De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

TIM ASPERGES MOBILITEITSPERSOONLIJKHEID 2019

TIM ASPERGES MOBILITEITSPERSOONLIJKHEID 2019

vrijdag 24 januari 2020 02:07
Spread the love

Leuvens mobiliteitsambtenaar Tim Asperges Mobiliteitspersoonlijkheid 2019

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft Tim Asperges, adviseur mobiliteit voor de stad Leuven, uitgeroepen tot Mobiliteitspersoonlijkheid van 2019. Asperges haalde het in een publieke stemming met ruim overwicht van de andere twee genomineerden: Julie Mabilde (Team Vlaamse Bouwmeester) en Geert Gisquière (Cambio).

Asperges lag in Leuven met het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad in 2016 mee aan de basis van een grote mobiliteitsomslag. Hij krijgt de prijs ook voor ‘zijn rol als gangmaker in de transitie naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen’. “Hij besteedt in het bijzonder aandacht voor het samenspel tussen duurzame bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkelingen en opwaardering van het publiek domein. Hij is een bruggenbouwer en ziet de betrokkenheid van burgers en andere actoren als fundament van een degelijk mobiliteitsbeleid”, aldus een mededeling van het Netwerk.

Asperges zelf roept naar aanleiding van zijn verkiezing politici op ‘gedurfde keuzes te maken op vlak van mobiliteit en te kiezen voor een samenwerkingsmodel met burgers, middenveldorganisaties, ondernemingen zoals bij de vzw Leuven Klimaatneutraal’. Ten aanzien van politici die zich vaak laten verlammen door ‘een eigen perceptie van de publieke opinie’ is hij ervan overtuigd ‘dat een stilzwijgende meerderheid veel begrip toont voor verregaande keuzes op vlak van mobiliteit’. Om de mobiliteit te verduurzamen roept hij de Vlaamse overheid ook op terug meer te investeren in De Lijn.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!