De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De nagel van Etienne Vermeersch

De nagel van Etienne Vermeersch

donderdag 31 januari 2019 16:01
Spread the love

wordt er stilaan ingeklopt. Na dertig jaar.

De wereldbevolking moet drastisch naar omlaag.   Binnen enkele generaties. We verloren al twee generaties tijd.

Nationale parlementen zullen dat nooit beslissen.  Om twee hoofdredenen.  Ze zijn enkel voor korte-termijn beslissingen gestructureerd.  En het betreft een wereldprobleem.

Eerst moet nu dus een nieuw wereldparlement ontstaan.  Dat enkele onder ‘behoorlijk bestuur ( corporate governance ) zal beslissen over de nationale parlementen heen. De verkiezings-en bestuursregels daarvoor beschreef ik reeds honderd keer.

Omdat ik vrees mijn bijdrage hier niet zal helpen schreef ik heden enkele decision makers in deze aan. Met langere tekst..

Zulke onafhankelijke mensen zullen bewuste nagel inkloppen.

Louis Lagae, louislagae285@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!