De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

V.S. hebben de aanslagen van 9/11 gepleegd

V.S. hebben de aanslagen van 9/11 gepleegd

vrijdag 19 december 2014 18:20
Spread the love

De 9/11 aanslagen hebben dezelfde functie voor de agressieoorlogen tegen moslimlanden door de VS/NAVO imperialisten zoals de Reichstag brand voor de agressieoorlogen door de Nazi’s.
Veel Duitsers slikten de versie dat de brand aangestoken was door communisten, als zoete koek en stemden bij de daaropvolgende verkiezingen op de nazi’s.
De Verenigde Staten van Amerika (V.S.) leven niet onder bedreiging, ze zijn de wrede agressor van de zwakkeren en armen in de wereld.(1)

Dit is mijn vierde artikel over de aanslagen van 9/11. (2)
Volgende feiten zijn de enige die met een bepaalde zekerheid konden vastgesteld worden: De explosies in de ondergrond en het onthaal van de WTC torens, de explosies met vuurballen boven op de torens, de gecontroleerde afbraak van de WTC 1 en 2 ongeveer 56 en 100 minuten na de explosies en de gecontroleerde afbraak van WTC 7 ongeveer 7 uren later. Een explosie binnen in het Pentagon gevolg door een explosie met een vuurbal in de westelijke vleugel. De V.S. hebben hun eigen terroristische aanslagen verborgen achter een rookgordijn van visuele effecten uit de Hollywood filmindustrie.

Het Pentagon werd waarschijnlijk geraakt door een raket.
De WTC torens zijn waarschijnlijk geraakt door 3-D holografische beelden. Wat ook zou kunnen maar onwaarschijnlijk is, is dat de WTC 1 en 2 torens door een raket met vleugels en een staart geraakt zijn. Zoals ik al geschreven heb in mijn vorige artikel tonen de eindeloos herhaalde TV-beelden van de aanslag op de WTC torens een soort vliegtuig dat volledig verdwijnt in de torens zonder te breken of geremd te worden door hindernissen, wat totaal in tegenstrijd is met de wet van Newton. Als een Boeing passagiersvliegtuig echt tegen de toren zou gebotst hebben dan zou het al direct in een aantal stukken breken en een groot gedeelte ervan zou buiten het gebouw vallen, wat niet het geval was.

Geen enkel passagiersvliegtuig is tegen de WTC torens en het Pentagon gecrasht en er is ook geen passagiersvliegtuig gecrasht in Pennsylvania. Het zogenaamde bewijs van deze laatste crash, een krater met wat metalen vuilnis, stond daar al sinds 1994.Een andere mogelijke uitleg is dat het vliegtuig werd neergehaald.

Er stonden ook geen Arabische namen op de passagierslijsten en minstens 6 van de vermoedelijke, vermeende verdachten (volgens de officiële versie) waren nog in leven de dag daarna.
Daarbij waren, volgens het Bureau of Transportation Statistics (BTS), 2 van de 4 betrokken vluchten niet geprogrammeerd om te vliegen op die dag, American Airlines 11 en 77 ( die zogezegd tegen het Pentagon en WTC gecrasht zijn)(3).
2 vluchten hadden als bestemming Los Angeles en in tegenstelling tot andere vliegrampen waren er geen familieleden of vrienden samengekomen in de vlieghaven. Als de vliegtuigen echt zouden opgestegen zijn en echte passagiers zouden vervoerd hebben die daarna verdwenen zijn dan kan men de conclusie trekken dat de vliegtuigen verplicht geweest zijn ergens te landen en dat de overheid de passagiers heeft laten verdwijnen.

 

Het rapport van de “onderzoek/doofpoot” commissie heeft zelfs het spectaculaire, wonderbaarlijke ,onverklaarbare, in vrije val ineenstorten van een gebouw van 47 verdiepingen, de WTC 7, verzwegen.

