De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vogels bakt het blauw

Vogels bakt het blauw

Met haar boek 'De rekening van de verzuiling' maakt Mieke Vogels komaf met de illusie dat Groen ook 'links' zou zijn. Liberaal centrum met een aversie tegen de arbeidersbeweging, haar conflict met Walter Cornelis in 2000 was geen toeval. Dat ze vanaf de zijlijn applaudisseert voor de toewijzing van de psychiatrische zorg aan het winstoogmerk en de commerciële sector is de groene consecratie van blauw.

dinsdag 8 april 2014 18:05
Spread the love

CD&V en Sp-a zitten mee in de regering en
keuren de beslissing tot uitbesteding van het psychiatrisch centrum voor geïnterneerden,
goed zo stelt Mieke Vogels in DS op 8/04/2014. Zorg onderschikken aan het winstoogmerk, daar is
niets mis mee zegt Vogels in haar kruistocht tegen middenveld en
Non-Profitzorg. Zie hierover een korte Vogels en Groen-analyse op DWM.

Na de dienstencheques met de opening voor de commercie voor
nabijheidsdiensten (Sp-a realisatie), na de openingen en feitelijke overgave
van de vervoerssector voor de gehandicapten aan de taxisector (CD&V
realisatie) wordt langs de internering de 3de en vooralsnog meest forse aanval
ingezet om de welzijns-en gezondheidszorg open te stellen voor winst, markt en
commercie (VLD-realisatie).  

Dat Vogels vanaf de zijlijn applaudisseert mag iedereen er van bewust doen
worden dat Groen geen uitstaans heeft met ‘links’ en enkel een variante is op
het (klein)burgerlijke liberalisme dat zich per definitie distantieert van de
verworvenheden van de arbeidersbeweging.  

Maar er is nog een andere factor voor deze drainage van psychiatrie naar de
markt, nl de inadequate vakbondspolitiek om wat betreft de zorg voor de
gevangen geen eigen regeling van minimale dienstverlening te hebben uitgewerkt,
waarbij de (mensen)rechten van de gevangen in alle omstandigheden, ook de
staking, werden verzekerd. Zo lokken zij zelf de agressie uit waaraan zij niet
kunnen weerstaan. Een pervers mechanisme, dat men zelf zo vlug mogelijk dient
te corrigeren. 

Erger nog is de nalatigheid van de Non-Profitvakbonden om de zorgbehoefte van
gevangenen niet onder de hoede van de Non-Profit genomen te hebben, maar
overgelaten te hebben aan vakbonden die er geen weg mee wisten. Zowel personeel
van de nieuwe interneringseenheden als de structuur dienen onderworpen aan de
vereisten en toezicht van de gezondheidssector, met de bewakingsopdracht als belangrijk
maar secundair gegeven, zoals dit nu al decennia door de Broeders van Liefde
wordt opgenomen.

De lage aanval op het kristelijke initiatief, de Broeders Van Liefde in het bijzonde
door Mieke Vogels is het meest decadente dat de laatste jaren te horen was bij
de anti-kaloten, en de vermeende vrijzinnigheid. Onder het mom van de laïcisering,
de afbraak van de zuilen en de depolitisering wordt de ruimte vrijgemaakt voor
een vernietigende neutraliteit en een opening voor de markt.  

Langs van Cauter, Turtelboom en de VLD, en met steun van de CD&V en Sp-a,
en de N-VA die in haar vuistje lacht, en de Groenen applaudisserend langs de
zijlijn, worden welzijn en gezondheid en de publieke financiering ondergeschikt
aan het winstoogmerk en de commercie. 

Wanneer wordt de volgende bres geslagen in zorg en welzijn? En voor wanneer de
vuist van de Non-Profit, voor wanneer de opstand van de patiënten, de gebruikers,
de zorgbehoevenden en hun families? Voor wanneer de afkeuring van het ACW voor
‘haar’ mandatarissen in de CD&V?  

Voor wanneer de oproep van Beweging (de opvolger van de Werkgroep Christelijke
Arbeiderspartij) aan de PVDA+ om zich echt te openen voor links, zoals de
PTB-GO in de Franse gemeenschap er een begin aan gemaakt heeft?

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!