Witruggier (Gyps Africanus) (foto Creative Commons/foxypar4)
Opinie - Karel VEREYCKEN, Agora Erasmus

Argentijnen en Belgen samen tegen aasgierfondsen

Belgische politici ondertekenen een oproep tot solidariteit met het Argentijnse volk in zijn strijd tegen de aasgierfondsen. Zij waarschuwen tevens tegen het gevaar dat deze wanpraktijken ook in de EU mogelijk worden door middel van het TIP-vrijhandelsakkoord met de VS. Dit is een initiatief van Agora Erasmus.

dinsdag 16 september 2014 13:09
Spread the love

Sinds
een tiental jaren is Argentinië, zoals veel andere landen in het
zuidelijk halfrond, het doelwit van speculatieve hedge funds, beter
gekend als “aasgierfondsen”, een soort karikaturale herinnering
aan roofdierkapitalisme uit een ver verleden.

Na
een schandalige uitspraak in hun voordeel van het Hooggerechtshof van
de Verenigde Staten, trachten op dit moment twee aasgierfondsen
miljarden dollars af te dwingen van Argentinië, zelfs als dat zou
resulteren in een staatsinsolventie (de onmogelijkheid om nog
financiële verrichtingen uit te voeren, nvdr) van dit land.

In
de meeste gevallen na de aankoop van schuldpapieren tegen
bespottelijk goedkope prijzen op de secundaire markt, trachten en
slagen deze roofdierfondsen te dikwijls erin, via westerse
rechtbanken, gigantische winsten op te strijken door arme landen te
dwingen de nominale totaalwaarde van de effecten uit te betalen. 

Elliot
Associates, een bedrijf in de handen van de Amerikaanse miljonair
Paul Singer, is de naam van de moederonderneming van NML Capital, één
van de aasgierfondsen nu aan de slag in Argentinië. 

Elliot
Associates is niet onbekend in België. Enkele jaren geleden is een
andere van haar dochterondernemingen, Kensington International, een
aasgierfonds gedomicilieerd op de Kaaimaneilanden, erin geslaagd
ontwikkelingshulp van België voor Congo-Brazzaville te ontfutselen.

De
aasgierfondsen hebben dit geld in beslag genomen als terugbetaling
voor een schuldpapier met een nominale waarde van 120 miljoen
dollars, opgekocht door Kensington voor slechts 1,8 miljoen! Dat is
zomaar even 66 maal méér dan de aankoopprijs! 

De
Belgische wetgever was toen oprecht verontwaardigd over het feit dat
wanneer internationale donors instemmen om de schulden van arme
landen met een zware schuldenlast te herschikken, het niet die landen
blijken te zijn die baat hebben bij deze programma’s, maar privébelangen.

De
reactie in België was toen zo heftig dat op 24 januari 2008 een
wetsvoorstel is gestemd in de Senaat (Wetgevingsstuk nr. 4-482/1) om
de Belgische overheidsgelden voor ontwikkelingshulp voor
aasgierfondsen onvatbaar te maken. Ook de Commissies voor
buitenlandse betrekkingen en voor landsverdediging hebben een nog
bredere resolutie (Wetgevingsstuk nr. 4-244/4) gestemd om deze
roofpraktijken te veroordelen. 

Wij,
ondergetekenden, bewust dat dergelijke schandalige praktijen zich
dreigen te veralgemenen in het bijzonder binnen het kader van de
vrijhandelsakkoorden (TAFTA/TTIP) die nu worden onderhandeld tussen
de Europese commissie en de Verenigde Staten, veroordelen deze
praktijken en wensen hier uiting te geven van onze totale
solidariteit met het Argentijnse volk in zijn strijd naar
gerechtigheid. 

Eerste ondertekenaars (alfabetisch)

 • Meyrem
  ALMACI, federaal volksvertegenwoordiger, Groen
 • Bert
  ANCIAUX, senator, Sp.a
 • Meryame
  KITIR, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
 • Guy-Patrice
  LUMUMBA, Président du Cercle des Amis de Lumumba
 • Bart
  STAES, lid van het Europees parlement, Groen
 • Marc
  TARABELLA, lid van het Europees parlement, PS
 • Karin
  TEMMERMAN, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
 • Alain
  TOP, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
 • Dirk
  VAN DER MAELEN, federaal volksvertegenwoordiger, Sp.a
 • Karel
  VEREYCKEN, stichter Agora Erasmus

Dit
is een initiatief van Agora Erasmus, een centrumlinkse progressieve
partij die pleit voor de globale hervorming van het internationaal
financiële systeem, in het bijzonder via een strikte splitsing
tussen nuts- en zakenbanken. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!