Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Is N-VA de nieuwe volkspartij?

Terwijl op 14/10 de uitslagen van de verkiezingen binnen liepen, waren de kopstukken van de N-VA er als de kippen bij om niet alleen de overwinning te claimen, maar hun partij eveneens uit te roepen tot de nieuwe volkspartij van Vlaanderen. Vele commentatoren lijken dit zonder meer over te nemen. Getuige daarvan ook de aandacht die in de berichtgeving werd besteed aan de vraag of N-VA groter is geworden dan CD&V.
woensdag 17 oktober 2012

Het antwoord op de vraag wie nu de volkspartij is van Vlaanderen, is niet onbelangrijk. De partij die kan laten geloven dat zij dit etiket verdient, kan dan beweren te spreken namens dé Vlamingen. Het is de partij die zegt wat Vlaanderen denkt. Als dusdanig is zij in staat om de termen van het politiek debat in grote mate te sturen. N-VA deed daar gisteren alvast verwoede pogingen toe: de inzet van de verkiezingen was in eerste instantie federaal en de Vlaming heeft voor verandering gekozen.

Het bleef opvallend stil over wat de NVA nu precies met haar verworven macht op lokaal niveau wil uitvoeren. Het valt nog maar te betwijfelen of N-VA beschikt over een degelijke stadsvisie om te besturen in die steden waar ze de dans kan leiden. Te vrezen valt dat in steden zoals Antwerpen de belangen van de stad zullen worden opgeofferd aan die van de periferie, met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de stad zelf.

Maar is N-VA inderdaad de nieuwe Vlaamse volkspartij, de nieuwe CVP, zoals ze zelf beweert. Op die stelling valt nog wel wat op af te dingen. Het leidt geen twijfel dat NVA er in deze verkiezingen in geslaagd is om bijna overal in Vlaanderen electoraal een stevige voet aan de grond te krijgen. Maar dat maakt van de N-VA nog geen volkspartij zoals de CVP er een was. Een volkspartij is meer dan een partij waar veel volk op stemt.

Wie de recente electorale geschiedenis in Vlaanderen bekijkt, kan snel vaststellen dat N-VA lang niet de enige is die getracht heeft die titel te claimen. In de jaren negentig deed de liberale partij van Vlaanderen een gooi naar de titel van dé Vlaamse volkspartij, o.a. door de omvorming van PVV naar VLD en Open VLD. Begin jaren 2000 leek het er even op dat het progressieve kartel SP.A-Spirit de nieuwe volkspartij zou worden. In beide gevallen slaagden de partijen er in om gedurende een aantal verkiezingen boven hun normaal electoraal niveau te scoren, maar deze electorale successen hebben nooit bijster lang geduurd (toch niet als we de uitslagen over gans Vlaanderen bekijken).

Dit hoeft niet te verwonderen. Het statuut van volkspartij, zoals de CVP ooit was, heeft niet alleen te maken met het aantal stemmen die een partij haalt, maar vooral met het DNA van dergelijke partij. Dat de CVP een volkspartij was, had alles te maken met het feit dat ze een standenpartij was. Ze kon rechtmatig aanspraak maken op de titel van volkspartij omdat de standen – werkgevers, middenstand, landbouwers en werknemers – en hun belangen binnen de partij vertegenwoordigd waren. Dit zorgde er niet alleen voor dat de partij robuuste verkiezingsresultaten neerzette, maar vooral dat ze structureel verankerd was in de maatschappij. De wijdvertakte zuilenorganisatie vormde de meest zichtbare belichaming van deze sterke verankering.

Het tanende electorale succes van de CD&V in de laatste jaren betekent niet dat er plaats wordt gemaakt voor een nieuwe volkspartij op klassieke leest. Uiteraard worden de verkiezingen nu ook gewonnen door partijen (eentje moet er tenslotte de grootste zijn), maar dit betekent niet dat de winnaar van vandaag de nieuwe volkspartij is. Het feit dat de partijen, die electoraal het grootst zijn, met de regelmaat van de klok veranderen, duidt precies aan dat het niet om volkspartijen gaat. Volkspartijen zoals de CD&V behoren tot het tijdperk van de verzuiling en dat tijdperk lijkt definitief voorbij.

De verkiezingsuitslagen van 14/10 moeten dus niet gezien worden als de geboorte van een nieuwe Vlaamse volkspartij. De N-VA heeft weliswaar electoraal zeer sterk gescoord, maar het blijft voorlopig een open vraag of ze op dat electoraal niveau verankerd is in Vlaanderen. Op structureel niveau vindt N-VA weliswaar aansluiting bij een deel van de Vlaamse ondernemers, maar hoe ze structureel aansluit bij de andere groepen binnen de samenleving is nog maar de vraag.

