Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Gaza: niet in mijn naam!

Het drama op de Gazastrook roept heftige reacties op. Niet altijd valt evenveel nuance te bespeuren, laat staan dat duidelijk wordt dat er meer bestaat dan een kloof tussen twee partijen. Dat bewijst ook een toespraak van Michel Staszewski. Hij behoort tot de Union des Progressistes Juifs de Belgique. De originele, Franstalige versie van zijn tekst viel te beluisteren tijdens de nationale steunbetoging voor Palestina op 27 juli 2014.
donderdag 14 augustus 2014

De Israëlische regering beweert dat de slachtpartij die zij al meer dan drie weken lang aanricht in Gaza tot doel heeft de raketaanvallen op Israël te stoppen en zo het leven van Israëlische burgers te beschermen. Dit is ronduit ongeloofwaardig. Het enige resultaat van de Israëlische agressie is juist, dat de raketaanvallen nog worden opgevoerd.

Laten we duidelijk zijn: de Union des Progressistes Juifs de Belgique veroordeelt ten stelligste de Israëlische agressie, maar evenzeer de aanvallen vanuit de Gazastrook die het zonder onderscheid gemunt hebben op bebouwde zones en dus vooral op Israëlische burgerdoelwitten. Het doel is deze raketaanvallen te laten stoppen. De vraag is hoe?

Wanhoop

De Palestijnse bevolking in de Gazastrook is wanhopig. Die wanhoop is het gevolg van de nu reeds zeven jaar durende verstikkende blokkade van Gaza, waar bovendien met de regelmaat van de klok moorddadige aanslagen gepleegd worden door het Israëlische leger. Dit na 40 jaar militaire bezetting en, voor vele Palestijnse families, 66 jaar van ballingschap. 

De Palestijnen weer hoop en perspectief geven is dan ook de enige manier om de raketaanvallen vanuit Gaza te doen stoppen.

De Israëlische leiders en het leger zijn de hoofdverantwoordelijken voor de ellendige levensomstandigheden waarin de bevolking van Gaza zich bevindt. Maar zij zijn niet de enige schuldigen. Zonder de constante en massale politieke en militaire steun van de top van de Verenigde Staten en zonder de medeplichtigheid van de Europese Unie, zou Israël haar gruwelijke beleid niet kunnen volhouden.

Internationaal recht

Daarom is het zo belangrijk om met onze burgeracties druk uit te oefenen op onze regeringen.  Reeds sinds 2005 roepen tal van Palestijnse niet-gouvernementele organisaties op om deel te nemen aan de campagne Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS). De UPJB heeft zich bij deze campagne aangesloten omdat wij ervan overtuigd zijn dat alleen druk van buitenaf, die naam waardig, er op termijn in kan slagen de Israëlische staat te dwingen het internationale recht te erkennen en te respecteren.

Het Israëlische regime wil de wereld een rad voor ogen draaien met argumenten die de recente gewelddaden zogezegd rechtvaardigen. Het echte doel van het misdadige offensief is niet de raketaanvallen uit Gaza te stoppen, maar het Palestijnse verzet en de Palestijnse regering van nationale eenheid te breken. Deze Palestijnse regering zou diplomatieke initiatieven kunnen nemen om een einde te maken aan de bezettingspolitiek en de kolonisering, om het internationale recht daadwerkelijk te doen toepassen en zo eindelijk tot een leefbare Palestijnse staat te komen. 

Voor de elkaar opvolgende Israëlische regeringen is de bezettingspolitiek een doel op zich. Het huidige offensief is daar alleen maar een voortzetting van: sinds 1967 geldt ‘de veiligheid van Israël’ slechts als alibi om de bezetting voort te zetten en de kolonisering uit te breiden.

Oproep

Wij doen hierbij nogmaals een oproep aan de Belgische regering en de Europese Unie: zij moeten ondubbelzinnig de wreedaardige aanvallen van Israël tegen Gaza veroordelen; zij moeten een einde maken aan de geprivilegieerde akkoorden die de naties van onze Unie aan Israël binden; en ten slotte moeten zij alles in het werk stellen, economische sancties daarbij inbegrepen, opdat Israël zich eindelijk aan het internationale recht zou houden.

Op 26 juli, geheel in tegenstelling met het heersende klimaat van nationalistische hysterie, betoogden in Tel Aviv duizenden Israëli’s tegen de operatie Protective Edge. Weet ook dat vandaag nog honderden Israeli’s blijven weigeren om de wapens op te nemen en als soldaat deel te nemen aan de bezetting en de kolonisering. Dit vaak ten koste van hun eigen vrijheid.

Om sympathisanten van het Palestijnse gedachtegoed in diskrediet te brengen, gebruiken de verdedigers van Israëls misdadige politiek geregeld het verwijt van antisemitisme. Jammer genoeg hebben ze daarin soms gelijk, vooral nu de gemoederen zo hoog oplopen. Wij moeten dus zeer behoedzaam zijn op dit punt. Geen enkele vorm van racisme mogen we binnen onze rijen toelaten. Onze zaak is rechtvaardig, ze mag niet bezoedeld worden!

De oorspronkelijke versie van deze toespraak staat hier. 

Het tv-journaal van RTBF van 27/07/2014 bevat een reportage over de manifestatie en een interview met Gérard Preszow. 

Vertaling: Agnes Den Hollander.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.