De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vergistingsinstallatie afvalintercommunale Ecowerf

Vergistingsinstallatie afvalintercommunale Ecowerf

vrijdag 26 november 2021 11:47
Spread the love

EcoWerf is op haar terrein in Kessel-Lo volop bezig met de bouw van een vergistingsinstallatie. Donderdag werd de grote 33 meter hoge cilindervormige tank geplaatst De oplevering is voorzien in het voorjaar van 2023. Hier een tekst uit een rapport dat ik dit voorjaar schreef over de hernieuwbare energieproductie in Leuven.

Naast de productie van compost wil men uit het opgehaalde organisch materiaal, zijnde gft-afval van huishoudelijke oorsprong, ook zowel elektriciteit als warmte halen. In de vergister zal het organisch materiaal na voorbehandeling vergist worden. Hierbij vormen onder anaerobe omstandigheden de bacteriën methaan en CO2 die samen biogas vormen dat in WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) resulteert in elektriciteit en warmte. Jaarlijks zal op die manier 12 GWh groene warmte en 11 GWh groene elektriciteit geproduceerd worden, wat overeenkomt met het energieverbruik van respectievelijk 500 en 3000 gezinnen. Het organisch afval – 50.000 ton per jaar – is afkomstig van de afvalintercommunales EcoWerf, Interza en Interrand en wordt na vergisting verder verwerkt tot 20.000 ton compost. Dit alles is goed voor een besparing van 5000 CO2 ton per jaar. Dergelijke installaties worden momenteel elders in Vlaanderen al uitgebaat of zijn gepland door de intercommunales IGEAN, IOK Afvalbeheer, IVVO en VERKO.

De installatie vergde een investering van 15 miljoen waarvan de Vlaamse overheid 1,5 miljoen euro op zich neemt. Het project kan ook rekenen op groenestroomcertificaten (74,4 euro/MWh voor 17 jaar) en warmtekrachtcertificaten (31 euro/MWh voor 10 jaar). Volgens Jonathan De Witte, algemeen directeur van EcoWerf, is het project financieel haalbaar. Het grootste gewonnen elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd en de warmte zal worden aangewend in de compostering. Er wordt verwacht dat er mogelijk een overschot aan warmte zal zijn. Naast het naburige Aquafin werden hiertoe reeds de pistes onderzocht van levering aan het geplande warmtenet van de Vaartkom en Tweewaters, maar deze leverden niets op.

“We hebben door een studiebureau ook de mogelijkheid laten onderzoeken van een warmtenet in Kesseldal. Doordat alle appartementen een eigen gasverwarmingsketel hebben is een warmtenet geen rendabele optie”, aldus De Witte. Een andere optie was de productie van groene aardgas, maar hiervoor is er in Vlaanderen onvoldoende steun om dit rendabel te maken. Een andere mogelijk is levering van warmte aan het geplande wetenschapspark Leuven-Noord. Hierover werd met de stad Leuven al veel gepraat. De grootte van het overschot aan warmte is afhankelijk van de hoeveelheid biogas die geproduceerd zal worden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!