Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nationaliseer Pfizer en co !

De fratsen van de vaccinleverancier illustreren eens te meer dat de farmaceutische industrie te belangrijk is om over te laten aan de winsthonger van (multinationale) farmabedrijven. Zoals eerder geïllustreerd werd met de saga rond baby Pia, chanteren zij de bevolking op basis van menselijk le...

Webinar: International vrijhandels- en investeringsakkoorden: verleden, heden en toekomst.

Webinar: International vrijhandels- en investeringsakkoorden: verleden, heden en toekomst. Een gesprek met Marc Maes (11.11.11) – 23 januari 14 u Iedereen heeft wel gehoord van TTIP en CETA, maar dit waren niet de eerste noch de laatste internationale vrijhandels- en investeringen akkoorden.  ...

Grote betoging van de gezondheidswerkers en hun sympathisanten

Volgens de organisatoren 7.000, volgens de mainstream media 4.000,  mensen kwamen op 13 september opdagen aan de Brusselse Kunstberg om te protesteren tegen de jarenlange onderfinanciering van de gezondheidszorg. Vandaar werd in blokken van 400 opgestapt. LEF was erbij en maakte beelden. Tot ...

Acties voor de vrijlating van Julian Assange

Acties voor de vrijlating van Julian Assange (de vrijgegeven wikileaksdocumenten): Aan de ambassade van Engeland werden al meerdere acties gehouden in 2019 door meerdere verenigingen, iedere donderdag vanaf 17.00U. met spandoeken, zelf gemaakte tekstborden, en luid geschreuuwde slogans. Na al ...

Brief aan een Vooruitstrevende

Geachte Meneer/ Mevrouw,   Onze beweging werd op het einde van 2003 opgericht door een groep Vlaamse vooruitstrevenden, vertrekkend vanuit drie vaststellingen: Onder vooruitstrevenden, al dan niet leden van verschillende politieke partijen, bestaat er een brede consensus over een ...

Cyprus verwerpt CETA! – Doodsteek voor het Vrijhandels- en investeringsakkoord?

Marianne Grimmenstein, Duitse activiste tegen de internationale vrijhandels- en investeringsakkoorden brengt ons verheugend nieuws. Duitsland 2 AUG. 2020 - het geweldige nieuws van de afgelopen dagen dat Cyprus afgelopen vrijdag weigerde CETA te accepteren. CETA werd door het Cypriotische par...

Standpunt van LEF – Beter na Corona !?  

 In dit document lichten wij voorafgaandelijk het uitroep- en het vraagteken in de titel toe. In de volgende paragrafen hebben wij het achtereenvolgens over de onzekere toekomst van de pandemie, geven wij onze evaluatie van de aanpak van de ziekte, gaan wij kort in op de economische en sociale im...

Coronacrisis doet dogma’s sneuvelen en doorbreekt taboes

Het door de Eurolanden zelf gekozen budgettaire carcan, vervat in het budgettair pact wordt stilzwijgend opzij geschoven. Niemand durft momenteel de nood aan sterke openbare diensten en een sterke sociale zekerheid in vraag stellen. Het lang geldende taboe van rechtvaardige belastingen en sociale...

Coronacrisis doet dogma’s sneuvelen en doorbreekt taboes

  Het Europees budgettair pact Eerst en vooral een terminologische verwarring uit de wereld helpen. Officieel gaat het over het "Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie". Dit verdrag werd in de communicatie van de vakbonden en middenveldorgani...

CORONA EN DE TERUGKEER VAN DE STERKE STAAT. Wie durft er nu nog te snijden in de sociale zekerheid?

Aldus de titel van een uitgebreid artikel van Ruud  Goossens in De Standaard van 28 maart 2020. Hij vermeldt dat zelfs neoliberale hardliners de begrotingsdiscipline nu laten varen en eerder geprivatiseerde publieke diensten in een recordtempo nationaliseren. Johnson neemt de spoorwegen voor 6 ma...

Load More