De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldwijd Kerstbestand

Wereldwijd Kerstbestand

maandag 26 december 2022 18:42
Spread the love

Wereldwijd Kerstbestand

     Het Vredesoverleg Gent en de Rode Rebellen voerden op 23 december op de Kalandenberg in Gent een actie om de talloze conflicten wereldwijd onder de aandacht van het publiek te brengen.

De desinteresse voor het aanslepende conflict in Oost-Congo waarbij al miljoenen doden vielen, is bijvoorbeeld schrijnend, terwijl het om wel meerdere redenen onze aandacht verdient. Maar ook de conflicten in tientallen andere landen en gebieden, zoals Jemen, Afghanistan, Syrië, Tigray, Palestina, Haïti, Myanmar, Mali, enzovoort, worden genegeerd. De actie sluit aan bij de oproep van de internationale Vredesbeweging om de wapens overal te laten zwijgen.

     We spraken de voorbijgangers aan om onze actie toe te lichten en hen uit te nodigen vredespostkaarten te ondertekenen met een vredesboodschap. Vredesoverleg Gent stuurt de kaarten naar de eerste minister.

     Vredesoverleg Gent wil de aandacht van het publiek trekken op de dringende nood aan militaire de-escalatie en onderhandelingen. Gewelddadige conflicten kunnen alleen stoppen als de wapens zwijgen zodat er zuurstof komt voor vredesonderhandelingen.

Filmpje van de actie 

https://vimeo.com/784011418

Marie Jeanne Vanmol

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!