Dit betekent dat het helemaal niet duidelijk is hoe robuust de electorale uitslag van NVA is. In de ons omringende landen zijn “fatsoenlijke” rechtse anti-establishment partijen er ook in geslaagd om gedurende enkele verkiezingen zwaar te wegen op de verkiezingsuitslag, maar deze eclatante verkiezingsuitslagen bleken van relatief korte duur.

Dit alles betekent natuurlijk niet dat de N-VA zelf binnen het tijdsbestek dat ze nu in Vlaanderen ongenaakbaar lijkt, geen bakens kan verzetten. Te vrezen valt dat ze, eens aan de macht in belangrijke centra, behoorlijk wat schade kan aanrichten. Wel betekent het dat de overwinning van N-VA politiek kan worden gecounterd. In tegenstelling tot wat de N-VA, en in haar kielzog een aantal commentatoren beweren, hoeven we er dus niet vanuit te gaan dat N-VA dé mening van de Vlaming vertolkt of dat ze er in slaagt om dé onderstroom in Vlaanderen te capteren. Die onderstroom waar zo mee wordt gekoketteerd, is namelijk geen natuurlijk gegeven, maar is vorm gegeven binnen een matrix van politieke en mediatieke strategieën en belangen (zie bv. Het uitmuntende boek “NVA. De analyse van een politieke ideologie” van Ico Maly).

Progressieven in Vlaanderen kunnen hier tegenwerk bieden. Veel zal afhangen van welke oppositie Vlaamse progressieve partijen kunnen bieden. In het bijzonder zal in steden zoals Antwerpen, een stevige linkse oppositie zowel binnen (Groen en PVDA+) als buiten (actiegroepen zoals Ademloos en Straten-Generaal en het middenveld) de gemeenteraad er moeten voor zorgen dat er een alternatief stedelijk programma als toetssteen voor het gevoerde beleid wordt geformuleerd. Ook in andere centrumsteden, waar N-VA aan de macht zal komen, is het noodzakelijk dat progressieven zich serieus bezinnen over het alternatief dat zij te bieden hebben.

Kortom, de zwart-gele zondag van 14/10 is niet de zoveelste stap in een voorbestemd historisch proces waarin het Vlaamse zelfbewustzijn eindelijk veruitwendigd wordt in de verkiezingsoverwinning van een volkspartij onder wiens leiding de mars naar het einddoel - een onafhankelijk rechts Vlaanderen - kan worden verder gezet. Om hier weerwerk aan te bieden is het van belang dat progressieven in Vlaanderen niet mee stappen in retoriek waarmee de N-VA haar overwinning beschrijft. Met de slogan “Niet in onze naam” kunnen we alvast duidelijk maken dat N-VA niet de stem van alle Vlamingen vertolkt. Alleen is te hopen dat progressieven die slogan niet alleen herhalen, maar er ook naar handelen.

Karim Zahidi is filosoof aan de Universiteit Antwerpen

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

32 reacties

 • door Yvo op donderdag 18 oktober 2012

  Als je de uitslag van de provincieraadsverkiezing kijkt, is het toch duidelijk dat N-VA meer dan enkel de ondernemers aanspreekt. De mate waarin dit structureel is, is inderdaad de vraag, maar het antwoord daarop moet blijken uit de toekomst. Hierover voorspellingen doen, lijkt me vrij zinloos, maar omdat de auteur dit doet, volgende reactie.

  Als de analyse dat N-VA veel VB stemmers heeft overhaald, dan spreken ze ook de maatschappelijke onderkant van de maatschappij aan. De mate waarin ze dat zullen blijven doen, is afhankelijk van het gedrag van de traditionele partijen. Indien ze hun ideologie blijven verloochenen owv politieke macht, zal dit m.i. vrij structureel zijn.

  Ben de analyses over N-VA en BDW op deze site eigenlijk kotsbeu. Het is doodsimpel. Zij hebben een coherent verhaal dat aanslaat. Het is niet omdat de andere partijen dat niet hebben (of enkel op papier maar niet in de praktijk) dat je moet schieten op N-VA. Trouwens, een idee bestrijdt je niet, maar daar plaats je een ander idee tegenover. Dat zouden jullie als dialectici toch moeten weten!

