De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat is de betere politiek beleidsvorm ?

Wat is de betere politiek beleidsvorm ?

dinsdag 9 mei 2017 23:54
Spread the love

Vele burgers wensen ( meer en meer ) een BEHOORLIJK bestuur.  Dat is helemaal iets anders dan goed bestuur.

Maar stilaan voelen ze aan dat niet zal tot stand komen als ze blijven stemmen zoals steeds, t.t.z. op een partij al weze het een andere.  Ze beseffen ook wel dat als andere (niet extreme) partijen aan de macht komen hun wantrouwen na korte tijd herleeft. Dit wantrouwen is nu al, zoals geweten, enorm.  Niet alleen in Begië.

Revolutie dan maar?  Hopelijk enkel via een totaal ander stemgedrag.

Hoe zou de burger dan beter stemmen?

take down
the paywall
steun ons nu!