De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bij de DWM werd polemiek afgeschaft.

Bij de DWM werd polemiek afgeschaft.

donderdag 1 november 2018 23:03
Spread the love

Marc Reynebeau  pleitte in zijn boek “Apollo’s Aanklacht ” (1988 ) voor polemiek.   Alle politologen ook.  Wereldwijd.

DWM heeft ooit zulke polemiek georganiseerd.  Haar (te) kleine staf kon dat op de duur blijkbaar niet meester.  Om welke reden dan ook ( zie mijn blog van jaren geleden).  Ik vrees zelfs dat de bestaffing voor de interactie en het contact volledig  weg is,  Iemand onderhoudt nog de robot..

Maar dan houdt de echte bestaansreden van DWM,  jammer genoeg, op te bestaan..    

take down
the paywall
steun ons nu!