  • door svdl op donderdag 18 oktober 2012

   1) Indien je analyses over de NVA kotsbeu bent, staat het je altijd vrij om ze niet te lezen en dito niet te reageren. 2) Indien je echter jezelf verplicht voelt om te reageren omdat er analyses over de NVA verschijnen, en dat reageren je vermoeid, is het ineerste plaats jou verplichting tov van jezelf die je frustratie geeft. Nogmaals je hoeft niet te lezen, je hoeft niet te reageren. Maar jou gevecht met jezelf kan -democratisch als principe- niet impliceren dat anderen iets moeten doen of laten omwille van jou gemoedsrust. 3) "Doodsimpel".. Ja dat is een woord dat intellecte vermoeidheid typeert. Dat kan te wijten zijn aan het voorgaande of ook dat je argumenten opraken. "Zij hebben een coherent verhaal dat aanslaat" is inderdaad een doodsimpele uitspraak en gratuite, zonder argumentatie. In tegenstelling tot deze, is de eigenschap "coherent" en "NVA" al meermaals uitgekleed en met bronnen en referenties tegenbeargumenteerd. 4) Andere partijen... Ik weet niet zeker wat je onder deze "simpele" categorie plaatst, maar ik (sympathisant voor PVDA+) kan je direct vertellen dat de PVDA+ een verhaal vanuit de praktijk hebben. Moet je daar nog van overtuigen, of weet je wat ik bedoel? (Geneeskunde voor het volk, straat-raad-straat, actiegroepen, front- en thema-bewegingen (lokaal en nationaal), etc...) 5) Niet enkel iets anders tegenover plaatsen. Het is EN, EN --> Inderdaad, een ander idee, daar zet je iets tegenover. En dat is wat de PVDA+ met haar programma ook doet. Het moge misschien eens intressant zijn dat van Antwerpen te lezen, vooraleer er kritiek op te spuien. Dat zou de eerlijkheid gebieden, nietwaar?

  • door Tom W op donderdag 18 oktober 2012

   Spot on. Het blijft wachten op dat alternatieve (extreemlinkse) idee dat, en nu komt de aap uit de mouw, ook nog structureel financierbaar is. Structureel zoals in "zelfbedruipend", niet zoals in "langzame confiscatie".

   • door Tom W op donderdag 18 oktober 2012

    Om misverstanden te vermijden: bovenstaand bericht was gericht aan "Yvo".

  • door bert mulders op zondag 21 oktober 2012

   Volledig akkoord met jouw reactie, Yvo. Laat de poco's op deze site maar verder het bestaan van het zonlicht ontkennen. De meeste Vlamingen weten ondertussen wel beter, in tegenstelling tot de werelvreemde linkse jongens en meisjes die hier hun gif op N-VA menen te moeten spuiten. Het bezorgt mij - en vele andere rechtgeaarde Vlamingen - alleen maar binnenpretjes... De opmars van N-VA zal zich verder zetten. Ik wacht alvast de verkiezingen in 2014 met ongeduld af !

 • door Karim Zahidi op donderdag 18 oktober 2012

  Ivo,

  Dat u de analyses over BDW en NVA kotsbeu bent, is uiteraard uw volste recht. Maar niemand verplicht u om deze te lezen. Waarom u dat dan doet is mij een raadsel. Maar aangezien u dat toch doet is het misschien zinvol om te lezen wat er staat.

  Je schrijft: "Als je de uitslag van de provincieraadsverkiezing kijkt, is het toch duidelijk dat N-VA meer dan enkel de ondernemers aanspreekt." Heb ik dat ergens beweerd? Mijn enige bewering is dat voorlopig de enige structurele banden die de NVA aangaat met het georganiseerde middenveld , banden zijn met de ondernemerswereld. Niets meer niets minder. Dat is dus iets helemaal anders dan de bewering - nl. dat NVA enkel ondernemers aanspreekt - die jij mij in de schoenen probeert te schuiven.

  Vermits die bewering het vertrekpunt is van uw reactie, is deze dus volledig naast de kwestie. In tegenstelling dat wat je beweert, ontken ik dus helemaal niets.

 • door Karim Zahidi op donderdag 18 oktober 2012

  Ivo,

  Dat u de analyses over BDW en NVA kotsbeu bent, is uiteraard uw volste recht. Maar niemand verplicht u om deze te lezen. Waarom u dat dan doet is mij een raadsel. Maar aangezien u dat toch doet is het misschien zinvol om te lezen wat er staat.

