De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Veracel in moeilijke FSC papieren

Veracel in moeilijke FSC papieren

zaterdag 29 januari 2011 13:51
Spread the love

De organisatoren van het Fair Move project zijn positief over de aankondiging dat SGS Qualifor zijn vermogen tot certificeren in Brazilië kan verliezen [1].

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de toekenning van het FSC label aan de uiterst omstreden eucalyptus plantages van Veracel in Brazilië. Dit onafhankelijk onderzoek werd uitgevoerd door FSC als gevolg van de onthullingen in de documentaire ‘Duuzaam op papier’. Deze film is momenteel op tournee door Vlaanderen als een onderdeel van het Fair Move project [2].

De film, geproduceerd door onafhankelijke filmmakers Leo Broers en An-Katrien Lecluyse, toont de enorme impact van Veracel op sociaal en ecologisch vlak in de Braziliaanse regio Bahia. De documentaire onthult dat Veracel niet aan de criteria van certificering van FSC-producten voldoet. [3] De film doet ook ernstige vragen rijzen over de rol van SGS Qualifor, het bedrijf dat Veracel het FSC-certificaat heeft toegekend. De film stelt tevens de vraag of het papier afkomstig uit grootschalige eucalyptus plantages ooit duurzaam kan worden verkregen.

Het voorstel tot schorsing komt er na een onderzoek over het werk van SGS Qualifor, uitgevoerd aan het einde van 2010 en deze week publiek gemaakt. In het rapport zijn 8 grote en 5 kleine fouten opgenomen die gemaakt werden door SGS tijdens hun bezoek aan Veracel. De doorlichting van Veracel door SGS voldoet niet aan de standaarden waardoor het makkelijker wordt om een FSC certificaat te verkrijgen. Bovendien heeft SGS de lokale gemeenschappen te weinig of niet betrokken bij het onderzoek. [4]
Het voorstel tot schorsing zal binnen 2 weken worden geformaliseerd. Deze beslissing zal geen direct resultaat hebben op de certificering van Veracel, hoewel het rapport duidelijk aangeeft dat de activiteiten van Veracel voor problemen zorgen in de regio. Zo zijn er conflicten met de lokale bevolking en problemen gerelateerd aan het gebruik van pesticiden.

Sarah Hutse, één van de organisatoren van het Fair Move-project, zegt: “We zijn erg blij te horen dat SGS Qualifor niet langer in staat zal zijn om FSC-certificaten in Brazilië te geven, en dat Veracel haar FSC-certificaat dreigt te verliezen. De film die we tonen in heel Vlaanderen geeft een duidelijk beeld van het falen van Veracel in het naleven van de regels die door FSC worden vastgelegd en het geeft ook een beeld van het falen van SGS Qualifor om deze te handhaven. Echter, het afnemen van het FSC-certificaat van een bedrijf, of het schrappen van de opdracht van een onderneming om certificaten te geven, biedt geen oplossing voor de fundamentele sociale en ecologische problemen die onvermijdelijk zijn verbonden met enorme eucalyptus plantages.”

Leo Broers, één van de filmmakers van “Duurzaam op papier”, stelt het zo: “Eenmaal je de enorme sociale en ecologische kosten van eucalyptus plantages op de schaal van Veracel hebt gezien, realiseer je je dat papier uit dergelijke grote plantages nooit duurzaam kan zijn. Het aanbrengen van een etiket op het product is niet genoeg om het duurzaam te maken. We zijn blij dat onze film ertoe heeft geleid dat FSC stappen onderneemt om dit specifieke geval te onderzoeken, maar de bredere problematiek rond eucalyptus plantages, en onze overconsumptie van papier blijft bestaan. Als FSC een geloofwaardige label wil blijven, moet het dringend deze problemen aanpakken.”

De film “Duurzaam op papier” werd vertoond op 24 januari in Gent. Er waren ook vertoningen in Leuven en Brussel. Er zullen nog vertoningen plaats vinden in Herzele (28 januari), Antwerpen (31januari) en Hasselt (1februari).

Films kunnen worden besteld bij famke(at)motherearth.org (10 euro, 2 euro verzendingskosten).

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de filmmakers:
An-Katrien Lecluyse
ankatrien.lecluyse(at)gmail.com
Leo Broers
leogargouille(at)yahoo.fr

Meer info:

http://www.motherearth.org/pages/nl/node/348

http://www.uilekot.org

EXTRA:
[1] Het rapport, uitgevoerd in opdracht van FSC International door ASI, is te vinden op: http://www.accreditation-services.com/summary_sgs.html
Het is gebaseerd op opmerkingen gemaakt door ASI tijdens de controle van Veracel uitgevoerd door SGS Qualifor in december 2010.

[2] Fair Move is een project van vzw ‘t Uilekot, Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel en twee Finse organisaties.

[3] Problemen die in de film aan bod komen, zijn onder meer: vernietiging van de biodiversiteit, verontreiniging en overmatig gebruik van het grondwater; verwaarlozing van de rechten van lokale en inheemse volkeren, consequent schenden van de arbeidswetgeving, de milieuwetgeving én de strafwetgeving en corruptie door het omkopen van lokale overheidsfunctionarissen om de plantages verder uit te breiden.

[4] De grootste fouten door ASI vastgesteld:

* De criteria die werden gebruikt door SGS Qualifor om Veracel’s activiteiten te beoordelen, zijn niet in overeenstemming met de standaarden vastgelegd door FSC.
* Slecht advies inzake gezondheid en veiligheid voor werknemers die werken met pesticiden, fouten in de boekhouding en de opslag van chemicaliën.
* SGS heeft de procedures voor de evaluatie van grootschalige plantages niet gevolgd.
* SGS bekeek de lijst met klachten rond Veracel niet, noch de lijst met ongevallen, de operationele plannen van Veracel, of de documenten inzake inventaris, oogst en verkoop van het bedrijf.
* SGS faalde erin te zorgen dat de lokale gemeenschappen hun mening konden geven zonder de aanwezigheid van personeel van Veracel.
* SGS personeel maakte zich niet duidelijk bekend aan de lokale belanghebbenden, of maakte de bedoeling van de consultatie niet duidelijk.
* De audit uitgevoerd door SGS is geen garantie dat Veracel toch niet conform is aan de standaarden bepaald door FSC.
* Het SGS team bemoeit zich met het onderzoek van ASI in het bijzijn van hun cliënten.

De kleinere fouten die werden vastgesteld:

* SGS personeel gaf advies aan Veracel over kwesties die een belemmering hadden kunnen zijn in de toekenning van het FSC-certificaat.
* SGS zorgde er niet voor dat het verslag en de checklist volledig waren.
* Er is geen bewijs van opvolging van de klachten van de stakeholders.
* SGS heeft geen effectbeoordelingen uitgevoerd met betrekking tot agrarische activiteiten die plaats vonden op de plantages.
* De planning van het bezoek van SGS aan Veracel was slecht, de duur van het bezoek stond niet toe om alle benodigde informatie te verzamelen.

take down
the paywall
steun ons nu!