De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Virus, virus, virus

woensdag 6 mei 2020 11:18
Spread the love

Het leven heeft de afgelopen maanden gedraaid om het SARS-CoV-2 virus, maar we weten eigenlijk nog steeds niet zoveel, of we worden niet optimaal voorgelicht over het virus of het onderzoek wordt te gefragmenteerd gedaan. Wat het meest verbazende is dat er erg weinig gegevens over het virus zelf naar buiten komen, en zeker in Nederland, ondanks dat er verschillende projecten voor onderzoek naar Coronavirussen jaren geleden op ‘bijna nul’ zijn gezet. 

 

Virologie
Een viroloog is ten eerste altijd benieuwd naar het virus – in al haar vormen – bij een ‘nieuwe’ uitbraak en zeker een die bezig is een pandemie te veroorzaken. Het eerste wat een viroloog gaat doen, is te proberen om het virus te kweken, vanuit de neustampons of vanuit het bloed. En de test om het virus te kweken is niet zo heel moeilijk, daar het virus goed schijnt te groeien in bepaalde lab cellijnen, en dan ook nog een makkelijke cellijn, VERO-cellen (voor zover deze informatie klopt).
Op het moment dat op een cellijn een teken is gevonden dat het virus aanwezig is en na bepalen en aantonen dat het inderdaad SARS-CoV-2 virus is, kan men verder gaan met de vermeerdering van het virus om daarna meerdere testen op het virus te kunnen doen, o.a. of dat er verschillende strains zijn en / of dat het virus meerdere eiwitten heeft waarmee een test opgezet kan worden, om verschillen tussen patiënten aan te kunnen tonen.   

 

Lees ook: FDA approval – altijd toestemming nodig 

 

In dat geval dat de viroloog deze testen heeft gedaan, kan er misschien duidelijkheid komen of er meerdere strains (onderscheidende groepen of stammen) zouden bestaan. In eerdere stukken is hier al over geschreven. Ook in China hebben wetenschappers gesproken over een L-Strain (agressievere strain) en een S-strain (mildere strain).
Aangezien de berichten niet allemaal op elk moment openbaar zijn, is er ook veel ‘verwarrend’ nieuws in omloop en met name waar is ‘patiënt zero’ gebleven. 

 

Het schijnt zo te zijn dat de familie Coronaviridae georganiseerd is in 2 subfamilies, 5 geslachten en 23 subgeslachten en tot zo ver bekend 49 soorten. Natuurlijk niet allemaal even ‘gevaarlijk’ als het SARS-CoV-2 virus.
De buitenkant van het virus – de virale envelop – heeft (bijna) altijd twee virusspecifieke eiwitsoorten, S en M glycoproteïne. De virussen behoren tot de RNA-virussen. Dit virus heeft nog een ander belangrijk structureel eiwit, nl het fosfoproteïne N, dat verantwoordelijk is voor de spiraalvormige symmetrie van het nucleocapside dat het RNA bevat.    

 

Met deze aspecten kan er een map gemaakt worden – indien men materiaal heeft van de mensen die het virus hebben of hebben gehad – van besmettingen en van welke strain waar is, is geweest en misschien kan daardoor ook het ontstaan van de pandemie boven tafel komen. 

 

Volgens Newsweek hebben Chinese onderzoekers aangetoond door onderzoek bij 103 met het virus geïnfecteerde mensen, dat het virus geëvolueerd zou zijn tot twee hoofdtypen – wat dus gelezen kan worden dat er mogelijk nog meer zijn – die ze ‘L’en ‘S’ noemden. Het Chinese team ontdekte dat de L-strain afkomstig lijkt te zijn uit de oudere S-strain en dat de eerste 70% van de gevallen was. S-strain leek ‘minder agressief’ te zijn, terwijl de L-strain ‘agressiever’ was en zich in vergelijking sneller kon verspreiden. De L-strain zou vaker voorkomen in de vroege stadia van de uitbraak in de Chinese stad Wuhan.
Ook de site WebMD heeft dit verhaal gebracht en gaat zelfs nog verder, daar men aangeeft dat – naarmate het virus zich over de gehele wereld verspreidt – het virus zich waarschijnlijk zal blijven veranderen en dat onderzoekers mogelijk nog meer nieuwe strains zullen vinden.
Volgens mij moet er dan ook gekeken worden naar verschillen in het virus tussen de landen van de wereld, daar het mogelijk kan zijn dat het virus in China een S-strain zou kunnen zijn op dit moment en die van Italië mogelijk een L-strain zou kunnen zijn en die van Frankrijk, zeker die van vorig jaar, mogelijk nog een andere strain. 