  Je schrijft: "Als je de uitslag van de provincieraadsverkiezing kijkt, is het toch duidelijk dat N-VA meer dan enkel de ondernemers aanspreekt." Heb ik dat ergens beweerd? Mijn enige bewering is dat voorlopig de enige structurele banden die de NVA aangaat met het georganiseerde middenveld , banden zijn met de ondernemerswereld. Niets meer niets minder. Dat is dus iets helemaal anders dan de bewering - nl. dat NVA enkel ondernemers aanspreekt - die jij mij in de schoenen probeert te schuiven.

  Vermits die bewering het vertrekpunt is van uw reactie, is deze dus volledig naast de kwestie. In tegenstelling dat wat je beweert, ontken ik dus helemaal niets.

 • door sammir op donderdag 18 oktober 2012

  De volksaard, van de vlaming is bekrompen, racistisch en ONDANKBAAR, voor de allochtoonse bevolking die dit land hebben opgebouwd, MET BLOED , ZWETEN EN TRANEN EN DODEN, ...

  Maar hoe reageert het grootste gedeelte van de bevolking???ze kiezen een VMO-ZOON, een LE PEN FAN, een extremist, die dit al bewijst met zijn vermageringskuur, een onbetrouwbare figuur, die amnesty wilt verlenen, aan collaborateurs, en verraders met de nazi's, ...

  Zijn mars, door Antwerpen, is duits geinspireerd, " wir marschieren durch " een bekend neo nazi lied, en ostentatief en bedreigend, zo van hier zijn we, en we pakken de stad over, ...

  De NVA, heeft met haar ontelbare overlopers, van het VLAAMS BELANG , het paard van troje binnen gehaald, en deze illustere mandatarissen, zullen ook hun verderfelijke gedachtegoed, willen zien gerealiseerd worden!!!

  deze flamingant, die al bij voorbaat MENSEN UITSLUIT, en denkt dat hij de slimste mens van de wereld is, en zeer arrogant, en dictatoriale stijl hanteert,...ZET DIE PLAAT AF!!! BEVEL IS BEVEL, ....

  het vlaamsche racistische volk, heeft "democratisch" gekozen, zo is hitler, milosovic , enz aan de macht gekomen

  het vlaamsche volk, kan niet zeggen, " wir haben dass nicht gewuchst,..."

  Een incident, dat zich nog voordeed, in Borgerhout, in de tweemontenstraat, mijn moeder, ging stemmen, en werd door de politie tegen gehouden, en deze verteld haar ,nu ze niet is gaan stemmen, omdat de politie haar notabene tegenhield, in het stemlokaal, dat ze EEN BOETE KAN VERWACHTEN!! Terwijl ze goed wisten, dat de minister van justitie, annemie turtelboom, dit de week op voorhand, DUIDELIJK heeft gezegd, dat niemand een boete krijgt, nu heeft mijn moeder, zich sowieso NIET verzaakt aan haar plicht, maar deze vertoning van de politie roept alleszins veel vragen op,...

  RMM; Reborn Muslim Movement

  • door Bert Vertomsen op donderdag 18 oktober 2012

   De wet is de wet, Turtelboom heeft gezegd dat het vervolgen van personen die niet gaan stemmen geen prioriteit is van de parketten. Dat is heel wat anders dan wat jij hiet schrijft. Uw moeder heeft de wet overtreden en het is dus heel normaal dat ze een veroordeling krijgt. En de Vllamingen racisten ??? Erg zal het wel niet zijn zeker aangezien je nog niet over de grens in een vluchtelingenkamp zit!

  • door danielverhoeven op donderdag 18 oktober 2012

   @ sammir Verkiezingen zijn geen waardemeter voor racisme. In Antwerpen heeft idd een meerderheid voor racistiche partijen gestemd, in Gent daarentegen heeft een meerderheid voor een progressief antiracistisch project gestemd.

   De vraag of een meerderheid van de Vlaamse bevolking racistisch is, kan alleen beantword worden door onderzoek. En dat onderzoek wijst uit dat idd van veertig tot vijftig procent van de Vlamingen er racistische vooroordelen op nahoudt. Zie o.a. het onderzoek bij de jongeren van Marc Hooghe (http://www.kuleuven.be/citizenship/_data/3009DS1-DS32-DSW-1.pdf) en het onderzoek van Jaak Billiet bij alle Vlamingen (http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/cijfers/Exceltabellen/welzijn/minderheden/HOUDMIG001.xls#etnisch).

   Voor de rest kan ik uw redenering volgen en je hebt alle recht om verontwaardigd te zijn.