De terroristische aanslagen van 9/11 werden door de Verenigde Staten van Amerika zelf gepleegd, mogelijk met de steun van ‘ intieme’ bondgenoten.

De leider van de “vrije” wereld is een Terreur schurkenstaat.

De V.S. regering manipuleert de westerse bevolking door de pijn, angst,wraak te exploiteren voor hun eigen terroristische aanslagen om een “Big Brother” maatschappij op te dringen van controle en overheersing ten dienste van uitgebreide uitbuiting.
Daardoor werd niemand verantwoordelijk gehouden voor de totale afwezigheid van verdediging. Er werd ook niemand voor de krijgsraad gedaagd of gestraft wegens cruciale missers bij de beveiliging . Sommigen kregen zelfs promotie wat kan gezien worden als een schuldbekentenis.
Ze willen de redenen niet onderzoeken voor de zogenaamde nalatigheden en voor het zogezegd totaal falen van de verdediging, omdat er geen aanvallen met gekaapte vliegtuigen plaatsgevonden hebben. Het was immers een aanslag met explosieven en gecontroleerde afbraak van gebouwen door de V.S. zelf.

Het gebeurt regelmatig dat seriemoordenaars en psychopaten zichzelf verwondingen toebrengen om zich de rol van slachtoffer aan te meten om een rechtvaardigingsgrond te hebben voor hun geweld en gruwelijke moorden.

Ook de aanslag van 1993 tegen de WTC toren werd gepleegd met de volledige kennis en goedkeuring van de FBI. De leiders van deze aanslag Sheik Omar Abdel Rahman (de blinde sheik ) en Emad Ali Salem, een officier van de Egyptische inlichtingendienst waren agenten van de FBI. De bom werd in mekaar geklust met de supervisie van de FBI. (4)
De blinde sheik is naar Amerika gekomen in 1986 met een door de CIA gesponsord visum. Hij werd gezien als een “waardevolle aanwinst” wegens zijn functie van het rekruteren van moslims voor de “heilige oorlog” tegen de Sovjet aanwezigheid in Afghanistan. Er waren overal in de V.S. rekruteringsbureaus voor de Jihad. Na het vertrek van het Sovjet leger bleef de blinde sheik werken voor de CIA voor het rekruteren van Moedjahedien voor Bosnië en Kosovo. Doelstelling was om, door aanslagen te plegen, een reactie van het Joegoslavische leger uit te lokken en zo een “gerechtvaardigde” reden te creëren voor de agressieoorlog van de V.S./NAVO tegen Joegoslavië/Servië.

De V.S. hebben ook tientallen gewelddadige staatsgrepen gepleegd in Centraal- en Zuid-Amerika maar ook overal in de wereld tegen democratisch verkozen regeringen, met als resultaat bloedige burgeroorlogen met tientallen miljoenen doden.
Europa collaboreert nog steeds met een nazi-achtige schurkenstaat.

De politieke doelstellingen van de V.S. en Europa zijn agressieoorlogen voeren voor controle en uitbuiting van landen en regio’s die hun markten en natuurlijke hulpbronnen beschermen tegen de ongebreidelde uitbuitingen door de westerse multinationals.

Hersenspoeling

In principe moeten de geheime diensten van de Europese Unie weten dat de versie van de V.S. een leugen en bedrog is en dat de moslims vals beschuldigd werden, maar toch zwijgen ze.
Dit bewijst dat de Europese Unie terroristische misdrijven beaamt, goedkeurt en steunt als ze gepleegd worden door bondgenoten.
De Europese Unie ziet het martelen van moslims in naziachtige geheime gevangenissen door de lidstaten door de vingers o.a. in Polen, Roemenië, Litouwen. Deze “vrije” landen hebben van de V.S. miljoenen smeergeld gekregen voor hun “gastvrijheid”.

Ondanks dat de versie van de V.S. regering zeer ondermaats en in tegenstrijd met de natuurwetten dus totaal ongeloofwaardig is, volgt de meerderheid van journalisten en politici als papegaaien deze zwakzinnige versie van Bush.

