Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Louis Marie Lagae

Schrijft over:
Zie hoger. Ik geloof vooral dat bedoelde hogere democratie zal bekomen worden door structurele ingrepen. Ik vrees daarbij voor revolutionaire ingrepen.

Bio

Ik ben een activist voor hogere democratie te implementeren via regels voor "behoorlijk bestuur" [BB]. Ik ken de meerwaarde van holisme, het overleggen met de meest verscheidene disciplines. Ik ervaar, nu en doorheen de geschiedenis, zware beletsels. - Gevestigde machten willen dat niet. - Machtsmisbruik. - Toenemende macht van oligarchen (wat zal leiden tot dictatuur). - Het niet beteugelen van fraude. - De algemeen geldende basiskenmerken van de mens zelf.

Werkgebied

Geboren 1948. Ir., economist, milieudeskundige en volgt tal van andere kennisgebieden (een soort uomo universalis) zelfstandige, onafhankelijk bestuurder.

De nagel van Etienne Vermeersch

wordt er stilaan ingeklopt. Na dertig jaar. De wereldbevolking moet drastisch naar omlaag.   Binnen enkele generaties. We verloren al twee generaties tijd. Nationale parlementen zullen dat nooit beslissen.  Om twee hoofdredenen.  Ze zijn enkel voor korte-termijn beslissingen gestructureerd.  En...

Bij de DWM werd polemiek afgeschaft.

Marc Reynebeau  pleitte in zijn boek "Apollo's Aanklacht " (1988 ) voor polemiek.   Alle politologen ook.  Wereldwijd. DWM heeft ooit zulke polemiek georganiseerd.  Haar (te) kleine staf kon dat op de duur blijkbaar niet meester.  Om welke reden dan ook ( zie mijn blog van jaren geleden).  Ik vr...

Aan de kiezer

Ik heb nooit een ambitie gehad voor een politiek mandaat.  Ik zou nooit nuttig kunnen geweest zijn in onze vorm van democratie.  Ik zag er immers de structurele fouten van in.  Er zijn er vele.  Een ervan is de onmogelijkheid om op de nuttige lange termijn beslissingen te nemen.  Omdat namelijk d...

Load More