De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat is Woke in wezen?

zaterdag 20 mei 2023 10:25
Spread the love

De Europese Traditie begreep het:

“DU CHOC DES IDÉES, JAILLIT LA LUMIÈRE ”

– “Het is uit de clash van ideeën dat het licht van de waarheid geboren wordt”

Laten we dus dapper en flink debatteren en ons op de zoektocht naar Waarheid en Inzicht niet te veel gelegen laten liggen aan de verwijfde, ik wik mijn woorden, woke-vraag om toch maar altijd “vriendelijk” te blijven voor elkaar in gesprekken!

De woke-beweging met haar vraag “Laten we toch alstublieft lief zijn voor elkaar in debat”, lijk ik te kunnen verstaan als een dramatische Vervrouwelijking die sluipend gedurende decaden heeft plaatsgevonden.

Dat is pernicieus!
Dat gaat op termijn ten koste van het vinden van solide Waarheid en Inzicht.

Zo komt de maatschappij op losse schroeven te staan.

 

 

☆ Nu de soms nadelige invloed van een overmatig mannelijk denken en handelen, dat zeker heeft bestaan, zeer breed in het maatschappelijke debat aan bod komt, zoals in de opinie van bepaalde jongeren over De-Kolonisatie, lijkt het me niet meer dan eerlijk dat we pogend een debat openen over de nadelige invloeden van een – historisch! – ver gevorderde, en waarschijnlijk geregeld ook flink doorgeschoten… Feminisering!

Laten we om te beginnen het woord “verwijfd” terug gebruiken waar het te pas komt.

 

Foto:

Een van de diepere oorzaken dat Duitsland met Hitler aan het hoofd de ideologische strijd en de oorlog verloor, is volgens gedegen biografen het feit dat de man geen tegenspraak duldde.

Aan geallieerde kant ging het er anders en zoals bekend heel wat doeltreffender en succesvoller aan toe. Zo is geweten dat Churchill geregeld in zeer heftige debatten te keer ging met zijn naaste adviseurs zoals generaal Alanbrooke of minister Beaverbrook. Zelfs ver tot in de vroege uurtjes, maar dat hij zijn diepgewortelde opvattingen en inzichten wél waar nodig liet bijsturen door krachtige tegen-argumenten, feiten en steekhoudende redeneringen. Du choc des idées jaillit la lumière.

Ook in de contacten met de zeer wilskrachtige en geregeld moorddadige dictator Stalin, kwam deze weerbare, strijdvaardige en op waarheid gerichte houding van Churchill het hele Westen ten goede.

 

Bronvermelding

1Coverfoto van het boek dat ik in de War Rooms te Londen vond over Churchill’s wijsheid, humor en inzichten.

2Hergebruik van portret zonder auteursrechten verkrijgbaar op internet.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!