De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?

woensdag 21 februari 2018 21:16
Spread the love

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?

Zie voor alle gegevens de tabel: Asielvraag en opvolging België 1986-2016

Hervestiging, Relocatie, Humanitaire Visa, andere Asielvragen, vrijwillige, begeleide en gedwongen Terugkeer, inkomende en uitgaande Dublinners, humanitaire/medische Regularisatie, Transmigrant en Wachtregister Asiel.  Wie kan er nog aan uit, wie houdt het nog bij, waar vindt men alle cijfers?

Er zijn 3 uitstekende bronnen: CGVS, Myria 2016, Myria 2017 en het Agentschap Integratie&Inburgering alsmede Eurostat Asiel, Eurostat migratie en OESO-database. Jaarverslagen CGVS 1986-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Alle verslagen zijn parels van info.
    
Geen enkele geeft echter antwoorden op alle vragen in een tijdsperspectief, zodat npdata alle gegevens samenbrengt in zo lang mogelijke tijdslijnen, die starten in 1986 en lopen tot 2017, ze overbruggen meer dan 3 decennia.

De laatste 30 jaar waren de grenzen nog nooit zo open, nog nooit zoveel  erkenningen als vluchteling, was de immigratie op zo’n peil dat de erkende vluchtelingen nog geen 10% van de immigratie uitmaken, nog nooit een staatssecretaris gehad die enkel langs harde maatregelen in de marge zijn gezicht van hardliner probeert te redden maar de geschiedenis en de statistieken zal ingaan als de Moeder Theresa van de vluchtelingen.

Lees het volledige bericht met alle cijfers, tabellen en grafieken in BuG 382 on-line  

Jan Hertogen,
socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!