   • door danielverhoeven op donderdag 18 oktober 2012

    Is NVA racistisch? Neen, nog niet openlijk, maar ze schuift wel op in die richting. Het begon bij haar taal protectionisme. Al wie niet vlot nederlands spreekt moet geweerd. Maar dit bleek niet genoeg te zijn om hoge scores te halen bij de verkiezingen zodat de democratische krachten buiten spel gezet kunnen worden.

    Om het Vlaams Blok verder leeg te melken moesten nog een paar stapjes naar rechts gezet worden. Enkele gepatenteerde racisten uit het VB binnenhalen bijvoorbeeld, Karim van Overmeiren, Jurgen Ceder... Relletjes van enkele snotneuzen in Borgerhout aangrijpen om te stellen dat Antwerpen niet van iedereen is etc. Het begin van een uitsluitingsdiscours. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar ik heb er geen goed oog in.

    • door Janetta Danyiova op zaterdag 20 oktober 2012

     Ik vind dat er een verschil is tussen 'openlijk' racisme, die ik primitief noem, zoals die van Vlaams Belang en racisme 'impliciet' die NVA al sinds haar bestaan spreid en de bevolking mee voedt. Beide partijen zijn even gevaarlijk en racistisch. Ooit in het verleden heeft nog Vlaams Belang uitgeroepen om te stemmen op NVA. Nu is het ook werkelijk gebeurt. Maar daarover wil ik het niet hebben.

     Mijn persoonlijk mening is, dat NVA nog gevaarlijker is en nog racistischer dan VB. Wat maakt NVA gevaarlijker dan VB? Hun retoriek en communicatiestijl! NVA is strategisch in communicatie en zeer manipulatief, ze spelen met de perceptie en het imaginaire van mensen. Ze focussen zich volledig op de geesten van mensen om aan de macht te komen. Hun doel om zich te verankeren op lokaal niveau is bereikt. Nu gaan ze echte werk van maken. m.a.w. letterlijk en figuurlijk inkruipen in de geesten van de mensen om vervolgens die te verkrachten met hun waanzin.

     Zijn mening over diversiteit is volkomen tegenstrijdig met zijn ideologie en wat hij op een ander dag vertelt over Vlaamse identiteit of ethische gemeenschap waarvoor hij staat. Tijdens de WOII gebruikten de nazi's een lokkende misleidende communicatiestijl naar de slachtoffers. En de slachtoffers dachten dat ze gingen werken etc. Niet waar? BDW is niet enkel een historicus, maar ook een goede 'nazi' psycholoog.

 • door Alex Mulder op donderdag 18 oktober 2012

  welk recht heb jij , een buitenlander, om mij te komen vertellen wat ik moet doen Ernest Hemmingway

 • door Bert C op donderdag 18 oktober 2012

  Ongelofelijk hoe de haatpraat van 'sammir' hier nu al maandenlang getolereerd wordt!

  Als ik zou zeggen "de volksaard van de Marokkanen is bekrompen en racistisch" (zonder nadien dan nog eens te lopen schuimbekken en woorden in caps te zetten), dan vraag ik me af hoelang mijn bericht zou blijven staan.

  Overigens, sammir, wat is dat eigenlijk, een "reborn muslim"? Eentje die alle westerse invloeden die hij heeft opgedaan (door hier geboren te zijn en te zijn opgegroeid) overboord wenst te gooien, en voor de orthodoxe islam kiest?

  • door Bert C op vrijdag 19 oktober 2012

   Voila! Twee van mijn commentaren verdwenen. Maar het braaksel van sammir mag gewoon blijven liggen natuurlijk.

   • door svdl op dinsdag 23 oktober 2012

    Dat van u stonk echt wel meer. Echt wel! Toch heerlijk om niveau met niveau te beantwoorden, nietwaar? Begin hier al het gevoel te krijgen dat de flamingantjes van HLN een waar thuisgevoel beginnen te krijgen op de DWM fora. Wel wel wel....

 • door Mysjkin op donderdag 18 oktober 2012

  "In het bijzonder zal in steden zoals Antwerpen, een stevige linkse oppositie zowel binnen (Groen en PVDA+) als buiten (actiegroepen zoals Ademloos en Straten-Generaal en het middenveld) de gemeenteraad er moeten voor zorgen dat er een alternatief stedelijk programma als toetssteen voor het gevoerde beleid wordt geformuleerd."

