De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldgezondheidsdag Brussel 7 april 2023.: Le juste prix. Votre santé avant le profit

Wereldgezondheidsdag Brussel 7 april 2023.: Le juste prix. Votre santé avant le profit

dinsdag 11 april 2023 13:20
Spread the love

Wereldgezondheidsdag Brussel 7 april 2023.: Le juste prix. Votre santé avant le profit

Op 7 april lanceerde Solidaris, de Franstalige afdeling van het Socialistisch ziekenfonds een actie ‘Le juste prix. Votre santé avant le profit.’

De studiedienst van Solidaris publiceerde een paar maanden geleden een rapport Wat zouden de gevolgen zijn van een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen?’ ( zie hieronder).

De totale uitgaven voor de gezondheidszorg in België bedragen 32 miljard euro waarvan 5,4 miljard euro aan terugbetaalde geneesmiddelen.

Daarvan bedraagt de kost voor nieuwe geneesmiddelen die sinds 2015 worden terugbetaald 1,4 miljard euro.

Elk jaar stijgt de prijs die de Farmasector voor een nieuw medicament vragen met 20%.

De prijsbepaling van de geneesmiddelen loopt uit de hand omdat de Farmasector de basisprijs van een geneesmiddel zelf arbitrair bepalen.

Solidaris heeft in samenwerking met de Internationale vereniging van de mutualiteiten een calculator opgesteld om de reële kosten voor de ontwikkeling van een geneesmiddel te berekenen.

De overwinsten van de Farmasector met publiek geld moet worden stopgezet. Ze verarmen de sociale zekerheid en ze beperken de toegang van de patiënten tot geneesmiddelen.

Er zijn 25000 handtekeningen nodig om door het federaal parlement gehoord te worden.

Solidaris wil de juiste prijs voor geneesmiddelen ook op Europees niveau brengen wanneer België het tijdelijk voorzitterschap zal overnemen.

 

LEF was aanwezig bij de actie. zie beeldmateriaal op https://vimeo.com/channels/leffge

Hier kun je de petitie tekenen  https://lejusteprixdesmedicaments.be/ 

Documentaire over de prijsbepaling van geneesmiddelen https://lejusteprixdesmedicaments.be/film-documentaire/#link-social :

rapport van Solidaris gepubliceerd op 23/01/2023  https://www.fsmb.be/sites/default/files/uploads/NEWS/Studie_Solidaris_Rechtvaardige prijs geneesmiddelen_24012023 finaal (1).pdf

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!