De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat zegt de Stadsmonitor 2021 over Leuven?

Wat zegt de Stadsmonitor 2021 over Leuven?

dinsdag 15 juni 2021 15:18
Spread the love

WAT ZEGT DE STADSMONITOR MORGEN/WOENSDAG OVER LEUVENS BELEID?
Verkiezingen zijn niet het enige moment waarop een stadsbestuur geëvalueerd wordt. Er is onder meer ook nog de stadsmonitor, een bevraging van een representatief staal van de bevolking over talloze onderwerpen op initiatief van de Vlaamse overheid.
De resultaten van de nieuwste bevraging worden morgen/woensdag bekendgemaakt. Het wordt uitkijken hoe de mening van de Leuvenaar geëvolueerd is in vergelijking met de vorige bevragingen in 2011, 2014 en 2017:
-In 2017 was 78 procent tevreden over en 80 procent fier op zijn stad. Slechts 28 procent (24 procent in 2014) vond echter dat het stadsbestuur inwoners voldoende consulteerde. De bereidheid om mee te praten schommelde zowel in 2014 als in 2017 nochtans rond de 50 procent.
-35 procent had in 2017 (32,1 procent in 2011) de intentie om binnen de komende vijf jaar te verhuizen naar een andere stad waarvan iets minder dan de helft (15 procent) naar een locatie buiten Leuven. De motivatie om de te verhuizen was in 56 procent financieel van aard.
-Het percentage mensen dat moeilijkheden heeft om zijn woning te betalen schommelde in de periode 2011-2017 rond de 4 procent. 25 procent had in 2017 een woonquote van meer dan 30 procent wat als problematisch beschouwd wordt.
-In 2017 kampten 11 procent van de Leuvense huishoudens met betalingsmoeilijkheden. 6 procent had problemen om de rekeningen van energie en water te betalen, 5 procent de gezondheidsfactuur en 4 procent de woon- en schoolkosten.
-De stadsmonitor 2017 leerde ook dat het bezit van zonnepanelen (11 procent) en zonneboilers (5 procent) ondermaats was in vergelijking met andere centrumsteden in Vlaanderen.
-In 2017 had 34 procent van de inwoners last van lawaaihinder door verkeer (28 procent in 2014), 11 procent van burenlawaai (12 procent in 2014). 7 procent meldde geurhinder (7 procent in 2014).
-17 procent klaagde over agressief verkeersgedrag (15 procent in 2014), 20 procent over onaangepaste snelheid (35 procent) en 30 procent over sluipverkeer in de omgeving van zijn woning.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!