De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tweedeling in of scheuring binnen de maatschappij

maandag 6 september 2021 10:47
Spread the love

In onze keiharde maatschappij is het altijd al zo geweest, dat je voor of tegen iets bent. Je bent voor of tegen Palestina (politiek). Je bent voor of tegen het dragen van de hoofddoek (politiek/religieus). Je bent voor of tegen het afschieten van dieren op de Veluwe of Oostvaardersplassen (welzijn). Je bent voor of tegen het opnemen van asielzoekers (humaniteit en zorg).

Vaccinatie
Maar het laatste jaar is daar nog wat bijgekomen en dat is of men voor of tegen het vaccineren is. Het is al jaren zo, dat men wel of niet gevaccineerd kon of wilde worden. Er zijn mensen die hun jaarlijkse griepprik niet halen. Ik heb dat ook nog steeds niet gedaan, alhoewel ik er wel steeds meer over gaat twijfelen. Maar zeg nu zelf, het vaccin van dit jaar is tegen het virus van vorig jaar. Want zo snel gaan de mutaties.
En zo iets is dus ook aan de hand bij het SARS-CoV-2 virus (Corona). De varianten zijn bijna niet meer bij te houden. De volgende variant (‘Mu’) staat bij wijze van spreken al te trappelen voor de deur, terwijl de delta variant de nooduitgang nog niet heeft gevonden.

Tweedeling
Maar in onze maatschappij, gaat het snel met meningen. Er is een zangeres die zegt dat ze niet meer wilt optreden bij mensen (toehoorders, collegae en personeel) die niet gevaccineerd zijn. Het is te begrijpen, maar is het uitvoerbaar om dat te eisen?
Nu begint een werkgever eisen te stellen aan zijn personeel. Men mag na de crisis terugkomen om te gaan werken, als men gevaccineerd is. Dit wordt zelfs doorgetrokken tot het werken in een ziekenhuis. Zo zegt een bestuurder van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem dat op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog maar gevaccineerd personeel mag werken. Deze bestuurder roept daarom het kabinet op om het wettelijk mogelijk te maken voor werkgevers om naar de vaccinatiestatus te vragen van medewerkers. Dit is dus wettelijk nog niet mogelijk.

In Lelystad is een huisarts die zelf moeite heeft met de vaccinatie, dat hij zijn patiënten niet zelf gaat prikken. De huisarts heeft hier ook uitleg over gegeven. Overigens kan in de praktijk wel een vaccinatie gehaald worden.

En tenslotte komt er dan nog bij, dat de burgemeester Breunis van de Weerd (SGP) van Nunspeet de burgers opriep om zich te laten vaccineren, gezien het hoge aantal besmettingen. Echter de burgemeester heeft er zelf voor gekozen om niet gevaccineerd te worden. De burgemeester heeft aangegeven dat hij tegen vaccineren is vanuit zijn geloofsovertuiging. Alleen het geloof en dan richting zichzelf. Vanuit dat zelfde geloof gaat hij anderen niet adviseren om zich ook niet te laten vaccineren. Dit is een bijzonder geval, daar de burgemeester niet gevaccineerd wil worden, terwijl hij anderen oproept om zich wel te laten vaccineren.

Grondrechten/-wet
Als men nu kijkt naar dit dossier en daar de Grondwet van Nederland naast legt, dan ziet men een aantal zaken.  

  • neem het hoofddoekjesdebat.  In feite gaat het verbod van het dragen van de hoofddoek in tegen artikel 6 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Een ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden. Er kunnen extra regels worden gesteld, maar die hebben te maken met gezondheid, belang van het verkeer, wanordelijkheden
  • het vaccinatie debat.  In artikel 11 van de Grondwet staat dat ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, het recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Bij de toelichting staat dat dit het recht is op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Met andere woorden dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen. Dit houdt in dat iedereen baas is over het eigen lichaam. De overheid, anderen, maar ook de huisarts mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Zelfs mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. 

 Als men dit soort zaken leest in de Grondwet, dan is de vraag wat de overheid aan het doen is. Iedereen mag zelf bepalen of hij of zij gevaccineerd wilt worden. Dat ik daar voor heb gekozen, is mijn recht. Het had ook mijn recht geweest als ik geweigerd had om dat te doen. Dit doortrekkende kan men ook niet dwingen aan anderen om zich te laten vaccineren. Als men dit nu omdraait, kan men dus ook niet eisen dat iemand gevaccineerd is, als hij of zij naar een concert gaat van een zangeres. Zelfs de baas kan niet eisen of iemand gevaccineerd is als hij of zij komt werken. En dan de burgemeester. Hij kan zelf besluiten om zich niet niet te laten vaccineren, maar kan daarnaast niet oproepen aan de inwoners om zich wel te laten vaccineren. En hier is het verhaal dan dubbel: de Grondwet naast het goede voorbeeld te geven.

Tenslotte
Het is van groot belang om gezond te blijven. Dit geldt voor elke godsdienst of levensovertuiging. Ook in de Islam is dat zo beschreven. Ook voor de broeders en zusters die twijfelen over vaccinatie. Vergeet niet dat de huidige gezondheidszorg gebouwd is op de wetenschappelijke ontdekkingen in de Islam.
De Profeet (vzmh) heeft in verschillende overleveringen aangegeven dat hygiëne erg belangrijk is voor alle mensen of je nu jong of oud bent, arm of rijk. Denk aan de overlevering van de Profeet (vzmh), overgeleverd door Tirmizi:

“Hij die ‘s ochtends wakker wordt met een gezond lichaam en ziel en zeker is van zijn brood voor die dag, is als degene die de hele wereld bezit”

Of een andere overlevering van de Profeet (vzmh), overgeleverd door Al-Nasai:

“Vraag Allah om vergiffenis en gezondheid. Na zekerheid in het geloof, is er niets dat beter is voor een mens dan gezondheid”

Een ieder heeft het recht over het eigen lichaam. Denk aan de overleveringen en zorg voor een gezond lichaam. Zo kan men ook meewerken aan de gezondheid en een gezond lichaam van de buren, familie, vrienden en anderen.

Henny A.J. Kreeft

Onafhankelijke Burger Journalistiek

De Kloof

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!