“DeWereldMorgen” is weinig nuttig.  Jammer.

“DeWereldMorgen” is weinig nuttig. Jammer.

dinsdag 20 juni 2017 13:43

Men kan enkel gissen naar het doel dat “DeWereldMorgen” nastreeft.Hetligt nogal ver van een mogelijk nuttiger doel.

Bovendien is haar werkwijze duister en niet efficiënt.

De werking is onvoldoende transparant.  Ik kreeg botweg geen antwoord op mijn pertinente vragen daaromtrent sinds jaren.

Een goed punt is dat wellicht alle opgebrachte blogs verschijnen.  Maar zelfs hier is het gissen.

Een andere kwestie : welke blogs worden benoemd als  “geselecteerd”?  Beter dan andere ?

Tot overleg tussen deelnemers wordt geenszins aangezet.  Zelfs reacties zijn sinds kort niet meer mogelijk. 

Ik hou er daarom mee op.

Ir., economist, milieudeskundige Louis Lagae.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!