  Groen en PVDA zijn niet de partijen die zullen knabbelen aan de macht van N-VA. Als N-VA zal verliezen, zullen die stemmen vooral terugstromen naar CD&V en VLD, eventueel SPA. J. Blommaert schreef eerder over een extreem-rechtse 'kavel' waaruit N-VA haar stemmen zou halen. Welnu aan linkerzijde bestaat er eveneens zo een kavel, en die is de laatste twintig jaar merkbaar kleiner geworden. De PVDA is flink gegroeid bij de gemeenteraadsverkiezingen, en ik feliciteer haar daarmee, maar bijvoorbeeld in Antwerpen zie je dat dit de rechterzijde allerminst verzwakt heeft. De stemmen die Patrick Janssens verloren heeft, zijn bijna integraal naar Groen en PVDA gegaan. Janssens heeft niet verloren van De Wever, neen, hij heeft verloren van de partijen die links van SP.A staan De politieke linkerzijde was reeds klein in Vlaanderen, en als PVDA nu ook nationaal doorbreekt, zal dat mijns inziens links enkel maar meer verdelen. Een sterk PVDA (of Groen) dat SP.A stemmen kan afnemen, zal alleen maar toegejuicht worden door de Vlaamse rechterzijde. Al kan het natuurlijk niet helemaal worden uitgesloten dat PVDA mensen uit andere groepen zou kunnen aantrekken, want 'les extrêmes se touchent'.

  • door Hannes Vanwymelbeke op donderdag 18 oktober 2012

   Het is moeilijk, zoniet onmogelijk om te concluderen waarom mensen op een bepaalde partij gestemd hebben, laat staan om te weten waarvan de stemmen voor de PVDA+ kwamen. Je kan wel eens gelijk hebben dat een pak stemmers van de SP.A komen, maar het is niet uitgesloten (het klinkt misschien onwaarschijnlijk) dat sommige NV-A stemmers uit 2006 nu op PVDA gestemd hebben, om een concreet voorbeeld te nemen.

   Wat ik vervolgens eveneens wil aankaarten is je opmerking: 'les extrêmes se touchent', daarmee bedoel je waarschijnlijk dat sommige Vlaams Belang-stemmers uit 2006 op PVDA+ stemden. Daar kan je zeker gelijk in hebben, al durf ik te beweren, en daar ben ik niet de enige in, dat de Partij Van De Arbeid geen extreme of extremistische partij is. Een partij links van de SP.A hoeft niet per definitie extreem-links te zijn.

   • door w.dewandeleer op donderdag 18 oktober 2012

    De PVDA in België is een communistische partij die haar wortels heeft in de maoïstische beweging. Op haar 8ste congres, in 2008, zei de Belgische PVDA het maoïsme en stalinisme vaarwel.

    En opeens waren ze niet meer extreem ???

    • door svdl op donderdag 18 oktober 2012

     Lees eerst het programma van de PVDA+, Dewandeleer en kom van uw sloganeske toren af. Eerst lezen dan zeveren, ja? Lukt het nog om te lezen?

     • door Willy Dewandeleer op donderdag 18 oktober 2012
      • door svdl op vrijdag 19 oktober 2012

       Ja toogpraat! Inderdaad! Man man, als zulk artikel in de standaard verschijnt, wat ga je dan uit je mouw schudden? Een link van de standaard geven? Misschien best eens het artikel lezen, en een zeggen wat je er inhoudelijk extreem aan vindt. Ik ben trouwens reeds 2 maal in China geweest en heb een genuanceerder beeld dan jij vanuit je luie zetel, zappend van infotainement naar infotainement, denkend dat je "een wel overwogen en evenwichtig, tevens realistische en objectieve blik op het wereldtoneel hebt, dankzij de VRT, HLN en het VTM nieuws". Wat een grap!

       Terug naar de kern: De PVDA heeft lokale programma's een programma dat slaat op België, daar heeft China niets mee te maken. Punt. begrijpend lezen gaat je ook echt niet af precies hé?

    • door avarel Dalton op donderdag 18 oktober 2012

     Wat is extreem?. Als je het partijprogramma van de PVDA+ van nu zou vergelijken met het partijprogramma van de toemalige BSP van de jaren 1960, 1970 zou je niet veel verschillen opmerken denk ik.

   • door Mysjkin op donderdag 18 oktober 2012

    U heeft gelijk dat het zeer moeilijk is om die verschuivingen in het stemgedrag op het spoor te komen, het is dus maar een hypothese van mij. Desondanks valt het op hoe zeer de verliezen van SP.A in Antwerpen samenvallen met de winst van PVDA en Groen, en het gigantische verlies van het Vlaams Belang samengaat met de enorme winst van de N-VA. Gezien de ideologische profielen van deze partijen lijkt het aannemelijk dat VB voornamelijk kiezers verloren heeft aan N-VA, en SP.A aan Groen/PVDA.

