De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn alle Amerikaanse presidenten just the same? Killers gul met het inzetten van bommenwerpers?

maandag 1 maart 2021 10:30
Spread the love

Nog een lastige noot die volgens mij toch daarom juist dringend vraagt om te worden gekraakt. Iemand met een Arabisch klinkende naam heeft op de pagina van Björn Soenens bijgaande fake foto gepost. Met de venijnige suggestie die ik tracht samen te vatten in de titel. Niet de gemakkelijkste kwestie. Defensie, is dat moord? Ik vind het echter belangrijk de puntjes op de i te zetten. We moeten durven kleur bekennen en de meest delicate en lastige vraagstukken openlijk bespreken. Dat is het voorrecht van mensen. Dieren spreken niet. In bepaalde gevallen doen ze  niets anders dan bijten en klauwen. Agressie is een wijd verspreid fenomeen, en het heeft zijn functie. Lees er Konrad Lorenz met zijn studie “Agressie” maar op na. Het zou het beste zijn dat we ons goed documenteren en dan aanvaarden dat we de wereld  nooit helemaal paradijselijk vreedzaam gaan krijgen. Hoe pijnlijk de laatste wereldoorlog ook is geweest, en hoe redelijk de daarop volgende pacifistische bewegingen voor een stuk ook zijn geweest.

 

Laten we even naar het debat kijken dat aan de conclusies en het intellectuele advies hierboven zijn vooraf gegaan.

Aan degene die de foto heeft gepost, Mohamed, vergezeld van de bewering “[Dit is ] zo slinks als links kan zijn.” geef ik vooreerst deze bondige overweging mee, (omdat niet reageren op zulke scherpe, harde, schijnbaar boze maar wel zo simplistische aanklacht, altijd wel bij minder ontwikkelde lezers van fora blijft hangen. Het is zooo gemakkelijk mensen wantrouwig te maken.)

“Welk welvarend land kan zonder defensie?

Bommenwerpers hebben Europa van de totalitaire, brute, moordzuchtige Nazi’s, herinner u.”

… Maar wantrouwen is bijzonder ondermijnend voor een gemeenschap. Dat hebben de Russen de laatste decennia goed begrepen; dat is de reden dat zij niet zozeer meer investeren in vliegdekschepen, maar wel in de aanwezigheid op digitale platforms. Waar zij onenigheid stichten en wantrouwen bij burgers  naar de eigen overheden. Dat is gedocumenteerd nadat de digitale aanvallen zijn blootgelegd en bepaalde teams van informatici zijn opgepakt, op heterdaad betrapt. Betrouwbare media zoals VRT en De Standaard hebben dat gemeld, compleet met foto’s van de daders.

 

 

Mohamed laat niets meer van zich horen. Er duikt dan wel een vriendelijke ziel op die het standpunt van de Arabier wil verduidelijken en zijn waarheid scherper focussen. Dit schrijft Peter:

“Verwar defensie niet met agressie. zelfs in WO II, en zeker vandaag”

Mijn repliek: “Als het onderscheid, bijvoorbeeld in de tweede wereldoorlog niet altijd duidelijk is, dan lijkt mij dat we een grote vloot in de lucht moeten houden, en voldoende troepen op de been.”

“Anders kunnen we ons beter meteen overleveren aan de Chinezen, de Russen, de Arabieren… en in vrijwillige letterlijke slavernij gaan.”

 

Ik vraag om meer toelichting en dan krijgen we deze overweging:

“Buitenlandse interventies hebben niet tot doel het redden van een onderdrukte bevolking maar het verzekeren van economische belangen (agressieve marktverovering, waarbij markten al dan niet beperkt zijn tot het weghalen van grondstoffen). mochten overheden dat op een eerlijke wijze kenbaar maken, geen kat zou dat oorlogsgeweld nog goedpraten. dat soort agressies komt er doorgaans pas wanneer een eerder gesteunde regering plots niet meer mee wil draaien in het scenario van de agressor. zelfs al gaat het over een kadhaffi, husein, een sjah, taliban of zelfs een hitler. van de eerste tot de laatste waren ze aanvankelijk wel eerbaar genoeg om handel mee te drijven, ongeacht hun misdadigheid. spreek het tegen zoveel je wil, liefst met voorbeelden. maar zowat elke buitenlandse activiteit is een agressie die niets, maar dan ook niets met defensie te maken heeft. en daar maakt men de jeugd en vele anderen op hollywoodiaanse wijze de kop mee zot, met dat vermeende redden van mensen.”

