De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LEF/FGE Taboes in de klimaatzaken

LEF/FGE Taboes in de klimaatzaken

maandag 23 januari 2023 20:02
Spread the love

LEF/FGE Taboes in de klimaatzaken

 

In de talloze boeken, rapporten, resoluties, artikels zijn er bronnen van CO die zelden of zelfs nooit aan bod komen. Wij zien er alvast drie: defensie, ruimtevaart en uitvaart.

 

Taboe 1 De milieu impact van de bewapening/defensie:

In de klimaatconferenties komt dit thema niet aan bod. De staten kunnen niet verplicht worden om hun verbruik van fossiele brandstoffen hiervoor aan te geven. Op een vraag van LEF aan minister Khatabi voor opheldering te zorgen antwoordde ze dat er alleen informatie wordt vrij gegeven over binnenlandse vluchten van defensie.

Taboe 2 de milieu impact van de ruimtevaart:

 

over de impact van deze missies wordt niet gesproken. Het Ministerie  voor wetenschapsbeleid in de jaren 80 (o.l.v. Guy Verhofstadt) trok zijn steun in aan onderzoek naar hernieuwbare energie (waarin de Universiteit Gent pionier was) om voorrang te geven aan  ruimtevaart.  De ruimtevaart betekent een nieuwe strijd om grondstoffen, een poging om het kapitalisme op gang te houden. Er is hieromtrent geen politieke of maatschappelijke discussie.

Taboe 3 De milieu impact van uitvaart/crematie

Alhoewel deze waarschijnlijk aanzienlijk is, vonden wij  hierover geen concrete informatie,

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!