De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat een (flut) artikel…

zondag 21 februari 2021 19:17
Spread the love

En weer moet de Islam door de mangel, en elke keer hetzelfde en het wordt er niet beter op. Het artikel moet dan ook beginnen met ‘zeer belangrijke woorden’ van Basma al-Kuwaiti: “De islam is een godsdienst van terreur en ­huichelarij, die vrouwen veracht en onderdrukt.”
Als een moslim vier banden onder de auto heeft, dan is hij een terrorist. Als een Nederlandse moslim zijn uiterste best doet – net als alle andere Nederlanders – op zijn werk, dan is de moslim geradicaliseerd, niet die Nederlander.

Trouw moest dus weer met een zogenaamd ‘artikel’ komen om te laten zien dat een over het paard getilde zangeres, een moslima volgens het artikel, afstand had genomen van de Islam. Sterker nog, ze was plotseling joods geworden. En voor een Nederlandse krant als Trouw is dat belangrijk nieuws. ‘Hulde’, als dát het niveau moet zijn. Een artikel van een arabist.

In de Nederlandse media zijn alleen de aanvallen op de Islam te lezen – afgezien van de  ‘Minder, minder’- onzin of de ‘aangepaste’ verhalen van een 09/11 aanval – en meer over radicalisering en Salafisme. En zo laat de Nederlandse media wederom zien dat ze ‘de ballen verstand’ hebben van deze steeds groter wordende religie.

Men schrijft niet over die Turkse oudere man, die altijd zijn gebeden in de lokale moskee deed, maar door de pandemie veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus zijn gebeden, te beginnen met het nacht (Fadjr) gebed ergens in huis moet doen. Geen steun, geen medeleven, neen alleen maar zijn geloof aanvallen met een flutverhaal van een zogenaamde zangeres uit Koeweit.
Niets over die jonge trotse moslim die ergens in Nederland zijn werk moet verrichten, maar niet de mogelijkheid krijgt om zijn gebeden, zeker die van Dohr en Asr, op de juiste manier in het gebouw van het werk, te mogen verrichten.
Niets over de moslima die heden ten dage nog steeds gepest wordt over het dragen van een Boerka of een Foulard. 

 

Neen, sterker nog er wordt in de Nederlandse media geen artikel gewijd aan Palestijnen die worden gehinderd om hun vrijdaggebed in de Al-Aqsa Moskee in Al Quds (Jeruzalem) te kunnen verrichten. Sterker nog, helemaal geen woord in de Nederlandse pers over de bezetting van Palestina vanaf 1948. Neen, we zouden eens ruzie kunnen krijgen met ‘onze vrienden’. 

 

En daarom gaan we maar door met de aanval op de Islam en komen we met uitspraken van de ‘Koeweitse Glimlach’. Wel nu, veel plezier met deze zogenaamde zangeres. De Nederlandse pers heeft geen besef van de Islam, heeft geen besef wat ze aan het doen zijn met het geschrijf over de zogenaamde negatieve kanten van deze belangrijke, wereldse religie. Neen, als een vrouw onderdrukt wordt door haar man, die toevallig een moslim is, dan is de hele Islam slecht. Als dit nu eens omgedraaid wordt, als voorbeeld: als een man op Urk zijn vrouw slaat, zijn dan alle Christenen slecht of wordt er dan ook maar meteen gezegd dat die man een moslim is en terrorist?   

 

De woorden van de ‘zangeres’ dat “ … de Islam een godsdienst is van terreur en ­huichelarij, die vrouwen veracht en onderdrukt … ”., slaat totaal nergens en is alleen gebaseerd op het feit dat deze dame samen heeft geleefd met iemand die bepaalde verwarde gedachten over vrouwen had. In het artikel is verders te lezen dat de Koeweitse zangeres de Qur’an uit haar hoofde kende en mogelijk daarom is gestopt voor vier jaar met zingen, waarschijnlijk omdat het ‘haram’ zou zijn. Echter het bloed gaat waar het niet kan en ze is weer begonnen met het zingen.
Wat ze dan wel vergeten is te vertellen, wat er allemaal staat in de Qur’an en de uitspraken van de Profeet Mohammad (vzmh) hardop te memoriseren.
Allah, de meest Verhevene – op verschillende Islam-sites te vinden – “ … heeft man en vrouw bepaalde rechten gegeven en het noodzakelijk voor hen gemaakt om hun plichten na te komen … “ (Islamguide.info). Beiden zijn “ … verantwoordelijk voor het welzijn van de familie en geen van beiden kan van de ander eisen wat buiten hun vermogen ligt … “

 

Met andere woorden, de woorden van de Qur’an (Surah al Baqarah 2:228) 

 

“Vrouwen hebben rechten zoals de mannen over hen hebben, op basis van hetgeen rechtvaardig is.”  

 

En dit houdt in dat “ … tolerantie en vriendelijkheid vereist zijn om een welvarend leven te creëren en een sterke familie te vormen … “.
Op dezelfde site staat ook het volgende te lezen: “ … De Profeet (vzmh) zei: “Behandel vrouwen goed en met vriendelijkheid, want de vrouw was geschapen uit een rib. Daarom kun je haar niet recht maken op je eigen manier. Als je blij met haar wilt zijn, dan zul je blij moeten zijn met haar en haar gebogen vorm. Als je haar probeert recht te maken, zul je haar breken; en haar breken is van haar scheiden … ” (Sahieh al Bukhari: 3153 en Sahieh Muslim: 1468). 

 

Als nu de ‘Koeweitse zangeres’ bepaalde zaken zegt over de Islam, dan is ze een weg ingeslagen tegen de uitspraken van de Profeet (vzmh) in en heeft dus in feite een grote zonde begaan, alleen maar omdat ze de lelijke kant van de mensen om haar heen heeft gezien. Wat helemaal niets heeft te maken met de Islam. Natuurlijk moeten wij als simpele zielen niet over haar oordelen, dit is alleen een kwestie van genoemd te hebben wat er in een artikel stond. Het oordelen ligt bij Allah, de meest Verhevene.
Daarnaast zou het eens tijd worden dat de Nederlandse media, voordat ze weer een of andere aanval op de Islam op papier zet of op digitale media toevoegt, dat de redacteur of oud-redacteur de feiten nog eens doorneemt en de onzin scheidt van de feiten. Misschien eens de Qur’an doornemen, zou ook kunnen helpen. Arabist wil nog niet zeggen dat men weet wat er in de Islam speelt of in de Qur’an staat. 

 

Henny A.J. Kreeft

Onafhankelijke Burger Journalistiek

Jihad

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!