De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welke nationaliteiten geraken België nog binnen?

vrijdag 21 februari 2014 13:49
Spread the love

Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit van 1999 tot 2012

Wie komt België nog binnen? De update van het overzicht van bijkomende vreemdelingen van 1999 tot 01/0/2013 in België en dit per nationaliteit. Het reeds bestaande overzicht kan in een klap met  2011 en 2012 aangevuld worden. Het betreft het exact aantal bijkomende vreemdelingen dat langs diverse wegen verblijfsrecht verkregen heeft in België, en dit voor alle 177 aanwezige nationaliteiten, zie tabel Bijkomende vreemdelingen België 1999-2012.

1. De “bijkomende vreemdelingen” omvatten volgende categorieën:

1. Het natuurlijk saldo bij de vreemdelingen die reeds in België verblijven, dwz het aantal geboorten min het aantal overlijdens
2. Het migratiesaldo van de vreemdelingen, dwz het aantal immigraties min het aantal emigraties
3. Het schrappingssaldo, dwz het aantal ambtelijke schrappingen min het aantal herinschrijvingen van wie vroeger geschrapt was
3. De erkenningen als vluchteling voor de diverse nationaliteiten
4. De regularisaties voor de verschillende nationaliteiten
5. De statistische aanpassingen na 1/03/ volgend op het jaar waarop het gegeven betrekking heeft, dwz de wijzingen die binnenkwamen nadat de gegevens voor een jaar al waren vastgelegd.

2010 was met 96.233 het topjaar wat bijkomende vreemdelingen betreft in België. In 2011 viel dat terug tot 75.011, zoals voorgaande jaren en in 2012 is er met 64.448 bijkomende vreemdelingen een terugval tot op het niveau van 2006. Maar achter elke daling komt meestal een stijging zo leert migrantenland.

De bijkomende vreemdelingen geven beter dan het migratiecijfer weer hoeveel vreemdelingen voor elke nationaliteit bijgekomen zijn, zonder rekening te houden evenwel met de asielvragers en de niet verblijfsgerechtigden, wel dus wie erkenning gekregen heeft als asielvrager of ‘sans papier’ langs regularisatie.

De gegevens zijn een uitgebreide(re) bespreking waard, maar het is ons aangezegd mails en BuG’s best wat korter te maken zonder dat het twitterberichten worden. Zien wat dat geeft.

2. Wie is er in tegenstelling tot vorige jaren volledig weggebleven? (Cijfers tussen haakjes zijn van 2012)

Een vluchtige beschouwing leert dat, tot tevredenheid van Theo Francken en Carina Van Cauter, de Armeense (28), Kazachstaanse (6), Oezbekistaanse (0), Azerbeidzjaanse (4) en de Kosovaarse (67) instroom praktisch volledig opgedroogd is. En ook de Duitsers (83) zijn in 2012 weggebleven.

Elke nationaliteit heeft z’n eigen historiek, z’n eigen logica, z’n eigen periode, z’n eigen wegen om ondermeer in België te geraken of er niet meer te geraken of naar toe te gaan. De Marokkanen hebben er blijkbaar genoeg van. Of wachten ze tot 2015, wanneer de verhoogde leeftijdsgrens is doorlopen?

3. De 9 nationaliteiten met de grootste instroom in 2012 (cijfers tussen haakjes zijn van 2012)

Misschien wel het meest opvallende, na een jarenlange uitstroom tot 2005, zijn de Spanjaarden (3.871) opnieuw  in aantocht en rukken in de stand van meest binnenkomende vreemdelingen op naar de 6de plaats.

Na een fikse deuk in 2011 houden de Marokkanen (5.095) het in 2012 voor bekeken. Ze hadden in 2011 de Roemenen (9.261) al moeten laten voorgaan en worden nu zelfs afgetroefd door afkalvend Polen (6.178), die evenwel op een hoog niveau blijven toekomen. Houden de Marokkanen niet meer van België, juist nu ze zoveel te vieren hebben met het 50 jarig jubileum van de entree die de Belgische overheid voor hen in 1964 bereidt had en waar ze gretig gebruik van gemaakt hebben. Misschien kan de regering in de volgende legislatuur maatregelen nemen, om zoals in 1964, de instroom van Marokkanen uit de Rif weer wat aan te zwengelen. Le Soir van 14/02/2014 heeft er een mooi dossier van gemaakt, naast de reacties op PTB,-GO!, met Raoul Hedebouw en ook Stromae op de cover en de cijfers van npdata.be op de binnenbladzijde.
 
Het is dus al gezegd, de Roemenen (9.261) hebben, nog voor de volledige gelijkschakeling als EU-burger vanaf 01/01/2014 reeds in 2011 en 2012 de weg naar België gevonden. Maar nog geen Londense toestanden in Brussel waar men Roemenen van straat moet oprapen, ook al is Brussel de geliefkoosde plaats voor de Roemenen om te landen. Een overzicht per gewest kan dat duidelijk maken, maar dat is voor een volgende BuG, we houden ons woord gestand.
 
Frankrijk (4.322) neemt een rustpauze, evenals Nederland (3.260), maar constant bijkomen geeft op het einde het dikste resultaat.
 
En de Bulgaren (3.357). Die staan op de 7de plaats wat instroom betreft, maar daar heeft in feite alleen Gent mee van doen, die slaan het liefst daar hun tenten op. Maar Gent, als best gerecycleerde, visuele en  gezelligste stad in Europa en daarbij nog de hoofdstad van het oude Vlaanderen, weet daar wel weg mee. Alleen spijtig dat de rest van Vlaanderen maar sporadisch een Bulgaar te zien krijgt.
 