 

‘Patiënt Zero’
Belangrijk bij het geheel is het onderzoek naar het ontstaan van de pandemie, m.a.w. wie was de eerste persoon die ziekteverschijnselen vertoonde van het virus. Over dit onderwerp zijn ook verschillen te vinden in de pers en op social media. In het algemeen gaat men er van uit – in het weekend was de benadrukking hiervan nog eens te lezen in de pers – dat de wereldwijde epidemie is ontstaan op de vismarkt in Wuhan, ergens eind december 2019.
Echter dat standpunt wordt steeds moeilijker vast te houden, daar er vele verschillende tegenstrijdige berichten nu ineens in de publiciteit komen. 

 

Lees ook: Testen, testen, testen 

 

De Chinese overheid hebben de virusuitbraak in Wuhan – volgens Businessinsider – en het eerste ziektegeval pas op 31 december aan de WHO gemeld, echter wetenschappers hebben aangetoond dat al op 8 december een bevestiging van een positief resultaat was. Anderen geven zelfs aan dat dat ook al gebeurd was op 1 december. Echter dat wil nog steeds niet zeggen dat bij deze slachtoffers ‘patiënt zero’ heeft gezeten. Onderzoek moet dit nog steeds uitwijzen. Hierbij moet onmiddellijk opgemerkt worden dat de slachtoffers van begin december geen link hadden met de vismarkt in Wuhan. 

 

Daarnaast is nu naar buiten gekomen dat de eerste Coronavirus patiënt in Frankrijk niet in januari ‘besmet’ is geraakt, maar zeker op 27 december het virus al onder de leden had. Hierop heeft de WHO nu aangegeven dat men het niet verwonderlijk zal moeten vinden, dat er nog meer patiënten gevonden gaan worden van voor 1 januari 2020. Hieruit zijn twee dingen te lezen: men weet nog steeds niet wat er allemaal gebeurd is in dit dossier en ten tweede lijkt het steeds duidelijker te worden dat de Wuhan vismarkt niet het begin van de uitbraak is geweest.    

 

Adviseurs
Opvallend in het gehele dossier is het optreden – en steeds vaker publiekelijk – van de verschillende adviseurs en coördinatoren van het kabinet. Sprak de eerste adviseur in het begin meer over ‘een iets meer dan een griep’, ‘niet gevaarlijk’, komt mogelijk niet hier’, maar moest later deze opmerkingen toch meer en meer terugdraaien. 

 

Iets later kwam deze adviseur met de kreet ‘groepsimmuniteit’ en dat hiervoor zo’n 50 tot 60 procent van de bevolking in aanraking met het virus moest zijn geweest en daardoor antistoffen aangemaakt te hebben. Overigens is het ook nog steeds niet zeker of men immuniteit opbouwt, hoe hoog deze is en hoe lang deze duurt.
Laatst kwam weer een andere adviseur met de opmerking dat zo’n 95% van de Nederlandse bevolking nog niet in aanraking is geweest. Dat kan gelezen worden, dat er geen groepsimmuniteit is opgebouwd.
Tussen beide opmerkingen liggen amper twee maanden. En de intellectuele lockdown gaat binnenkort versoepeld worden. Gaan we dan naar die groepsimmuniteit en naar besmetting van die resterende 95% van de bevolking die nog niet in aanraking is geweest met het virus? 

 

© KhamakarPress / 06.05.2020  

Coronavirus UU

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!