    Wat betreft 'les extrêmes se touchent' bedoel ik inderdaad ook dat PVDA weleens kiezers van het VB gelokt zou kunnen hebben. Maar: etiketten als extreem, centrum en dergelijke zijn relatief en hangen af van het politieke spectrum in een bepaalde maatschappij (zoals ik ooit al eens gezegd heb: in Polen zou het sociaaleconomische programma van de N-VA als links gekarakteriseerd worden). In het Vlaamse/Belgische politieke spectrum staat de PVDA helemaal aan de linkerzijde, en kan dus extreemlinks genoemd worden, zonder dat hier een negatieve connotatie aan moeten worden gehecht. Nu weet ik wel dat het 'etiket' extreem vaak gebruikt wordt om de PVDA te marginaliseren, maar dat is niet mijn bedoeling.

   • door Bart Desmedt op dinsdag 23 oktober 2012

    Aangezien de kiezer slecht geïnformeerd wordt, is het zeer aannemelijk dat sommigen die voorheen VB. of NV-A stemden, nu PVDA stemmen en dat ligt niet aan les extrèmes se touchent. Daar ligt de gewone kiezer niet wakker van. Iemand kwam me vrolijk melden dat hij voor de provincie PVDA stemde maar voor de gemeente voor 'zijne maat' op het Vlaams Belang. Ideologie speelt (op gemeentelijk vlak) blijkbaar geen rol. Mensen stemmen Vlaams Belang ook bij wijze van protest omdat ze het geloof in de traditionele politici verloren hebben. Terecht ? Hier heeft SPa eigenlijk ook schuld aan. De rode bastions van weleer in Antwerpen waren zwarte bastions geworden en nu zwart/gele... SPa zocht het middenveld op sinds omstreeks 1990 de Sovjet-Unie implodeerde.Ze wou niet meer geassocieerd met het 'mislukte socialisme' . De socialistische partij werd anders ! Maar de crisis, die eigenlijk begon in 1973 en nooit helemaal weg was, heeft zo zijn gevolgen gehad voor het politieke landschap. Alles ging de rechterkant op. Reagan en Tatcher toeterden de neoliberale logica en Europa volgde. De verrechtsing was er ook in de jaren '30 van de vorige eeuw. Ook toen was er een zware crisis. Volgens mij zijn er wel degelijk grote gelijkenissen tussen de beide periodes. Ik zeg wel : "gelijkenissen", dus geen exact kopie ! Een jonge vrouw komt me vertellen dat ze geen jota van politiek verstaat en dat stoort haar. Want eigenlijk", zo gaat ze verder :" is dit wel heel belangrijk hé". Het verwondert haar dan ook dat er op school nooit iets over politiek gezegd werd, het onderwerp NOOIT aan bod kwam. De vrouw maakt, mijns inziens, een terechte observatie ! Niet alleen informeren de media veel te oppervlakkig, er bestaat op school geen vak als 'maatschappijleer' of 'actualiteit'. Vandaar misschien de vreemde bokkensprongen en rare keuzes die soms gemaakt worden. Ik moet besluiten dat zoiets gevaarlijk is voor de democratie. EEN SLECHT GEÏNFORMEERDE BURGER KAN NAMELIJK NOOIT AFDOENDE ZIJN DEMOCRATISCHE PLICHT VERVULLEN !

  • door Jens op donderdag 18 oktober 2012

   We hebben hier in België jarenlang gepleit voor een linkse zweeppartij oftewel een goed links alternatief, omdat de SP.A zijn moreel kompas kwijt is. Nu de PVDA eindelijk voet aan wal zet op het politieke landschap, is het alweer niet goed volgens sommigen. Duitsland heeft Die Linke, Frankrijk heeft Parti de Gauche van Mélenchon en in Nederland tenslotte SP met Emile Roemer, die het Sociaal-Democratische establishment in Europa al een verscheidene malen heeft doen zweten.

   We kunnen niet blijven vasthouden aan de gedachte dat een traditionele partij zoals SP.A altijd een dam zal blijven vormen tegen centrum of extreem-rechts. Die gedachte is voorbijgestreefd. Omdat ze de laatste jaren veelal een andere koers vaarden, waar de meerderheid van hun achterban zich niet meer in kan herkennen. En zich vooral ook hopeloos aan de macht heeft proberen vastklampen, terwijl hun electoraal gewicht jaar na jaar slinkt. Daarom moeten we net blij zijn dat er alternatieven opkomen zoals de PVDA .

