Opinie, Nieuws -

Gaza: niet in mijn naam!

Het drama op de Gazastrook roept heftige reacties op. Niet altijd valt evenveel nuance te bespeuren, laat staan dat duidelijk wordt dat er meer bestaat dan een kloof tussen twee partijen. Dat bewijst ook een toespraak van Michel Staszewski. Hij behoort tot de Union des Progressistes Juifs de Belgique. De originele, Franstalige versie van zijn tekst viel te beluisteren tijdens de nationale steunbetoging voor Palestina op 27 juli 2014.

donderdag 14 augustus 2014 14:46
Spread the love

De Israëlische regering beweert dat de slachtpartij die zij al meer dan
drie weken lang aanricht in Gaza tot doel heeft de raketaanvallen op Israël te
stoppen en zo het leven van Israëlische burgers te beschermen. Dit is ronduit
ongeloofwaardig. Het enige resultaat van de Israëlische agressie is juist, dat de raketaanvallen nog worden opgevoerd.

Laten we duidelijk zijn: de Union des Progressistes Juifs de Belgique
veroordeelt ten stelligste de Israëlische agressie, maar evenzeer de aanvallen
vanuit de Gazastrook die het zonder onderscheid gemunt hebben op bebouwde zones en dus vooral
op Israëlische burgerdoelwitten. Het doel is deze raketaanvallen te laten
stoppen. De vraag is hoe?

Wanhoop

De Palestijnse bevolking in de Gazastrook is wanhopig. Die wanhoop is
het gevolg van de nu reeds zeven jaar durende verstikkende blokkade van Gaza, waar bovendien met de regelmaat van de klok moorddadige aanslagen
gepleegd worden door het Israëlische leger. Dit na 40
jaar militaire bezetting en, voor vele Palestijnse families, 66 jaar van
ballingschap. 

De Palestijnen weer hoop en perspectief geven is dan ook de enige manier
om de raketaanvallen vanuit Gaza te doen stoppen.

De Israëlische
leiders en het leger zijn de hoofdverantwoordelijken voor de ellendige
levensomstandigheden waarin de bevolking van Gaza zich bevindt. Maar zij zijn niet de enige schuldigen. Zonder de
constante en massale politieke en militaire steun van de top van de Verenigde
Staten en zonder de medeplichtigheid van de Europese Unie, zou Israël haar
gruwelijke beleid niet kunnen volhouden.

Internationaal recht

Daarom is het zo belangrijk om met onze burgeracties druk
uit te oefenen op onze regeringen.  Reeds sinds 2005 roepen
tal van Palestijnse niet-gouvernementele organisaties op om deel te nemen aan de
campagne Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS). De UPJB heeft zich bij deze campagne
aangesloten omdat wij ervan overtuigd zijn dat alleen druk van buitenaf, die
naam waardig, er op termijn in kan slagen de Israëlische staat te dwingen het
internationale recht te erkennen en te respecteren.

Het
Israëlische regime wil de wereld een rad voor ogen draaien met argumenten
die de recente gewelddaden zogezegd rechtvaardigen. Het echte doel van het
misdadige offensief is niet de raketaanvallen uit Gaza te stoppen, maar het Palestijnse verzet en de Palestijnse regering van nationale eenheid
te breken. Deze Palestijnse regering zou diplomatieke
initiatieven kunnen nemen om een einde te maken aan de bezettingspolitiek en de
kolonisering, om het internationale recht daadwerkelijk te doen toepassen en zo
eindelijk tot een leefbare Palestijnse staat te komen. 

Voor de elkaar opvolgende Israëlische
regeringen is de bezettingspolitiek een doel op zich. Het huidige
offensief is daar alleen maar een voortzetting van: sinds 1967 geldt ‘de veiligheid
van Israël’ slechts als alibi om de bezetting voort te zetten en de kolonisering
uit te breiden.

Oproep

Wij
doen hierbij nogmaals een oproep aan de Belgische regering en de Europese Unie:
zij moeten ondubbelzinnig de wreedaardige aanvallen van Israël tegen Gaza veroordelen;
zij moeten een einde maken aan de geprivilegieerde akkoorden die de naties van
onze Unie aan Israël binden; en ten slotte moeten zij alles in het werk stellen, economische sancties daarbij inbegrepen, opdat Israël zich eindelijk aan het
internationale recht zou houden.

Op
26 juli, geheel in tegenstelling met het heersende klimaat van nationalistische
hysterie, betoogden in Tel Aviv duizenden Israëli’s tegen de operatie Protective Edge. Weet ook dat vandaag nog honderden Israeli’s blijven weigeren om
de wapens op te nemen en als soldaat deel te nemen aan de bezetting en de
kolonisering. Dit vaak ten koste van hun
eigen vrijheid.

Om sympathisanten van het
Palestijnse gedachtegoed in diskrediet te brengen, gebruiken de
verdedigers van Israëls misdadige politiek geregeld het verwijt van antisemitisme. Jammer genoeg hebben ze daarin soms
gelijk, vooral nu de gemoederen zo hoog oplopen. Wij moeten dus zeer behoedzaam
zijn op dit punt. Geen enkele vorm
van racisme mogen we binnen onze rijen toelaten. Onze zaak is rechtvaardig, ze mag niet bezoedeld worden!

De oorspronkelijke versie van deze toespraak staat hier. 

Het tv-journaal van RTBF van
27/07/2014
bevat een reportage over de manifestatie en een interview met Gérard
Preszow.
 

Vertaling: Agnes Den Hollander.

take down
the paywall
steun ons nu!