De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrouwenarbeid in Hoogstraten

Vrouwenarbeid in Hoogstraten

zondag 31 juli 2011 10:58
Spread the love

In het Stedelijk Museum van Hoogstraten loopt een boeiende overzichtstentoonstelling rond oude vrouwenberoepen in Hoogstraten onder de titel: Keuken, Kerk en Kinderen.

 

Lange tijdmeendemen dat de gehuwde vrouw aan de haard hoorde. De jeugd werd opgevoed naar het christelijke voorbeeld dat sterk gericht was op de 3 K’s: Keuken, Kerk en Kinderen. Niet de werkende vrouw, maar de goede huisvrouw en moeder waren de lichtende voorbeelden van de katholieke vrouwelijke jeugd. Hun ideaal: mannen en vrouwen hebben elk een eigen taak binnen de maatschappij te vervullen! De man brengt brood op de plank, de vrouw zorgt voor het gezin. Als boerin, huisvrouw en dienstmeid leiden ze de huishouding in goede banen.

Buitenhuis

Na de eerste wereldoorlog gaan meer en meer vrouwen buitenshuis werken. Vrouwen werken dan vooral in de zachte sectoren zoals het onderwijs en de zorgsector. Onderwijzeres of vroedvrouw stonden hoog in aanzien. Ook het maken van mutsen, het naaien van kleding en het ontwerpen van patronen was vrouwenwerk. De moderne tijd bracht wel nieuwe technologieën met zich mee. Zo zorgden bijvoorbeeld telefonistes voor de communicatie vanuit de Hoogstraatse telefooncentrale. Het huwelijk betekende niet altijd dat de vrouw haar beroep moest opgeven. Cafébazin of winkelierster bleef men dikwijls een leven lang. Ook de huishoudelijke taken in scholen waren een vrouwenzaak.

Zwarte Marjan

De tentoonstelling geeft een “gezicht” aan de vrouwen die in Hoogstraten werkten tussen 1850 en 1950 in traditioneel vrouwelijke beroepen. Het publiek van vandaag kan er kennis maken met de typische Hoogstraatse figuren die het beroep van vroedvrouw, mutsenmaakster, onderwijzeres, naaister, boerin, meid, enz. uitoefenden. Ook de zogenoemde Zwarte Marjan, die in de inmiddels verdwenen Wortel-kolonie jenever schonk en nog wat andere diensten aan de klanten aanbood, komt aan bod.

Praktisch:

 

De tentoonstelling loopt tot en met 23 december 2011 in het Stedelijk Museum Hoogstraten, gelegen op het door de Unesco tot werelderfgoed verheven Begijnhof. Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak reserveren.

 

Contact:

 

Stedelijk Museum Hoogstraten – museum@hoogstraten.be – 03 314 65 88

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!