   Dat Patrick Janssens verloren heeft zondag is inderdaad te betreuren. Maar ten 1ste, hij heeft zijn campagne veel te laat gestart. Uit arrogantie zal hij wel gedacht, ik zal BDW wel pakken op tijd en stond. Wrong! En ten 2de dat een kruim van de VB kiezers strategisch hebben gestemd voor BDW, vind ik echt dikke zever. VB heeft de afgelopen jaren zichzelf uitgehold met dank aan Filip De Winter wiens one-issue plaat volledig is uitgezongen. Waardoor er ook tal van leden zijn overgelopen naar de NV-A, die tegelijk ook hun kiesvee in het kielzog meenamen.

   Ik ben niet met alles eens waar de PVDA voor staat. Maar SP.A heeft het enkel aan zichzelf te danken dat er aan hun linkerflank na Groen, een lachende 3de komt opzetten.

 • door Amaury J. op donderdag 18 oktober 2012

  Het is te verwachten dat de publieke opinie, de PVDA zal marginaliseren indien ze teveel invloed vergaren. De PVDA zal gelijkgesteld worden met het Vlaams Belang en wie weet misschien zal er wel een cordon sanitair gevormd worden tegen de PVDA.

  • door svdl op vrijdag 19 oktober 2012

   Dat is al zo ... Ik zou eerder zeggen een 'media-cordon' . Het is echter veel sluwer, slinkeser en onderhuidser... onuitgesproken, maar op alle echelons aanwezig... dat cordon. een politiek cordon is nog niet aan de orde... Alhoewel ik ben benieuw hoe SPA en Groen gaan ingaan op de uitnodiging van de PVDA voor de districten Borgerhout en Hoboken.

 • door RH op donderdag 18 oktober 2012

  N-VA wordt nooit een volkspartij want, ten 1e, ze kan alleen bestaan door een voortdurende megapropaganda, ten 2e, ze is geen centrum- maar een extreme partij: politiek extreem rechts en economisch ultra neoliberaal maw. ze wil de Vlamingen doen verarmen en ten 3e, ze heeft geen positief, concreet programma en dat zowel op gemeentelijk als op regionaal en op federaal niveau.

  N-VA haalt de huidige score bijna uitsluitend door een niet aflatende steun van de media. Ook van de overheidsmedia zoals de VRT. Een groot gedeelte van de private kranten en tijdschriften denken er goed aan te doen met - en beter te worden van het steunen van partijen die politiek extreem rechts en economisch ultra neoliberaal zijn maw. die 99% van de Vlamingen willen doen verarmen (lage lonen en minimale en geprivatiseerde sociale zekerheid: ziekte- pensioen- werkloosheid). Dat laatste ten bate van de grote multinationale ondernemingen en ten nadele van alle anderen = werknemers- uitgezonderd- topmanagers, KMO's, zelfstandigen, middenstanders, werklozen, gehandicapten, OCMW-ers.

  De propaganda van N-VA bestaat uitsluitend uit slogans en algemeenheden. Het is nooit inhoudelijk. En over de werkelijke bedoelingen namelijk sociaal extreem rechts en economisch ultra neoliberaal naar Duits model wordt zo veel mogelijk gezwegen. Dat en de nooit aflatende megapropaganda zijn voorwaarden sine qua non voor het bestaan van de N-VA. De waarheid over de extreme sociale en politieke doelstellingen van N-VA komt echter meer en meer aan het licht en de aanhang van N-VA zal voortdurend afkalven. In 2010 voor de kamer 27,8%, en voor de senaat 34,4%, gemiddeld 31,1% en nu in 2012 op provinciaal niveau 28,5%. Dat is minder dan de 31,1% in 2010.

  En passant mag er ook op gewezen worden dat de partij op welk niveau ook, hoog of laag, niet over voldoende geschoold politiek personeel beschikt. Op federaal/ landelijk niveau was dat al duidelijk, nu zal dat waarschijnlijk ook op gemeentelijk niveau blijken.

  • door Eyjke op vrijdag 19 oktober 2012
   • door svdl op vrijdag 19 oktober 2012

    Vergissen is menselijk. Enfin, toch nog een constructieve en verhelderende ervaring gewenst.

 • door change op vrijdag 19 oktober 2012

  Voor welk volk? Welk België of Vlaanderen? Der is niks meer over, het is zelfs een doodzonde geworden 'da volk'.... De onpersoonlijke staat die geen volk meer willen zien of horen, enkel en alleen veel populisme. Er is geen volk of europese cultuur meer, alles wordt America en Islam: STOP DE DRAMA ZIE DE WAARHEID!

 • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties