De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwart geld wordt beloond!

Zwart geld wordt beloond!

maandag 13 september 2010 15:15
Spread the love

Steeds meer en meer Belgen maken gebruik van de regularisatiemogelijkheid om hun zwart geld wit te wassen. Volgens FOD financiën blijkt dit jaar al 484 miljoen euro te zijn aangegeven. Dit is twee keer zo veel als in heel 2009 en zes keer meer dan in 2008.

Legaal witwassen:

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om legaal je zwart geld wit te wassen in België. Hierbij kan je dus via de regularisatiemogelijkheid jaar na jaar zwart geld aangeven aan de fiscus. Via een overeenkomst tussen fiscus en aangever betaal je dan belastingen op dit zwarte geld. Dit jaar zou het al gaan over 1688 aangiftes die goed zijn voor 484 miljoen euro. In 2006 ging het over 1630 aangiftes en vertegenwoordigden 335 miljoen euro. In 2007 en 2008 daalde het een beetje maar sinds 2009 gaat het weer fors in stijgende lijn.

61 Miljard aan zwart geld:

Volgens De Morgen staat België vijfde op de ranglijst van de Oeso als het gaat om zwart geld in verhouding tot het BBP. Zo  zou in 2010 het zwart geld in België ongeveer 61 miljard bedragen. Alleen Griekenland, Italië, Spanje en Portugal presteren nog slechter. Een triestig record als je het mij vraagt.

Moeten we nu blij zijn?

Er wordt nogal euforisch gedaan over de regularisatiemaatregel. Maar… hoeveel heeft dit de maatschappij al gekost? De overheid zou sinds 2006 al 208 miljoen euro aan heffingen hebben geïnd. Moeten we nu blij zijn? Het klopt uiteraard dat mocht de maatregel niet bestaan de overheid mogelijk niks zou recupereren. Maar hoeveel zou de overheid wel innen mocht er voldoende mogelijkheden en middelen ter beschikking van de fiscale diensten gesteld worden?  Hoeveel derft de overheid en dus ook de maatschappij, door geen echte strijd te maken in de zoektocht naar al dat zwarte geld?  Het is toch ongehoord en pervers dat een overheid meewerkt om zwart geld wit te wassen in plaats van op zoek te gaan naar al wie fraudeert! Een overheid moet doen wat van haar verwacht wordt. De strijd tegen de fraude opvoeren, aanpakken en bestraffen. Maar ja, wat kan je nu meer verwachten van een liberaal minister op het kabinet financiën.

Bankgeheim

Om een echte aanpak van alle mogelijk fiscale fraude (geschat op ongeveer 30 miljard euro per jaar) aan te pakken moet het bankgeheim worden opgeheven. Banken moeten verplicht worden alle inkomsten aan te geven aan de fiscus. Zo kan er een vermogenskadaster opgemaakt worden en kan de fiscus belastingen heffen op alle reële inkomsten. Van werknemers is perfect geweten hoeveel hun inkomsten bedraagt. Uiteraard niet op zwart werk en ook dat is niet goed te praten. Maar van vele andere inkomensgroepen is niet altijd geweten hoeveel hun reële inkomsten zijn. Om daar zicht op te krijgen is het een must dat het bankgeheim wordt afgeschaft.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!