Het lijkt dat de intelligente en opgeleide westerse mens toch gehersenspoeld is. Hoe kunnen ze klakkeloos zo een ongeloofwaardige versie aanvaarden?
De gevaarlijkste sekte is die waar de mensen niet weten dat ze er lid van zijn. Waar de mensen selectief blind blijven tegenover hun eigen agressieoorlogen, massamoorden en genociden en klakkeloos de versie van de”hoogpriesters” overnemen.

De heilige vrijheid van meningsuiting van het christelijke westen is gewoon een weerspiegeling van de misdadige ideologie van kolonialisten, imperialisten en meesters van slaven.
De heersende ideologie is voor de onbewuste mens zoals het zwemwater voor de vissen.

Generaliseren, misleiden, propaganda, valse beschuldigingen, verdonkeremanen zijn handige instrumenten gebruikt door de wrede wereldoverheersers om de zogenaamde “vijanden” die ze willen veroveren, overheersen, onderdrukken, uitbuiten te ontmenselijken en te verkleinen tot Untermenschen, zodat de eigen bevolking het uitroeien van Untermenschen als een weldaad ziet.

Het is een grote leugen dat de wereld sinds 2001 door de agressieoorlogen tegen moslimlanden, veiliger geworden is. Deze agressieoorlogen terroriseren juist de moslimlanden en zorgden voor een genocide van ongeveer 2 miljoen moslims. De terreurbombardementen tegenover moslims zijn krankzinnig en laf. Vermoorden van kinderen, vrouwen en ouderen is een misdaad tegen de mensheid.

V.S veilige haven voor terroristen

De V.S. is een veilige haven voor terroristen, (o.a. school of americas), waar de V.S. de wrede militaire dictators en terroristen opleiden die overal in Centraal en Zuid-Amerika staatsgrepen gepleegd hebben tegen democratisch verkozen regeringen. De V.S. heeft ook, minstens sinds 1979, veel “terroristische” opleidingskampen opgericht in het Midden Oosten en gebruikt gemaakt van bepaalde moslimstrijders groeperingen om hun strategische belangen van overheersing en uitbuiting in de regio op te dringen. De V.S. is een grote sponsor, financier en wapenleverancier van deze moslimstrijders die ze “terroristen” noemen als ze vechten tegen de misdadige belangen van de V.S. Wat ze Al-Qaeda noemen, (de basis in Arabisch), verwijst naar een gegevensbank (database) van moslimstrijders van de CIA die ze gebruiken in al hun misdadige, vuile oorlogen. Zoals in Afghanistan tegen de Sovjet-Unie, in Bosnië en Kosovo tegen Joegoslavië en Servië, zoals ook tegen de regering van Libië, en nog steeds tegen de regering van Syrië, en ook in de ex Sovjet-Unie, de Centraal Aziatische republieken.

De misdadige tovenaar blijft medeschuldig aan de misdaden van de leerlingen.

Zelfs nu, eind 2014, financieren en bewapenen de V.S. opleidingskampen voor wat ze noemen “gematigde terroristen” in Jordanië en Saoedi-Arabië om een staatsgreep te plegen tegen de Syrische regering. Dezelfde moslim fundamentalisten zijn “goed” als ze vechten voor het uitbreiden van de belangen van het Empire. Als het Empire weer verandert van strategische belangen dan veranderen de “vrijheidsstrijders/terroristen” weer van kamp.

Militaire overmacht ten dienste van ziekelijke hebzucht

Europa en de V.S. blijven in hun buitenlands beleid nog steeds militaire macht misbruiken, het recht van de sterkste omarmen en het internationale recht schenden om hun economische Lebensraum over de hele planeet uit te breiden.

Het wrede Amerikaanse rijk bevat 1000 militaire bases in 130 landen om de wereld te bedreigen, agressieoorlogen te voeren en om vrijheid, hoop en socialisme te onderdrukken.