En ja, na Spanje komt ook Portugal (2.941), dank zij crisis, om het hoekje loeren. Zij vinden hier evenwel een oude migratie terug die hen goed de weg kan wijzen.
 
4. De 9de tot 17de nationaliteit volgens instroom in 2012

En ja, waar zijn de Turken (1.076) gebleven. Die hielden het, vroeger dan de Marokkanen, al langer voor bekeken in België. Ook bij hen is er, zoals bij de Marokkanen, een sterke terugval in 2011 die zich doorzet in 2012, zij staan nu maar op de 14de plaats van bijkomende vreemdelingen in 2012. Dat mocht natuurlijk geen reden zijn voor de VRT om het aantal van Turkse herkomst schromelijk te onderschatten, 150.000, zeg nu zelf, daar zal menige Turk eens hartelijk om gelachen hebben, behalve de imams van de Turkse moskees, die hun aandeel in het moslimhuis fors zagen dalen. Turkse herkomst staat voor minstens 230.000, op de VRT heeft men dat met minstens de helft onderschat. Misschien kan De Vadder daar eens iets over zeggen op de 7de dag.

Afghanen (1.560) hebben gestadig, stapje voor stapje, hun aantal verhoogd, een geduldig volk. En er kan van hen blijkbaar nog altijd eentje per eentje bij.
 
De Congolezen DR (1.426) zien de sinds 2003 constant groeiende instroom voor het 2de jaar op rij dalen. De burgemeesters van Denderleeuw, Asse, Liedekerke en Aalst kunnen misschien eens een bezoekje brengen aan Kinshasa of er een vriendenstad van maken. Zwart geeft kleur aan deze gemeenten.
 
En Kameroen (1.384) met een langzaam groeiende instroom, vanaf quasi 0 in 2000 tot 1.850 in 2010 heeft zich na Congo DR als 2de land uit Zwart Afrika gepositioneerd. En Guinee (1.188) volgt dicht in haar spoor, en ook Ghana (558) zit in de top 30.
 
Irak (934) ziet voor het eerst de instroom dalen in 2012. Tijdelijk of structureel?

In mindere mate dan Spanje hebben de Italianen (90) vanaf 2007 besloten om toch maar in België te blijven, misschien omdat een Italiaan eerste minister geworden is en zo veel weemoed heeft gekanaliseerd die met Rocco Granata en de film Marina  ook veruitwendigd is in 2013.

De Grieken (801) zijn de meest stabiele nationaliteit geweest de laatste tien jaar in België maar sinds 2010 is er toch een hogere maar geen massale instroom, ondanks het feit dat de jeugdwerkloosheid in Griekenland, die nu ook de PTB-GO! kandidaten voor Europa schromelijk wordt overdreven,  60% van de jongeren zo zeggen zij (en veel anderen) terwijl het 60% van de 40% actieve jongeren in Griekenland betreft, dus 24% van de jongeren in Griekenland is er werkloos, erg maar nog overzienbaar. In Brussel zijn er dat trouwens ook maar 11%.

En dan zijn er nog de Russen (553), of moeten we de Tchechenen zeggen, ze zijn dus gekomen, massaal in 2006, 4.573 was hun top en daarna, met een kleine onderbreking in 2010 waar nog  3.010 binnenkomende Russen geteld werden, een terugval tot 553 in 2012. We hebben ze een beetje naar voor getrokken om ze nog in de grafiek op te nemen want ze staan eigenlijk maar op de 25ste plaats.

5. Tabel van de 29 meest instromende nationaliteiten in België 1999-2012

Voor de nationaliteiten van de 18de tot de 27ste plaats verwijzen we naar de tabel hieronder of de algemene tabel met alle nationaliteiten: Bijkomende vreemdelingen België 1999-2012

India (771) is het eerste Aziatische land na Turkije, met in haar spoor nog China (722), Pakistan (562), Syrië (537) en de Filippijnen (425) in de top 29. Wat de Filippijnen betreft gaat het in hoofdzaak allicht om een getolereerde huwelijksmigratie. China ziet haar aantal halveren in vergelijking met 2002 en Syrië maakt zich allicht op om de komende jaren forse aantallen te leveren, voorzover het volk en de vluchtelingen zelf niet in opstand komen tegen alle oorlogsvoerders.

Brazilië (766) is het eerste Midden/Zuid-Amerikaanse land. Het heeft al betere instroomcijfers gekend maar is in haar eigen carrousel verstrikt geraakt.  

Tunesië (672) en Algerije (639) vervolledigen het plaatje van de in België reeds lang ingeburgerde Maghreblanden, ze zijn een vaste waarde in de immigratie.

Na deze eerste toer valt het toch op dat naast Roemenië, Polen en Bulgarije, en in mindere mate Hongarije (604), Oekraïne (425) en ook nog Albanië (407), geen andere Oost-Europese landen massaal aan de deur staan of verblijfsrecht kunnen bekomen in België. Alhoewel het te verwachten is dat dit in de toekomst wel zal toenemen. Toch als Europa verder extreem-rechtse opstoten zoals in Oekraïne gaat ondersteunen, zie DWM van 20/02/2014.
 
6. En ook subtotalen per continent en subcontinent zijn beschikbaar

Hier worden de totalen voor  de gehele periode 1999-2012 gegeven, in de tabel Bijkomende vreemdelingen België 1999-2012 moet men gewoon het +je bovenaan opendoen (ook op tablet) om het detail voor elk jaar en de evolutie te zien. En als men het plusje linksboven de tabel opendoet kan men een selectie maken op subcontinent en zo de landen groeperen. Langs de kolomtitels kan men verder in oplopende of aflopende zin sorteren.

BuG 214  on-lineTabel Bijkomende vreemdelingen België 1999-2012

 
Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!