De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Week van de Brusselse Thuislozenzorg 2019: focus op de kinderen
Bico Federatie

Week van de Brusselse Thuislozenzorg 2019: focus op de kinderen

De laatste telling van la Strada 1, uitgevoerd in de nacht van 5 november 2018, leidt tot een onrustwekkende vaststelling: van de 4.187 dak- en thuislozen zijn er meer dan 600 (14,6%) jonger dan achttien die geen woning hebben of in een ongeschikte woning verblijven.

dinsdag 26 november 2019 02:34
Spread the love

De week van de Brusselse Thuislozenzorg wordt sinds 2000 jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Bico-federatie, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg/Regio- Overleg Thuislozenzorg, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC). Deze week heeft als doel de contacten tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire voorzieningen in de thuislozenzorg te bevorderen maar ook een brug te
slaan naar andere sectoren die met dezelfde doelgroep of dezelfde problematieken worden geconfronteerd.

Voor de editie 2019 en in het licht van de bestaansonzekere situatie waarin te veel jongeren zich nog bevinden, hebben de Bico-federatie en haar partners besloten om in te zoomen op de problematiek van de thuisloze jongeren. Aldus openen 39 instellingen uit de thuislozenzorg en de jeugdhulpverlening van 25 tot 29 november hun deuren voor de maatschappelijk werkers die meer willen vernemen over het reilen en zeilen van de
verschillende organisaties en over het werk van hun collega’s.

Bovendien wordt op 28 november een studiedag met als thema ‘Dakloze kinderen nu, welke burgers morgen?’ georganiseerd. Een dag vol debatten, lezingen en discussies met een betere samenwerking en uiteindelijk minder kinderen en jongeren op straat of in voorzieningen als doel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!