De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stockbroekx : ‘Oes kên oes’.

Stockbroekx : ‘Oes kên oes’.

vrijdag 29 september 2017 20:47
Spread the love

Vooraf : ik heb nu enkel kennis van wat ‘Terzake’ heden op  29/9/2017 over die oplichter aangaf.  Ik neem voorlopig aan dat Terzake haar boodschap objectief en neutraal bracht.   ‘Terzake’ gaf in feite een groot schandaal aan. 

Maar motiveerde dit ‘groot’ te zwak.

Ziehier een betere motivatie.  Twee feiten.

– Dat voornoemde, via aanbesteding, recent een accreditatie bekwam op naam van  zijn zoon.  Mits voorkennis hem gegeven door de nva.

– Dat hij recent door een nva minister werd ontvangen.  Dat deze heel goed weet wie voornoemde is.

In God’s naam : durf, terzake, eens zeggen waarom deze machtsmensen deze man niet totaal afvallen

Ik help han door te wijzen op een ‘al te menselijke’ gewoonte van machtsmensen.  Die nml ook bijna nooit ‘zuiver ‘ aan de macht kwamen!

Deze of een ander oplichter kent feiten die deze partij, deze heren, kunnen bezwaren.  Een beetje “Oes kên oes’ ofte ‘do ut des’.

Zo ging, gaat en zal het nog een tijdje gaan bij de ‘democratische’ besluitvorming in de wereld.

Ik vocht, vecht en zal tegen ‘Onbehoorlijk Bestuur’ blijven vechten ( zonder middelen). 

Kortrijk 29 september 2017

Louis Marie Lagae.  

take down
the paywall
steun ons nu!