De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat erg voor die Vlaamse migrantenmijders

Wat erg voor die Vlaamse migrantenmijders

dinsdag 26 november 2013 15:19
Spread the love

Eerst was er het Vlaams Belang met haar ‘enquête”: “95% van de ondervraagden vonden het ‘communisme’ geen verrijking voor de samenleving, 80 % van het ‘panel’ vindt het jodendom geen verrijking, 75% het protestantisme, 72% ziet het katholicisme niets bijbrengen en slechts 70% vindt dat de islam geen verrijking is voor de samenleving,dat was even slikken voor de hardliners bij het Vlaams Belang”,  zo werd ik wakker na een tijdje ongedurig in m’n bed rondgedraaid te hebben. Waarom heeft het Vlaams Belang die vraag niet gesteld voor alle godsdiensten, zingevingen want wie is nu geïnteresseerd om dat alleen over de islam te weten. En waarom is deze tendentieuze vraagstelling geen voorwerp van kritiek geweest bij Billiet en Dhooghe die het enkel over de samenstellingen van het ‘panel’ hadden, zo bleven m’n gedachten maar komen.

Dan zullen Billiet en Dhooghe nu wel best tevreden zijn over de enquête van de studiedienst van de Vlaamse regering in de integratiemonitor, al is het maar dat de 40% islamschuwe Vlamingen best overeenkomen met in hun onderzoeken bereikte scores.

Wat erg trouwens voor die sociaal-depressieve, racistische, xenofobe en vreemdelingenmijdende, -uitsluitende en –hatende Vlamingen, daar mag men wel mee te doen hebben:
– 45% wil geen migranten in z’n buurt
– 50 vindt ‘ze’ geen verrijking,
– 47% vindt dat migranten hier komen profiteren van de sociale zekerheid
– 40% vindt moslims een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken.

De andere helft van de Vlamingen, waaronder een kleine 20% met migratieachtergrond ervaart de aanwezigheid van verschillende culturen, volgens het onderzoek, wel als een verrijking.
 
Meer dan de helft van de ‘autochtone Vlamingen’, is evenwel socio-depressief, heeft het nog altijd niet begrepen (op de ‘vreemdelingen’) en wordt nog dagelijks gevoed door het parlé van Vlaams Belang, van N-VA, en van de nieuwe politieke standaarden, Maggie de Block voorop. In plaats van een ministerie voor migratie en asiel zou er best een ministerie komen voor ‘een gezonde geest in een gezonde samenleving’, en waarom niet met een arts aan het hoofd, Maggie De Block kan daar na de verkiezingen van 2014 voor solliciteren.
 
In Vlaanderen ziet de helft van de bevolking geen migranten in hun eigen omgeving. De splitsing van het ‘land’ is hiermee duidelijk, want dat vraagt toch wel een inspanning om geen ‘migranten’ te zien in het gewone leven of men moet op het platteland (de Vlaanders) wonen.  Een verstedelijkingsgraad zou in de steekproef  wel eens de relevantste factor kunnen zijn om het denken van de Vlamingen te ventileren, meer nog dan de vrouwen die wat exclusie betreft hetzelfde denken als de mannen, of de scholingsgraad.

Een regio, het Vlaams gewest, waar 24,2% in 2004 op extreem rechts stemde, nl het Vlaams Blok, en waar in 2010 en tot voor kort in de peilingen 45% rechts tot extreem rechts stemde (VB, N-VA en LDD) – nu in de laatste peilingen toch gezakt tot 40% – zit met een probleem. Die 24,2% extreem rechts van het VB is niet verdwenen maar verdund, of heeft wortel geschoten in andere partijen, vooral de N-VA. Maar die groep wordt alsmaar ouder en zal ook in Vlaanderen weg deemsteren, proces dat al verder gevorderd is in de steden dan op het platteland.

Gelukkig voor Vlaanderen is er de migratie, de moslims, de voortdurende groei van inwoners met migratieachtergrond, anders was Vlaanderen al lang afgezakt in de poel die het nationaalsocialisme nog altijd heeft nagelaten, zoals dat in Kroatië, Hongarije, Griekenland en recent Slowakije zichtbaar wordt. De Vlaamse beleidsmakers en bevolking beseffen best dat met het Vlaams Belang, 10 jaar geleden, in Europa het hard-line extreem-rechtse het hoogste scoorde in Vlaanderen met 24,2% en dat was dus steden en platteland samen, en dat dit met 15,9% voor het Vlaams Belang bij de Europese verkiezingen in 2009, nog altijd het hoogste was van alle extreem rechtse partijen van Europa, ook deze in Oost-Europa. In 2014 zullen ze dat niet meer herhalen maar rechts en extreem rechts samen zullen misschien niet ver van de 40% eindigen, en dat zal opnieuw een Europees record zijn. Zolang het geen 50% is zal er geen machtovername zijn, want dan zal Raoel Hedebouw, als verkozen van de PTB+ de laatste zetel leveren om toch een alternatieve meerderheid in het federale parlement te vormen, waar Groen het sluitstuk zal levere om ook federaal een Vlaamse meerderheid te krijgen, voor wat hoort wat ten andere, na hun medewerking van de staatshervorming die meer en meer het pijnpunt wordt voor de N-VA. Maar zo bruin zullen de Vlameningen het allicht niet bakken bij de komende verkiezingen, dank zij de migranten.
  
