De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat is er toch aan de hand met de Vlaamse regering?

Wat is er toch aan de hand met de Vlaamse regering?

zondag 7 november 2010 22:12
Spread the love

LBC-NVK roept werknemers socio-culturele sector op om massaal deel te nemen aan actie 19 november

 
Nonprofit_1208

Op vrijdag 19 november 2010 organiseert LBC-NVK een grote betoging tegen de Vlaamse Regering.

We willen onderhandelingen afdwingen voor een nieuw sociaal akkoord voor de werknemers van de non-profit sectoren.

Voor de werknemers uit de socio-culturele sector is er nog veel meer aan de hand. Stef Doise, nationaal verantwoordelijke van LBC-NVK voor de socio-culturele sector, roept de werknemers uit die sector dan ook op om massaal deel te nemen aan de actie.

Minister Schauvliege heeft de voorbije weken het sociaal cultureel vormingswerk voor volwassenen zwaar aangepakt. De vorming-plus centra, de milieu- en natuurbewegingen en andere sociaal-culturele bewegingen kregen te horen dat er ferm gesnoeid zal worden in hun subsidies.

Zo dreigen er honderden ontslagen te vallen in de getroffen sectoren. Dat alles gebeurt zonder enige vorm van serieus overleg. Bovendien is Minister Muyters van plan om de middelen voor mensen die nu nog werken met een DAC-statuut te schrappen. Er dreigt ook daar een sociaal bloedbad. Hoog tijd voor actie.

Samen met de FOV

LBC-NVK heeft met de FOV (de federatie van de organisaties voor volwassenenwerk) afgesproken dat we in die betoging samen gaan opstappen. Ook de FOV zal zwaar mobiliseren om deel te nemen aan de betoging.

Het is echt nodig dat de werknemers van de socio-culturele sector massaal op straat komen en tonen dat ze niet akkoord kunnen gaan met deze gang van zaken. Als we nu geen vuist maken dan vrees ik dat we in de toekomst nog verder onder vuur zullen liggen.

Praktisch

We verzamelen om 10u00 aan het noordstation in Brussel. We gaan langs bij het kabinet van minister Muytters. Vervolgens trekken we naar de Vlaamse regering aan het Martelarenplein.

_____________________________________________________________________________________________

Nonprofit Negen maanden al heeft de Vlaamse regering tijd gehad.

Wij wachten nog steeds op de start van de onderhandelingen over een nieuw non-profit akkoord.
Wat is er aan de hand met deze Vlaamse regering?
Wil zij wel een nieuw akkoord voor de non-profit?

Hoog tijd om het respect te eisen waar we recht op hebben.
Kom mee naar de actie op 19 november 2010,
om 10 uur aan het Noordstation in Brussel.

Wat is er aan de hand met deze Vlaamse regering?

Wil zij wel een nieuw akkoord voor de non-profit?
Oordeel zelf, met de feiten op een rij:

 •  2 februari 2010: bijna 9 maanden geleden overhandigden wij ons Non-Profit Plan, het eisenbundel voor een nieuw akkoord, opgesteld na ruime bevraging in de sector.
  ANTWOORD: “binnen de 2 weken zou de minister-president zorgen voor de
  start van de onderhandelingen en voor een kalender van besprekingen” RESULTAAT: er kwam geen enkel teken van leven…

 • 8 juni 2010: 15.000 non-profit werknemers stapten door de straten van Brussel om onderhandelingen te eisen.
  ANTWOORD: welgeteld 1 (één) verkennend gesprek. Daar werd een kalender voor september opgesteld en een regeringsonderhandelaar aanduid. RESULTAAT: alle geplande vergaderingen werden op het laatste moment één na één geannuleerd. Van de aangeduide regeringsonderhandelaar is sindsdien niets meer vernomen.

 • Diverse brieven en vragen:
  ANTWOORD: geen. Zelfs in belangrijke sectordossiers worden de werknemers niet of nauwelijks nog geconsulteerd.

Het vorige akkoord (2005-2010) is intussen bijna afgelopen. Wij wilden tijdig de besprekingen starten, zodat de sector niet in een leeg gat moest vallen. Al die tijd heeft de Vlaamse regering opgesoupeerd zonder iets te doen. Een SCHANDE!

Wat is er aan de hand met deze Vlaamse regering?

 • De Vlaamse regering is niet “in lopende zaken”, maar in een normale regeerperiode!

 •  De Vlaamse regering heeft de volle 100 % Vlaamse bevoegdheid over haar sectoren (gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, beschutte en sociale werkplaatsen, sociaal-cultureel werk,…).
  Wat doet zij ermee?

 • Of dient die bevoegdheid vandaag alleen om de botte bijl te zetten in bvb de Volkshogescholen en om, alle engagementen ten spijt, NIETS te doen aan bijvoorbeeld de personeelsstop in de gehandicaptenzorg?

 • De Vlaamse regering voorziet in haar begroting NIETS voor het nieuw akkoord met de non-profit!

deze oproep is overgenomen van: www.wittewoede.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!