Het Christelijke Westen blijft blind voor zijn eigen nazi gruwelen. Het psychopatische Westen heeft de macht om zijn eigen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides te beschouwen als een weldaad, als vrede en vrijheid. Het machtige christelijke Westen neemt het recht van de sterkste in handen. Het recht om te bepalen welke daders van nazi gruwelen goed zijn of ‘terreur” zaaiers zijn.

Deze heersende nazi-achtige ideologie vormt een ernstige belemmering voor het rationele denken.

Zelfs na 500 jaar hebben deze wrede genocidaire agressors nog steeds de drang om zich te bewapenen, zijn ze nog steeds bezig met agressie voor controle en uitbuiting, nog steeds meesters van slaven die de bevolking van de rest van de wereld zien als Untermenchen, als slaven.

Wrede agressie oorlogen beschouwen of ervaren als verdediging is een ernstige psychopathie.

De meesters van slaven willen vrede , veiligheid en vrijheid maar blijven blind voor de wrede oorlogen en slavernij die ze plegen tegen de zwakke rest van de wereld. Wegens hun onbewuste gewetenschuld leven ze in een psychopatische paranoia.

De enige oplossing voor de genezing van hun psychoptische paranoia, is dat ze tot inzicht komen dat zij de agressors zijn die zich schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Zij moeten hun misdaden toegeven en de verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Verder moeten ze genezen van hun ziekelijke hebzucht en stoppen met het misbruik van hun militaire macht, stoppen met hun agressieoorlogen voor onderdrukking en economische uitbuiting van de zwakke bevolking van de rest van de wereld.

De V.S. is ook een van de grootste drugdealers (5), na elke agressieoorlog stijgt de hoeveelheid drugs in Amerika, want het is de CIA die met eigen vliegtuigen de drugs binnenbrengt vanuit Vietnam/Laos, Cambodja en daarna Afghanistan. Ook zoals de Iran-contra operatie waar ze drugs brengen van Colombia en Panama om wapens te kopen om aan terroristen te geven die terreuraanslagen plegen op de burgerinfrastructuur en op de onschuldige en weerloze bevolking om een staatsgreep te plegen tegen de democratische regering van El Salvador en Nicaragua.(6)

De V.S. is ook een land dat draait op binnenlandse en buitenlandse corruptie. De V.S. dringt haar misdadige roofzuchtige eigenbelangen op aan de rest van de wereld door dwang, omkoping of terreurbombardementen.

Misbruik van aanslag 9/11

De V.S. en hun Europese bondgenoten ‘hogepriesters’ willen de idee opdringen dat de geschiedenis op 9/11/2001 begonnen is met de aanval van moslims tegenover de “vreedzame en onschuldige” imperialisten.

Ik vind het verdacht dat de V.S. en Koloniaal Europa, die een geschiedenis hebben van honderden jaren van genocidaire nazi gruwelen, tegen de rest van de wereld toch de mond vol hebben over de aanslag van 9/11 om nieuwe Nazi-achtige agressieoorlogen te legitimeren.