Want zaak is dat de komende politieke evolutie niet afhangt van beleid, van opvoeding, van goede of slechte wil, van opinies of van peilingen, dus van hoe men naar de werkelijkheid kijkt. Het zit in de werkelijkheid en de intrinsieke impact van de demografische, beleids- en poltieke ontwikkeling die haar eigen dynamiek volgt. Het is natuurlijk kwestie om deze werkelijkheid te zien en te kunnen lezen en daardoor z’n denken te laten beïnvloeden en bepalen. Het (historisch) materialisme is een interessante wetenschap omdat ze leert de tekenen, niet alleen van de tijd, maar van de werkelijkheden te zien. En wie hierin wetenschappelijk te werk gaat zal het meest vooruitzienend zijn, dwz zal de werkelijkheid het meest kunnen begrijpen en zien waar ze naar toe gaat. Niet als madam Zora of in een glazen bol maar in de fenomenen die er toe doen, ondermeer de evolutie van inwoners met migratieachtergrond in  Vlaanderen en verder gaande inkomende migratie.

Onderzoeken van het slag van het VB of van de integratiemonitor zeggen iets over het achterlopen van het denken, niet over het achterlopen van de werkelijkheid want die is perspectiefvol, kleurrijk en voor elke inwoner beloftevol. Alleen zijn er een goed aantal Vlamingen die sociaal-depressief zijn, die de werkelijkheid met hun kijk erop vertekenen, die in feite enig medelijden opwekken maar die ook gerust gesteld kunnen worden en ervan verzekerd dat zij in hun chronische depressie en hun verkankerende oudheid de beste zorgen van de migratiedochters- en zonen zullen krijgen.
 
En Brussel, de baken in dit zichzelf overlevende België, zal Antwerpen en Vlaanderen verder de weg wijzen naar een toekomst die stralend is, juist omwille van de ‘diversiteit’ en de migratie.
 
Dat geeft al aan dat het geen kwestie is van ‘mislukking’ van het migratie- en integratiebeleid, het is het mislukken van de ‘heropvoeding’ na WO 2 waar gelijk wie gelijk wat mocht denken, zeggen of verdedigen. De voorrang die de ‘amnestie’ nog altijd heeft voor wie voorwerp was van de ‘terreur’ van het verzet en de staat tegen de collaborateurs, op de herinnering en herdenking van wie slachtoffer was van het nationaalsocialisme in WO 2, oa de 250.000 dwangarbeiders in Duitsland, wie er zich tegen verzet heeft en daarom gedeporteerd, voor wie slachtoffer was van het antisemitisme en de jodenvernietiging. Vooral dat laatste lijkt zich terug in de Vlaamse geesten te manifesteren maar nu, naast het antisemitisme ook als racisme, islamofobie, xenofobie of gewoon vreemdelingenmijding, -exclusie en -haat. Misschien toch nog eens het onverwerkte oorlogsverleden aanpakken, een bedje waarin nogal wat Vlamingen ziek waren en zijn en dat in zekere mate aan hun nageslacht is doorgegeven. Gelukkig dat er de laatste decennia op tijd voldoende migranten gekomen zijn om daar wat tegengif en weerwerk aan te bieden. Maar best is ook de historische les verder te leren en te verwerken.
 
Vlaanderen is dus de laatste decennia aan een ware ramp ontsnapt. Want neemt nu eens dat er geen migratie was geweest, dat Vlaanderen het had moeten doen met die 50% hardleerse, ongelukkige sociaal depressieve migrantenmijders, en slechts 30% open-minded Vlamingen, dat was dan 50% op 80% = 62,5% of een bevolking waar 2 op 3 niet meer van de wereld was of wenste te zijn.

Zonder die migranten-stemmen in Vlaanderen was de ‘volksstem’, de zwartheidsgraad zeg maar, in de meerderheid en dan was de republiek Vlaanderen allang een feit. Het is dank zij de migratie en de inwoners met migratieachtergrond dat Vlaanderen nog de democratie kent, nog onderdeel is van België en dat zij, meer dan welke regio in Europa, uitzicht hebben op de toekomst. En Antwerpen zal tegen het einde van dit decennium geen hoofdstad zijn van een onafhankelijk Vlaanderen maar de voortrekker van het multiculturele Vlaanderen in Europa.

Jan Hertogen, socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!