De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Koopkracht, vakbondsbetoging. Screenshot

3 Vakbonden op straat voor meer koopkracht en vakbondsrechten

Ongeveer 20.000 militanten van de drie vakbonden verzamelden op vrijdag 16 december aan het Brusselse Noordstation om hun ongenoegen te uiten over de daling van de koopkracht, het slechte regeringsbeleid in deze en om de negatie van het fundamentele vakbondsrecht op vrije onderhandelingen aan te klagen. Verdere acties in het voorjaar 2023 werden in het voortuitzicht gesteld. LEF was erbij om onze solidariteit te betuigen en de actie te filmen.

dinsdag 20 december 2022 15:20
Spread the love
Vanaf 10 u vulde de Koning Albertlaan zich geleidelijk met rode, groene en blauwe jasjes, spandoeken en plakkaten. Daarop volgden korte toespraken van de luid toegejuichte vakbondsleiders, waarna de betoging naar het Zuidstation trok , eindpunt van de betoging.
Voorafgaand aan deze nationale actie hadden vakbondsmilitanten van de lokale Brusselse besturen zich vanaf 9u kort verzameld aan het De Brouckèreplein om te protesteren tegen het OCMW-personeelsbeleid, om daarna naar de nationale actie te trekken. Ook daar was LEF bij om onze solidariteit te betuigen en de actie te filmen. Dit verslag volgt.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!