Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De bevrijding die het einde van de Tweede Wereldoorlog ons bracht, betekende voor het kapitaal wel het begin van nieuwe problemen. Onder druk van het ‘rode gevaar’ hadden ze zich in de meeste westerse landen te schikken naar een sociaal beleid: opgelegde herverdeling, progressieve ve...

Terwijl de VOKA-voorzitter nog een concreet argument aanbracht – namelijk de lokale taks-shift ten nadele van grote ondernemingen – blonk de argumentatie van de partijkopstukken uit in nietszeggende algemeenheden over het zogezegde extremistische karakter van de PVDA. In het Zelzaatse bestuursakk...

Sinds de passage van Raoul Hedebouw bij De Slimste Mens, de positieve peilingen voor PVDA-PTB, de geruchten over een mogelijk kartel tussen PVDA-PTB en centrumlinkse partijen en het succes van Peter Mertens’ nieuwe boek, ligt de gemiddelde Vlaamse media-intellectueel wakker van de PVDA-PTB en hun...

Vooraleer ik een aantal kritieken van Cossaer aan een onderzoek onderwerp, is het zinvol even stil te staan bij de methodologie van het boek. We vertrekken van de, volgens ons correcte, vaststelling dat ideeën geen geïsoleerde dingen zijn die, afgesloten van de politieke en economisc...

De hoofddoek, nog maar eens…

In een reactie op mijn opiniestuk “Hoofdoeken, keppeltjes, neutraliteit en semantiek” probeert Jurgen Slembrouck zijn strikte opvatting van neutraliteit te presenteren als de garantie op godsdienstvrijheid en zo de superioriteit ervan t.a.v. andere, meer “coulante” benaderingen van n...

Hoofddoeken, keppeltjes, neutraliteit en semantiek

De discussie over het hoofddoekenverbod is de laatste weken weer losgebarsten naar aanleiding van het feit dat het verbod in Gent op de helling komt te staan. De argumenten die voor het verbod worden aangebracht, variëren nogal in kwaliteit. Een aantal argumenten, zoals ontwikkeld in...

Academische vrijheid als disciplineringsmiddel

Waar academische vrijheid niet van toepassing is, mag ze dan ook niet misbruikt worden om het recht van spreken in te perken. Inleiding De reactie van Lieven De Cauter op Bart De Wevers essay over de relatie tussen kunst en politiek heeft de nodige reacties losgeweekt. De feiten zi...

In een interview kort voor de verkiezingen liet Bart De Wever het volgende optekenen: “We staan niet veraf van een democratische revolutie in Vlaanderen. Die vertaalt zich in goede resultaten voor de N-VA in de peilingen.” Die goede peilingsresultaten zijn ondertussen ook vertaald in...

Het antwoord op de vraag wie nu de volkspartij is van Vlaanderen, is niet onbelangrijk. De partij die kan laten geloven dat zij dit etiket verdient, kan dan beweren te spreken namens dé Vlamingen. Het is de partij die zegt wat Vlaanderen denkt. Als dusdanig is zij in staat om de term...

De (mythe van de) rebelse stad Gent

Gent is van een grauwe industriestad een dynamische cultuurstad geworden, waar actieve middenvelders de publieke ruimte innemen, jongeren zich verliezen in het lokale speelweefsel, waar toeristen en de meerwaardezoekers rondwaren, en studenten hun tweede thuis vinden. Bij de Guardia...

Load More