 

De sparringpartner met menslievendheid voor alles in het blazoen schrijft dan dat het niet redelijk is te suggereren dat anderen ons gaan onderwerpen; dat dit propaganda is. Het zou gaan om nog net  niet beweren dat vijandige naties onze kinderen en vrouwen gaan schaden.

Mijn antwoord is dan het volgende.

“Neen. Ik geef je het concrete voorbeeld waar je om hebt gevraagd: denk je nu echt dat de tijdgenoten in pakweg Leuven en Parijs de collateral damage die de B-49 LIBERATOR bommenwerpers hebben veroorzaakt, liever hadden gehad dat de geallieerden aan elke militaire opbouw hadden verzaakt? Dat ze om hun huisje te behouden best wel hadden leren tevreden zijn met Hitler en zijn moordbendes, Gestapo, Einzatsgruppen die miljoenen Joden over de kling jagen in het Oosten, moord op nobele politieke tegenstanders als Sophie Scholl incluis?

Wat u voorstelt is in feite: de mens is zijn beschaving wel heel lang geleden begonnen met de uitvinding van het mes, het stenen vuistbijl. Maar omdat we weten dat de Homo sapiens geregeld vijandige buiten heeft, en agressie tot zijn natuur behoort, gaan we die uitvinding terugschroeven en alle messen, alle potentiële wapens verbieden.

 

Overigens, in antwoord op uw tekst waarin u zegt dat militaire agressie bestemd is om handelsgebieden veilig te stellen (wat zeker geregeld het geval is), en dat die aanvallen nooit bedoeld zijn om onderdrukte volkeren te bevrijden: dat is natuurlijk waar, als we het hebben over de inval van het team van George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld… die ook de integere zwartamerikaanse generaal in kwestie voor hun kar hebben gespannen om de VN en de Eu mee te krijgen in de inval in Irak en dictator Sadam Hussein af te zetten. Maar elke mens met ethisch denkvermogen ziet toch meteen dat je moet nuanceren en ieder geval apart evalueren. Ik ben destijds zo ver gegaan persoonlijk een brief aan de Amerikaanse President te schrijven, en op sociale media (avant la lettre) onze premier, de bijzondere Louis Michel, te ondersteunen; hij was de enige in ons continent die krachtig en openlijk tegen de oorlogszucht van Bush en zijn bende was ingegaan. Juist omdat hij het verschil wist te zien van een gewettigde aanval en een onverantwoorde.

 

De vier foto’s zijn overigens driedubbel misleidend: president Barack Obama heeft bijvoorbeeld net het gooien van massa’s bommen willen vermijden, als een Commander in Chief die als de spreekwoordelijke goede huisvader  zijn troepen niet in onnodig levensgevaar wil brengen, en geen burgers wil doden, met de nieuwe policy heel gericht kopstukken van terroristische organisaties te viseren met vliegende bommen en precisiewerk. Te roepen: “They are all bombers, killers, they are all the same!” is zondermeer bedrieglijk. Ik heb tot slot persoonlijk kunnen vragen de foto te verwijderen aan de toezichthouders, maar voorzien van mijn uitleg lijkt het een goede case study.

 

Extra illustraties: Parijzenaars kijken bezorgd naar de lucht tijdens de bezetting door Duitsland in de oorlog, nadat het luchtalarm is afgegaan. Jeanne en François, de protagonisten in “Le vol du Corbeau  – Elke Raaf pikt”, zitten door omstandigheden bij het begin van het verhaal de nacht uit op de daken.

Gibrat; Parijzenaren kijken bang omhoog tijdens de bezetting

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!