Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie voor eerlijke belastingen.

https://vimeo.com/channels/leffge/560019007

Over hoofdoeken en neutraliteit

Eerst en vooral, om deze bedenkingen te situeren: het atheïsme werd mij met de paplepel ingegeven en mijn vader sakkerde bijna dagelijks over de paus. Geboren in 1935 groeide ik op in de CVP-staat België, die ik verafschuwde. Als adolescent werd ik doordrongen van de noodzaak van de scheiding van...

Protestactie tegen het EU-Mercosur akkoord

Dit ontwerp alliantie akkoord (dus veel meer dan een vrijhandel- en investeringsakkoord) bedreigt het leefmilieu, de sociale en mensenrechten, de kleinschalige landbouw en de inheemse volkeren  Het Belgische middenveld, verenigd in de Mercosurcoalitie verzet zich tegen ontwerp en voerde er op 20 ...

Palestina actie in Gent – Beeldverslag

150 sympathisanten kwamen op 19 mei ll. samen in de voorgeschreven bubbels van 50 rond het Stadhuis om hun steun te betuigen aan het Palestijnse volk en aan onze overheden te vragen het beleid van de Israëlische regering te veroordelen. De actie was georganiseerd door Vrede vzw en een Hart voor V...

Schitterende klimaatactie in Brussel

Vorige zondag (9 mei) verzamelden een 100-tal actievoerders zich aan het Brusselse Luxemburgplein (voor het Europees Parlement) om een ambitieuzer Belgisch en Europees klimaatbeleid te eisen. De toespraken door eminente sprekers werden afgewisseld met prachtige artistieke optredens door jonge Bru...

Strijdbare 1 mei in Brussel

Op 1 mei waren er in Brussel verschillende strijdbare acties. Wij beperken onze verslaggeving tot twee daarvan: in de voormiddag een bijeenkomst op het De Brouckereplein,, in de namiddag aan het Luxemburgplein voor een Europees minimumloon. Actie op het De Brouckereplein Tot deze actie werd...

Spectaculaire actie rond psychosociale risico’s op het werk

Ter gelegenheid van de Dag voor gezondheid en veiligheid op het werk op 28 april organiseerde het ACV een spectaculaire actie om beleidsmakers en werkgevers bewust te maken van werkgerelateerde psychosociale risico’s zoals stress, burn-out, pesten,… .Tegelijk stelde het ACV zijn oplossingen voor ...

7 april: internationale gezondheidsdag – Actie tegen commercialisering

Naar jaarlijkse gewoonte voerde het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit actie tegen de commercialisering van de gezondheidszorg. Dit jaar werd die actie toegespitst op de schreeuwende nood aan de universele toegang tot de Corona vaccins. Onze reporter supporter was er bij en maakte een reeks...

ProfMarleen Temmerman pleit voor universele toegang tot het Coronavaccin

Prof. Temmerman is gepensioneerd hoogleraar verloskunde aan de Universiteit Gent en momenteel werkzaam als verloskundige in Kenia. In een kort filmpje roept zij de Europese burgers op om de petitie https://noprofitonpandemic.eu/ massaal te tekenen. Tevens roept zij de Belgische regering op om ...

Nationaliseer Pfizer en co !

De fratsen van de vaccinleverancier illustreren eens te meer dat de farmaceutische industrie te belangrijk is om over te laten aan de winsthonger van (multinationale) farmabedrijven. Zoals eerder geïllustreerd werd met de saga rond baby Pia, chanteren zij de bevolking op basis van menselijk le...

Load More