De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay
DeWereldMorgen

Vakbonden eisen structurele bescherming voor taxichauffeurs en modernisering van de sector

De veroordeling van Uber door het hof van beroep en de afsluiting van de applicatie door het Amerikaans bedrijf zelf vorige week vrijdag, zette het debat op scherp over de toekomst van de taxisector in Brussel. Vakbond ACV-Transcom is verbijsterd en boos over de 'oplossing’ die de Brusselse regering aanreikt na het arrest van het hof. Ook Frank Moreels van BTB-ABVV reageert bezorgd. “Het feit dat sommige Brusselse politici een uitspraak van de rechter proberen te omzeilen door met een ordonnantie op de proppen te komen is onaanvaardbaar."

donderdag 2 december 2021 19:37
Spread the love

 

“Het recent gevelde arrest door het hof bevestigt het standpunt dat ACV-Transcom al meermaals heeft ingenomen over de oneerlijke concurrentie door Uber. Dat hield verschillende politieke partijen uit de meerderheid én oppositie echter niet tegen om in te stemmen met een voorlopige maatregel als ‘oplossing voor de tweeduizend Uber-chauffeurs’. Dit spoedbesluit [1] druist in tegen de beginselen van het sociaal overleg en gaat voorbij aan de scheiding der machten”, stelt ACV-Transcom. 

“De oplossing die de Brusselse politieke partijen, met uitzondering van de PS, bepleitten, is een oplossing gedicteerd door Uber, dat alle middelen gebruikt om haar activiteiten te kunnen verderzetten, zonder zich te houden aan de verplichtingen die voor alle werkgevers in België gelden”, zucht Philippe Lescot, secretaris van ACV-Transcom. “Het is onbegrijpelijk dat onze politici zwichten voor het gelobby door deze multinational.”

Nieuw taxiplan: goed begin, mits aanvullingen

ACV-Transcom steunt het PS-voorstel dat in een duidelijk en permanent kader voor de Brusselse taxisector voorziet, al vinden ze dat er zich nog een aantal aanpassingen opdringen. Ook socialistische vakbond BTB-ABVV vindt het taxiplan ‘Vervoort’ een goed begin, mits aanvullingen. “We pleiten ervoor om de taxisector te moderniseren. Mits enkele aanvullingen, moeten we dit plan zo snel mogelijk stemmen, om vervolgens de Brusselse applicatie – die zeven jaar geleden al werd voorzien – uit te rollen en daarmee een oplossing te voorzien voor die chauffeurs die door Uber in de kou worden gezet.” 

Meer concreet vindt BTB-ABVV dat in het plan Vervoort volgende zaken verduidelijkt moeten worden: de reservatie van een taxirit, de ‘numerus clausus’ en het statuut van de chauffeur (werknemer of zelfstandige – ook in bijberoep). Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV: “Wij eisen onder meer dat limousinechauffeurs – onder andere de voormalige Uber-chauffeurs – dezelfde selectieprocedure moeten doorlopen als de taxichauffeurs en dat de controle- en inspectiediensten meer middelen en mensen krijgen om de onwettige praktijken uit de sector te krijgen.”

De taxi-app

De socialistische vakbond vertelt dat 7 jaar geleden door de Brusselse regering beslist werd om een Brusselse taxi-app te ontwikkelen. Ze vinden het onaanvaardbaar dat deze applicatie nog steeds niet operationeel is. Het wordt hoog tijd om uit te voeren wat beslist werd, in plaats van Uber te blijven gedogen.

Frank Moreels van BTB-ABVV: “Het feit dat sommige Brusselse politici een uitspraak van de rechter proberen te omzeilen door met een ordonnantie op de proppen te komen is onaanvaardbaar. Voor hen gaan de belangen van een Californische multinational blijkbaar boven die van de Belgische taxichauffeurs.” 

Oplossing voor de chauffeurs

Vakvond ACV Transcom wijst erop dat de tweeduizend chauffeurs – dat is 95% van de Uber-chauffeurs die geen Vlaamse taxilicentie aanvroeg na 1 januari 2020 en dus enkel met een limousinevergunning werkzaam was – niet werkloos zijn door het arrest van het hof van beroep. “Velen van hen hebben een toelating om met de limousinevergunning in Vlaanderen of in Wallonië als taxichauffeur te werken, waar geen verbod geldt. En daarnaast zijn er inderdaad een 700-tal Uber-chauffeurs die van het Brussels Gewest die vergunning hebben gekregen. Zij zijn degenen die niet meer voor het platform kunnen blijven werken. Sandra Langenus van BTB-ABVV: “Voor de Brusselaars die plots hun inkomen verliezen vragen wij aan de Brusselse overheid om zeer snel een register op te maken waar deze chauffeurs zich kunnen aanmelden.”

“Alle betrokkenen, die tot nu toe illegaal voor Uber reden, kunnen hun activiteiten snel hernemen in een veilig wettelijk kader”, vervolgt ACV-Transcom. “We pleiten voor sterke oplossingen die chauffeurs in staat stellen legaal en in goede omstandigheden te kunnen werken, in plaats van een oplossing te aanvaarden die alleen de belangen dient van het bedrijf Uber en van politici die de regels ter bescherming van de werknemers te rigide vinden.” Volgens de socialistische vakbond biedt het geven van een tijdelijke licentie voor het limousinevervoer en het versneld laten instromen in de taxisector voor de openstaande vacatures, voor de chauffeurs op korte termijn een oplossing. “Anderen kunnen via een tewerkstellingscel begeleid worden naar een nieuwe job – ook in de taxisector – of kunnen geheroriënteerd worden.”

ACV-Transcom laat weten dat ze zich zullen blijven inzetten voor de rechten van alle chauffeurs. “Wij zijn beschikbaar voor elke constructieve discussie die ons in staat stelt een duidelijk en eerlijk systeem op te zetten dat dit al veel te lang aanslepend conflict beëindigt”, besluit Philippe Lescot.

 

Notes:

[1] De tijdelijke oplossing volgens de Brusselse meerderheidspartijen, die ze begin deze week via een voorstel van ordonnantie indienden, houdt in dat de 2.000 Uber-chauffeurs in afwachting van de goedkeuring van nieuwe taxiplan ‘Vervoort’, vanaf 10 december opnieuw kunnen werken met het Uber-platform. Dit zou mogelijk zijn door een aantal bepalingen van de taxiwet van 1995 aan te passen of op te schorten. Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/02/protest-taxisector/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!