De V.S. heeft voor 9/11 minstens 4 naziachtige genociden gepleegd. Een tegen de inheemse bevolking, the First Nations, de feitelijke eigenaars van het land, een tweede genocide tegenover de zuiderburen, de Caraiben, Centraal en Zuid Amerika. De V.S. hebben wrede, bloedige, genadeloze agressieoorlogen gevoerd tegen alle landen en tientallen staatsgrepen gepleegd tegen democratisch verkozen presidenten. Een derde genocide vond plaats in Azië, tegen de Filipijnen, Vietnam, Laos, Cambodja, Hiroshima, Nagasaki.
Het zijn geen gasovens maar het blijven nog steeds nazi gruwelen.
Een vierde genocide tegen moslims, sinds 1979 hebben ze moslim extremisten bewapend, gefinancierd en opgeleid. Diezelfde mensen die nu door het westen ” terroristen” genoemd werden ingezet tegen de aanwezigheid van de Sovjet Unie in Afghanistan. De Sovjet Unie steunde een democratische Afghaanse regering, die wel de rechten van de mens en de vrouw respecteerde en waar de vrouwen wel opleiding konden volgen. Na de val van deze regering in 1992 kwam het tot een burgeroorlog tussen de verschillende moslim extremisten en daardoor hebben de V.S. de taliban aan de macht gebracht om wat rust in het land te brengen. Nu zeggen dat de V.S. vechten voor het recht van de vrouwen is een Goebbels-stijl propaganda. Sinds 1991 voert de V.S. nog een genocidaire oorlog tegen Irak met bovendien nog een genocidaire economische boykot tegen de bevolking (kinderen,vrouwen,ouderen) van Irak. (waardoor een half miljoen kinderen stierven door gebrek aan medicatie en basisvoorzieningen)

De V.S. voeren sinds hun stichting een wrede en genadeloze agressieoorlog tegen communisten, coöperatieve economieën, tegen de zwakkeren, de arbeiders in de rest van de wereld.
De naziachtige psychopaten noemen de inheemse bevolking rebellen of terroristen omdat ze hun recht op zelfverdediging uitoefenen tegenover een buitenlandse wrede agressie van kolonialisten en imperialisten.                                                                      The Invasion of Afghanistan on October 7, 2001: Did the 9/11 Attacks Justify the War in Afghanistan? – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization

 

http://www.waarheid911.nl/pentagon.html

https://www.youtube.com/watch?v=0YtSVnz7FeA

http://www.911hardfacts.com/report_08.htm

http://www.globalresearch.ca/where-was-osama-bin-laden-on-september-10-2001-one-day-before-911-he-was-in-a-pakistani-military-hospital/5607143

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor

2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/10/11/moslims-vals-beschuldigd-van-de-terroristische-aanslagen-911-vs

3. Dean T. Hartwell “Planes without Passengers” blz 93.

4. Nafeez Mosaddeq Ahmed”The war on truth”blz38 en tussen blz 46-47
Neil Doyle “De terrorist.Onthutsende feiten over 9/11  en de aanslagen in London”

5. Gary Webb”Dark alliance:The CIA,the contras and the crack cocaine explosion”

Nick schou”Kill the messenger:How the CIA’s crack-cocaine controversy destroyed journalist Gary Webb”

Terry Reed “Compromised:Clinton,Bush and the CIA”

Michael Levine”The big white lie:The CIA and the cocaine/crack epidemic”

Alfred W.McCoy”The politics of heroin:CIA complicity in the global drug trade”

6. Oliver Stone “Salvador” film

film “latino” Haskell Wexler

18 jaar na de aanslagen wordt de 9/11 waarheidsbeweging volwassen

Christopher Bollyn ‘Solving 9-11″

David Ray Griffin “11 septtember.Een onderzoek naar de feiten”

David Ray Griffin (1939-2022). The Man and His Work: A Synopsis

Neil Doyle “Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

Joseph P.Farrel “Hidden finance,rogue networks and secret sorcery”

Marcel Messing “Worden wij wakker?”

John pilger DVD ‘s “war on democratie”,”The war you don’t see”,”Breaking the silence”

Kevin Barret ” Truth Jihad,my struggle against the 9/11 Big lie”

-Albert Pastore”Stranger than fiction:An independent investigation of the true culprits behind 9-11″

https://www.serendipity.li/wot/valentine.htm

Karel van Wolferen “De ondergang van een Wereldorde”

Susan George “Het Lugano rapport”

Niall Ferguson “Colossus,opkomst en ondergang van het Amerikaanse rijk”

Gideon Polya “US imposed post-9/11 muslim holocaust&Muslim genocide”

Lutz Kleveman “The new great game,blood and oil in central Asia”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!