatbaar te maken. Ook de Commissies voor buitenlandse betrekkingen en voor landsverdediging hebben een nog bredere resolutie (Wetgevingsstuk nr. 4-244/4) gestemd om deze roofpraktijken te veroordelen. 

Wij, ondergetekenden, bewust dat dergelijke schandalige praktijen zich dreigen te veralgemenen in het bijzonder binnen het kader van de vrijhandelsakkoorden (TAFTA/TTIP) die nu worden onderhandeld tussen de Europese commissie en de Verenigde Staten, veroordelen deze praktijken en wensen hier uiting te geven van onze totale solidariteit met het Argentijnse volk in zijn strijd naar gerechtigheid. 

Eerste ondertekenaars (alfabetisch)

  • Meyrem ALMACI, federaal volksvertegenwoordiger, Groen
  • Bert ANCIAUX, senator, Sp.a
  • Meryame KITIR, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
  • Guy-Patrice LUMUMBA, Président du Cercle des Amis de Lumumba
  • Bart STAES, lid van het Europees parlement, Groen
  • Marc TARABELLA, lid van het Europees parlement, PS
  • Karin TEMMERMAN, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
  • Alain TOP, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
  • Dirk VAN DER MAELEN, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
  • Karel VEREYCKEN, stichter Agora Erasmus

Dit is een initiatief van Agora Erasmus, een centrumlinkse progressieve partij die pleit voor de globale hervorming van het internationaal financiële systeem, in het bijzonder via een strikte splitsing tussen nuts- en zakenbanken. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.