De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom moeten vooruitstrevenden meer dan ooit solidair zijn met Cuba ?

Waarom moeten vooruitstrevenden meer dan ooit solidair zijn met Cuba ?

maandag 19 juli 2021 18:19
Spread the love

Na een korte historiek (voor onze jongere lezers), gaan wij in op de huidige situatie op het rebelse eiland, de redenen om solidair te zijn met Cuba  en tenslotte: wat kunnen wij doen?

Korte historiek

Na enkele jaren guerrilla slaagden Fidel Castro en zijn companen begin 1959 het dictatoriale regime van Batista omver te werpen. Zeer snel stelde de VS regering zich vijandig op tegen de nieuwe regering. Zij steunde o.a. een groep uitgeweken gevluchte voorstanders van het oude regime (vooral grote landeigenaren) die een militaire expeditie naar Cuba organiseerde. Deze inval aan de Varkensbaai (1961) liep faliekant af voor de voorstanders van het oud regime.

De regering van de VS gooide het daarna over een andere boeg: steeds zwaardere sancties. Op dat ogenblik kreeg de Cuba steun van een machtige bondgenoot: de Sovjet-Unie. De S-U kocht massaal rietsuiker aan een prijs boven deze van de wereldmarkt en leverde petroleum aan een prijs onder deze van de wereldmarkt.

Daardoor kon Cuba zich snel ontwikkelen tot het meest welvarende en sociaal gelijke land van Latijns-Amerika. Met name  het onderwijs en de gezondheidszorg bereikten een ongezien hoog niveau.

De ineenstorting van de S-U in 1991 was voor het Caribische eiland dan ook een grote ramp. De economie stortte in elkaar: er tekort aan voedsel en brandstof. De VS rekende er toen op dat de Cubaanse revolutie  snel in elkaar zou storten.

De Cubanen slaagden er in de economie te reoriënteren en kregen met aan de macht komen van Hugo Chavez in 1998,  opnieuw een machtige bondgenoot: Venezuela dat goedkope petroleum leverde en deviezen  in ruil voor medische bijstand. 3201

Na het overlijden van Chavez in 2013 verslechterde de economische situatie van Venezuela, vooral door de daling van de wereldprijs van petroleum en vooral door de talloze sanctiemaatregelen van de V.S. tegen dit land en droogde de hulp aan Cuba op.

Opnieuw werden het moeilijke tijden voor Cuba. Het land kon zich echter geleidelijk uit de nood helpen door de ontwikkeling van het toerisme, dit ondanks het zware sanctieregime van de machtige buur. De Cubanen spreken van blokkade omdat de wurggreep van de V.S. op Cuba effect heeft in zowat alle landen van de wereld.

Huidige situatie

Voor onze media was het groot nieuws: Cubanen betogen om te protesteren tegen hun pijnlijke situatie; Van alle kanten wordt ons bevestigd dat er een tekort is aan voedsel, medicijnen, brandstof … Enkele betogers maken er een aanklacht van tegen de regering en tegen het systeem[i], hiertoe aangespoord door sociale media opgezet met miljoen dollars van de V.S. regering en onder impuls van extreem rechtse krachten uit Miami.

Hoe is het zover kunnen komen ? De verklaring is onder andere corona. Door de uitstekend georganiseerde gezondheidszorg is de gezondheidsimparct beperkt gebleven. Het aantal gevallen en doden was lager dan in veel rijke landen, zoals België en zeker de VS.  Daar boven op komen de 243 extra wurgmaatregelen om de bestaande blokkade te versterken genomen door de regering Trump, die Biden niet ongedaan heeft gemaakt.

Het buitenlands toerisme, een zeer grote inkomstenbron is door de Covidsituatie gekrompen tot 10 procent., dus minder inkomsten om voedsel, brandstof, medicijnen in te voeren en meer kosten om de pandemie te bestrijden.

Waarom moeten wij solidair zijn ?

Sinds het aan de macht komen van Castro is Cuba voor veel progressieven belangrijk omdat hiermee een andere maatschappij mogelijk is: meer egalitair en meer solidair (zonder daarom perfect te zijn) dan in landen als het onze waar de winst primeert op de sociale en ecologische noden.

Met het verdwijnen van machtige bondgenoten zoals de Sovjet Unie en later Venezuela, is het voor ons veel belangrijker geworden, Cuba zoveel mogelijk te steunen;

Hoe kunnen wij Cuba steunen ?

Door:

  • Deel te nemen aan de campagne tegen de blokkade van Cuba (www. https://stopdeblokkade.be/ )
  • Rondom u de boodschap te verspreiden, in uw persoonlijke contacten en in organisaties waarvan u lid bent.

Lid te worden van een organisatie die de solidariteit met Cuba organiseert, bvb de Vrienden van Cuba, vzw (https://www.cubamigos.be/),  zonder enige politieke binding Lidgeld bedraagt 16 euro per jaar te storten op rekening BE90523080117732 (wel adres en mailadres vermelden bij betaling)

  • Finaniciëele te steunen voor de aankoop van medisch materiaal. Cuba beschikt over enkele goede coronavaccins, heeft echter een tekort aan naalden om het in te spuiten. Stort op rekening BE90523080117732 van de Vrienden van Cuba, met de vermelding “medisch materiaal”.

 

Michel Vanhoorne

Met dank aan Regi Rotty, Voorzitter van de Vrienden van Cuba, voor het kritisch nalezen van het ontwerp van dit artikel.

[i] 1. Voor een bevattelijke uitleg over de werking van de Cubaanse instellingen, zie het interview dat wij afnamen van Freddy Tack, n.a.v. het 50 jarig bestaan de Vrienden van Cuba https://www.lef-online.be/index.php/artikels/20121-50-jaar-vzw-vrienden-van-cuba

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!