De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We noemen hem Mark de Vierde

donderdag 30 september 2021 10:08
Spread the love

Na bijna negen maanden politieke zwangerschap lijkt het dan toch een keizersnede moeten worden. Een advies van informateur nummer de zoveelste, maar wel een lumineus advies: ‘Laten we verder gaan, waar we bijna negen maanden geleden zijn gestopt’. Niet zeuren nu kinderen, dat is het enige wat mogelijk is.

Politieke Baby
Na heel wat openbare en niet-openbare afspraken, moet de politieke baby vandaag dan toch gehaald worden. En het is zo simpel, het kabinet gaat verder, waar het zo’n driekwart jaar geleden is gestopt. Driekwart jaar kletsen, proberen te formeren, informeren, kletsen, ouwehoeren, ruzie zoeken, grenspaaltjes slaan. En als puntje bij paaltje komt, gaat het kabinet op de oude voet verder. Alleen het kabinet Mark de zoveelste, wordt met één nummer opgehoogd. En alle goede, nieuwe, progressieve plannen, ideeën en wensen zijn met het badwater weggespoeld.

Nieuw Leiderschap
Partijen, met name D66, maar ook VVD, wilden naar een Nieuw Leiderschap. Los van de partijen die eerst niet uitgenodigd waren, als PvdA en GroenLinks. Maar heeft dat wat opgeleverd? Neen, natuurlijk niet, het kabinet gaat verder op de oude voet. Hier en daar wat aanpassingen, want ministers en staatssecretarissen worden vervangen; staatssecretarissen worden ontslagen, sneller dan het licht; ministers gaan echt werken en worden lobbyist of zo, in ieder geval’ Functie elders’; en laat het ook niet onbesproken worden, dat leden van partijen door eigen mensen woordelijk aangevallen worden. Een kabinet dat eigenlijk helemaal gefragmenteerd als puzzelstukjes uit elkaar is gevallen, gaat gewoon doodleuk verder. Snapt u het nog?
Psychologen hebben gezegd over dit onderwerp, dat van leiders meer dan ooit veranderkracht wordt verwacht. Hiervoor wordt om nieuw leiderschap gevraagd, waarin wendbaarheid, lef en oog voor het onderwerp centraal staan. Andere organisatie melden dat een leider veiligheid geeft aan de mensen, maar tegelijkertijd – daar waar het nodig is – de route aangeeft naar resultaten.  In de politiek hoort dan nog bij eerlijkheid, openheid, transparantie bij.

Toeslagenaffaire
Wat is er allemaal zo al niet voorbij gekomen, een extraparlementair kabinet, negen partijen, zes partijen en nu dus waar men aan werkt is het oude kabinet dat moest aftreden wegens de toeslagenaffaire.
Juist hét punt waarvoor Nieuw Leiderschap hard nodig was – maar ook nog steeds is – is de Toeslagenaffaire. Mensen die in de knoop zijn gekomen door problemen met de Belastingdienst. Mensen die jaren moeten wachten op een beetje gevoel van het kabinet, worden gewoon in de kou gezet.
Het kabinet heeft een grote mond – demissionair of niet – maar deze mensen zouden geholpen moeten worden, de achterstanden moeten weggewerkt worden. Als het kan vele duizenden dossier per jaar moeten weggewerkt worden. En wat blijkt, de afwerking gaat niet eens sneller dan een slak en het erge is, dat de ‘versnelling’ er weer uit dreigt te gaan. Het is te zielig voor woorden.

Maar ondertussen wel kletsen over wie met wie wil samenwerken. D66 die de deur voor CU dicht had gegooid, is weer zover gepaaid, dat de deur weer op een kier zou staan. Want Nederland zou het nodig hebben. Wat heeft Nederland nodig?
VVD en CDA die niet met Pvda en GroenLinks door diezelfde deur kunnen. Alhoewel het politieke toneelstuk of de 19-akter van de Politieke Beschouwingen andere dingen liet zien. Want wat waren ze daar lief voor elkaar, het woord ‘slijmen’ zal hier niet in de mond worden genomen, maar het is er niet ver vandaan. Het ging zo in de krant van ‘als ik met jouw treintje mag spelen, mag jij met mijn LEGO spelen’.

Volwassen mensen die in de Tweede Kamer een toneelstuk opvoerden, terwijl er in Nederland mensen in de problemen zijn gekomen door Coronamaatregelen, door de  toeslagenaffaire. Mensen die nergens kunnen wonen omdat er niet genoeg gebouwd wordt. Weet het kabinet wel dat er op korte termijn 1 miljoen woningen nodig zijn? Dit houdt in dat starters niet naar een woning kunnen, waardoor statushouders in de locaties van het COA moeten blijven, waardoor asielzoekers ergens ‘in the middle of nowhere’ worden gedropt, uren van een winkel of een centrum. Arbeidsmigranten die nergens aan een woning kunnen wonen, die goed, veilig en gezond is. Alleen maar in die oude asbest kantoren van het rijk mogen ze bivakkeren. Als er al gebouwd wordt, dan zijn het dure koopwoningen, waar niemand naar toe kan. Waar blijven de sociale huurwoningen of andere huurwoningen? Waar blijven de woonruimten voor asielzoekers, arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen?

Nederland heeft de mond vol van arbeidsmigranten die ‘nergens in de buurt’ mogen wonen, maar ondertussen moeten bedrijven sluiten omdat er geen werknemers zijn. Er is te weinig personeel in de zorg, in de distributie en in de logistiek. En nu blijkt ook dat scholen dichtgaan voor één of meerdere dagen omdat er niet genoeg docenten zijn. Zelfs de kinderopvang moet af en toe sluiten.
In Nederland wonen zo’n 50.000 mensen op straat, dak- en thuislozen, die nergens naar toe kunnen, dan af en toe een dagopvang bij het Leger des Heils. In Nederland zijn wijken die zo slecht zijn onderhouden, dat de muizen en ratten de wijk gillend verlaten. Mensen die in de wijken wonen, in huizen zonder goede isolatie, met schimmel, slecht onderhouden. Mensen die nauwelijks rond kunnen komen van een klein AOW-tje en de verwarming niet hoger dan 15 graden durven te zetten, bang voor de energierekening. Energiearmoede.
Of een moeder met drie kinderen die op straat wordt gezet omdat ze zogenaamd onderverhuurder is. De woningstichting heeft problemen met de officiële huurder, wegens overlast en een zogenaamd seksbedrijf in de woning. Terwijl de moeder van de drie kinderen er al meer dan een jaar woont en de huur rechtstreeks aan de Woningstichting betaalt.

Dat is Nederland en dan zitten er een paar politici negen maanden bij elkaar om te zeuren over wie met wie in vak K mag en wil zitten. ‘Nee, met ChristenUnie wil ik niet’, of ‘Met Mark ga ik niet verder’, ‘We zijn wel de kleinste partij, Pieter moest vertrekken, maar we blijven meepraten’, of ‘Mona had een eigen mening en moest daarom vertrekken’. Dat is politiek Nederland die weer met de oude coalitie verder wil. Weg Nieuw Leiderschap, weg openheid, eerlijkheid en transparantie.
Wat zegt u ‘nieuwe verkiezingen’? Ja, vandaag nog als het kan. Wat zegt u ‘vertrouwen in de politiek’? Dat is onder nul gezakt.

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek / KNA

Nieuw Leiderschap D66

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!