De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom waren de kolonialisten in den vreemde geen illegalen?

Waarom waren de kolonialisten in den vreemde geen illegalen?

donderdag 16 december 2010 20:39
Spread the love

 

De kolonialisten waren geen illegalen omdat ze machtige overheersers waren, machtige gewetenloze dieven, slavenmeesters en slavenhandelaars die de rest van de wereld aanvielen, bezetten, uitbuitten. Het was gewoon puur machtsmisbruik.
De “vreemdelingen zonder de vereiste documenten” worden nu in Europa  bestempeld en behandeld als “illegalen” gewoon omdat ze zwak zijn.
Er zijn 5 miljard mensen die lange dagen hard moeten werken en minder verdienen dan 60 euro per maand. Deze misdadige uitbuiting is een gevolg van de misdadige “vrije markt” (lees mijn artikel daarover). Een wreed economisch spel gecreëerd door de VSA en Europa om het economische kolonialisme door te zetten. De machtigen hebben zelf de spelregels bepaald die hen alle voordeel oplevert maar desondanks zijn ze ook nog valsspelers en bedriegen de rest van de wereld. Ze vragen van de rest van de wereld om de grenzen open te zetten voor de uitbuiting maar zelf zijn ze protectionistisch door massaal subsidies te geven aan bepaalde sectoren oa de landbouw. Zo vernietigen ze de economieën in de rest van de wereld wat weer in hun voordeel is want zo kunnen ze nog meer exporteren en uitbuiten. Een andere perverse regel is die van het vrije verkeer van goederen maar niet van mensen.

De vrije markt steunt op machtsmisbruik, de onderdrukkende militaire macht, de uitbuitende economische macht en de manipulatieve ideologische macht.

De militaire macht valt die landen aan die terughoudend staan om hun markten open te houden voor de uitbuiting zoals recent de agressie tegenover Joegoslavië, Irak, Afghanistan, en zoals in de toekomst mogelijk ook tegen Iran, Jemen, Somalië, Soedan, Syrië. Noord-Korea zullen ze niet aanvallen omdat dit een sterke militaire macht is en de VSA en de NAVO vallen enkel zwakkere staten aan.

De ideologische macht, weerspiegeld door de zogezegd “vrije pers”, geeft een wettigheid aan de agressie, onderdrukking en uitbuiting en spelen de rol van woordvoerders van de “masters of the universe”. Na 500 jaar van koloniale overheersing van de rest van de wereld heeft de meerderheid van de Europeanen een eurocentrische en kolonialistische visie van de geschiedenis van de wereld en dit wordt gewoon door de “vrije pers” weerspiegeld.
Ik vind dat de mensen van de gekoloniseerde landen die vluchten voor geweld en uitbuiting, in vrede en vrijheid zouden moeten kunnen leven in het oud-koloniale Europa.

Artikel 13 van de universele verklaring van de rechten van de mens zegt:
1. Een ieder heeft recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Een van de rechten van de mens is vrijheid van beweging en de Belgische staat zet die mensen (mensen van bepaalde landen zonder de juiste papieren) die geen misdrijf gepleegd hebben in een ‘gesloten centrum'(vrijheidsberoving) om ze later te deporteren tegen hun wil. Dit is toch een schrijnende schending van de mensenrechten.

Onze rijkdom is diefstal.

De enige oplossing is dat de westerse landen stoppen met de misdadige hebzucht en de taart van de wereldrijkdom eerlijker verdelen zodat iedereen er goed van kan leven.
En gezien dat we nog altijd schadevergoeding moeten betalen voor de 500 jaar plundering en uitbuiting, zou Europa een soort leefloon moeten betalen aan de extreme armen. Als ze niet willen betalen in de landen van herkomst dan moeten ze maar in Europa betalen.
Zolang de misdadige uitbuiting aan de gang is, zal België en Fort Europa overspoeld worden door een blijvende en steeds stijgende toestroom van zwakke, angstige, arme en hongerige mensen, op de vlucht voor de extreme uitbuiting onder militaire bedreiging. Ze leven onder een dagelijkse terreur van geweld, armoede en honger.

  Zelfzuchtig  Fort Europa

Een andere schrijnend, wreed aspect zijn de duizenden doden per jaar die verdrinken aan de grachten van Fort Europa en anoniem worden begraven. Het zijn middeleeuwse toestanden, een kasteelheer die de bevolking buiten zijn grachten onderdrukt en uitbuit en nog steeds de kasteelpoorten dicht houdt. In Irak bestaat nog een ‘bodycount’ maar in Europa wordt hierover totaal gezwegen. Deze duizenden doden per jaar aan de grenzen van Fort Europa zijn een geweldige schande.

De oude Europese koloniale landen moeten voor een internationale rechtbank verschijnen voor hun misdaden tegen de mensheid gedurende de koloniale periode en nu al een gedeelte van het schadeherstel betalen door op een menswaardige manier, in vrijheid en vrede, de ‘asielzoekers’ en ‘illegalen’ te ontvangen. Geen mens is illegaal, alleen de wetgeving kan illegaal zijn omdat ze de mensenrechten schendt.

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/07/05/vrije-markt-diefstal-met-geweld

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!