Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Cyprus verwerpt CETA! – Doodsteek voor het Vrijhandels- en investeringsakkoord?

Marianne Grimmenstein, Duitse activiste tegen de internationale vrijhandels- en investeringsakkoorden brengt ons verheugend nieuws. Duitsland 2 AUG. 2020 - het geweldige nieuws van de afgelopen dagen dat Cyprus afgelopen vrijdag weigerde CETA te accepteren. CETA werd door het Cypriotische par...

Standpunt van LEF – Beter na Corona !?  

 In dit document lichten wij voorafgaandelijk het uitroep- en het vraagteken in de titel toe. In de volgende paragrafen hebben wij het achtereenvolgens over de onzekere toekomst van de pandemie, geven wij onze evaluatie van de aanpak van de ziekte, gaan wij kort in op de economische en sociale im...

Coronacrisis doet dogma’s sneuvelen en doorbreekt taboes

Het door de Eurolanden zelf gekozen budgettaire carcan, vervat in het budgettair pact wordt stilzwijgend opzij geschoven. Niemand durft momenteel de nood aan sterke openbare diensten en een sterke sociale zekerheid in vraag stellen. Het lang geldende taboe van rechtvaardige belastingen en sociale...

Coronacrisis doet dogma’s sneuvelen en doorbreekt taboes

  Het Europees budgettair pact Eerst en vooral een terminologische verwarring uit de wereld helpen. Officieel gaat het over het "Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie". Dit verdrag werd in de communicatie van de vakbonden en middenveldorgani...

CORONA EN DE TERUGKEER VAN DE STERKE STAAT. Wie durft er nu nog te snijden in de sociale zekerheid?

Aldus de titel van een uitgebreid artikel van Ruud  Goossens in De Standaard van 28 maart 2020. Hij vermeldt dat zelfs neoliberale hardliners de begrotingsdiscipline nu laten varen en eerder geprivatiseerde publieke diensten in een recordtempo nationaliseren. Johnson neemt de spoorwegen voor 6 ma...

Nu bepalen wie straks de factuur betaalt

Zo luidt de titel van het editoriaal in De Standaard van 19 maart 2020. Bart Sturtewagen eindigt het stuk met: “ De strategieën die bepalen hoe die last de verschillende economische spelers zal worden verdeeld, moeten nu worden geschreven. Anders zullen het opnieuw de uitkeringstrekkers, de werkn...

European Climate Strike – Brussel 6 maart 2020

Greta Thunberg, internationaal boegbeeld van de klimaatjongeren, zakte op vrijdag 6 maart opnieuw af naar Brussel voor een European Climate Strike. 3.500 jongeren stapten met haar op. De nieuwe Europese klimaatmars startte aan het Centraal-Station. ‘We willen alle mensen in België op straat z...

Staking UG 9 maart 2020

Op 9 maart organiseerde ACOD een succesvolle staking voor het optrekken van de laagste lonen tot 14 euro. Honderden schoonmaaksters en keukenpersoneel van externe firma’s die permanent voor de UG werken worden een minimumloon uitbetaald, waarmee zij ternauwernood kunnen rondkomen. Op het middaguu...

Witte woede op straat tegen Vlaamse besparingen – Fotoreportage

Donderdag 5 maart 2020 marcheerden duizenden werknemers uit de zorgsector van het Brusselse Centraal Station naar het Kabinet van Minister Beke om te protesteren tegen de besparingen in de sector. Zoals steeds in de jarenlange strijd voor meer middelen voor de zorgsector lieten de actievoerders h...

Schrikkelwake: een succes

Zaterdag 29 februari 2020 in de Vooruit in Gent, had de Schrikkelwake plaats. Een burger initiatief, sector overschrijdend, en ondersteund door middenveld organisaties, die wil opkomen voor een inclusieve samenleving. Ruim 700 mensen in de zaal en nog ruim 300 ongelukkigen buiten, wat wel op een ...

Load More