Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Als het aan de PvdA ligt komt de Tweede Kamer deze week nog terug van zomerreces en volgt er een debat over de toename van het aantal uitbraken van het SARS-CoV-2 virus. Nu ga ik niet zeggen: “Kijk dat had ik al voorspeld”, want ik kan helemaal niet voorspellen, maar door de chaotische beleidsper...

Er zullen best wetenschappers zijn, die zullen zeggen dat we in het onderzoek naar het SARS-CoV-2 virus al verschrikkelijk ver zijn, maar er zullen daarnaast ook weer anderen zijn, die toch meer op de Covid19-rem zullen trappen en menen te moeten zeggen, dat we eigenlijk nog steeds erg weinig wet...

Laatst konden we weer een nieuwe tak aan de ‘wet-en-regel-ontduikend-boom’ vinden in alle media en social media: gegevens van asielzoekers zouden al zeven jaar door het COA gedeeld worden met overheidsinstanties, zoals opsporingsdiensten. Gewoon gegevens van mensen die in Nederland asiel aanvrage...

In ‘onze jongere tijd’ stonden de letters ALV voor de Algemene Leden Vergadering, meestal bij een sportvereniging of een politieke partij. En er zijn er nogal wat geweest. Maar tegenwoordig - in de Coronacrisis - betekent de ALV heel wat anders, nl. App - Lockdown - Vaccin. Gezien men nog steeds ...

Aangezien we nog steeds niet alles weten van het SARS-CoV-2 virus wordt er her en der van allerlei onderzoek gedaan naar waar het virus vandaan komt. Tot wat jaren geleden was Professor Dr Marian Horzinek zeer druk bezig met onderzoek naar Coronavirussen, m.n. bij dieren. Ik heb het geluk gehad, ...

Afgelopen week kwam ik aanraking via een berichtje om een handtekening te zetten in de actie van de Avaaz.org waarin wordt opgeroepen om de annexatie van Palestina door de bezettende macht te stoppen. Het lijkt er nu al op dat een kleine 1.5 miljoen mensen over de gehele wereld hun handtekening h...

Ondanks het feit dat de Nederlandse pers en de Nederlandse social media erg weinig aandacht besteden aan de lijdensweg van de Palestijnen, die onderdrukking, bezetting en apartheid heet, bereikt zo nu en dan wat nieuws uit Palestina een aantal personen in Nederland, meestal de activisten voor Pal...

Gisteren was dan eindelijk het grote woord eruit: er werd een werkdocument, de ander zegt een draaiboek, gepresenteerd aan het gepeupelde, dat later de klos gaat worden door dat zelfde draaiboek, althans door de voorgestelde afspraken. Ethici en medische wetenschappers hebben het hoofd suf gepiek...

Het is alsof het niet gekker kan (worden) in deze tijd, er komt een Corona-wet en half Nederland is nu al tegen. Goed zo, zo mogen we het horen. Maar er gaat nog meer gebeuren en af en toe kan iemand zo maar denken dat Nederland een dictatuur is geworden, daar van alles plotseling mag, moet en mo...

Nadat afgelopen week een aantal zaken bij elkaar kwamen - nl de evaluatie van de overeenkomst m.b.t. het AZC in Harderwijk, het nieuws over de ‘Coalition of the Willing’ en de vraag om hulp van een bewoner van een AZC - is er in verschillende documenten nagetrokken wat nu eigenlijk de stand van z...

Load More