Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Louis Marie Lagae

Schrijft over:
Zie hoger. Ik geloof vooral dat bedoelde hogere democratie zal bekomen worden door structurele ingrepen. Ik vrees daarbij voor revolutionaire ingrepen.

Bio

Ik ben een activist voor hogere democratie te implementeren via regels voor "behoorlijk bestuur" [BB]. Ik ken de meerwaarde van holisme, het overleggen met de meest verscheidene disciplines. Ik ervaar, nu en doorheen de geschiedenis, zware beletsels. - Gevestigde machten willen dat niet. - Machtsmisbruik. - Toenemende macht van oligarchen (wat zal leiden tot dictatuur). - Het niet beteugelen van fraude. - De algemeen geldende basiskenmerken van de mens zelf.

Werkgebied

Geboren 1948. Ir., economist, milieudeskundige en volgt tal van andere kennisgebieden (een soort uomo universalis) zelfstandige, onafhankelijk bestuurder.

De nagel van Etienne Vermeersch

wordt er stilaan ingeklopt. Na dertig jaar. De wereldbevolking moet drastisch naar omlaag.   Binnen enkele generaties. We verloren al twee generaties tijd. Nationale parlementen zullen dat nooit beslissen.  Om twee hoofdredenen.  Ze zijn enkel voor korte-termijn beslissingen gestructureerd.  En...

Bij de DWM werd polemiek afgeschaft.

Marc Reynebeau  pleitte in zijn boek "Apollo's Aanklacht " (1988 ) voor polemiek.   Alle politologen ook.  Wereldwijd. DWM heeft ooit zulke polemiek georganiseerd.  Haar (te) kleine staf kon dat op de duur blijkbaar niet meester.  Om welke reden dan ook ( zie mijn blog van jaren geleden).  Ik vr...

Aan de kiezer

Ik heb nooit een ambitie gehad voor een politiek mandaat.  Ik zou nooit nuttig kunnen geweest zijn in onze vorm van democratie.  Ik zag er immers de structurele fouten van in.  Er zijn er vele.  Een ervan is de onmogelijkheid om op de nuttige lange termijn beslissingen te nemen.  Omdat namelijk d...

enquêtes invullen . . . of juist niet.

Ik vraag steeds vooraf of ik dan het resultaat van betreffende  enquête zal ontvangen. Probeer dat eens zou ik zeggen. PS : er komen veel enquêtes. Over alles en nog wat dan nog..

empathische politie komt eraan !

Kandidaat notarissen zullen getest worden op hun empathisch vermogen.  De notarissen stellen dat zelf voor aan Minister Koen Geens.  Uit de standaard van 8 augustus 2018, voorpagina. Vele andere sectoren in de dienstverlening zullen (moeten) volgen.  Bij de politie is dat meest dringend nodig. ...

Iets lichters, maar toch

Premier Michel bezoekt momenteel Russische politieke leiders.  Medvedev en Poetin. 'Spásíba' zei Mr. Michel aan het einde.  Geen gewone Rus verstaat dat.  Het woord moet uitgesproken worden als 'spasíba'. Dank U. In bijna alle talen speelt de klemtoon bij het gesproken woord een min of meer gro...

Bende van Nijvel : mijn reactie op de bijdrage 24.10.2017 van Christophe Callewaert

Aan Christophe Callewaert ( zijn bijdrage dd 24.10.2017) en aan de lezers Chr. C. meent dat deze bende een klimaat wou scheppen tot meer rechts politiek-sociaal beleid.  Kan zijn.  Ik geef toch volgende overwegingen. Acties zoals door Nijvel gevoerd werden inderdaad al zeer dikwijls toegepast...

Hoe kon ‘de bende van Nijvel’ onopgelost blijven ?

25 oktober 2017 Ik verwees vroeger al naar het zeer nefaste van de militair opgelegde totale loyauteit en solidariteit binnen de korpsen.  Mede daardoor kunnen ze werken op een eiland. Denk van daaruit en meer moet dan eigenlijk niet meer gezegd worden.  Toch nog dit . . Het gerecht en de polit...

Stockbroekx : ‘Oes kên oes’.

Vooraf : ik heb nu enkel kennis van wat 'Terzake' heden op  29/9/2017 over die oplichter aangaf.  Ik neem voorlopig aan dat Terzake haar boodschap objectief en neutraal bracht.   'Terzake' gaf in feite een groot schandaal aan.  Maar motiveerde dit 'groot' te zwak. Ziehier een betere motivatie....

“DeWereldMorgen” is weinig nuttig.  Jammer.

Men kan enkel gissen naar het doel dat "DeWereldMorgen" nastreeft.Hetligt nogal ver van een mogelijk nuttiger doel. Bovendien is haar werkwijze duister en niet efficiënt. De werking is onvoldoende transparant.  Ik kreeg botweg geen antwoord op mijn pertinente vragen daaromtrent sinds jaren. Ee...

Load More