De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

terreur legers van christelijke meesters van slaven plegen genocide van 3 miljoen moslims

maandag 18 april 2016 10:52
Spread the love

De politieke leiders van de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, NAVO moeten voor een internationale rechtbank verschijnen voor oorlog tegen de vrede, voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Ze moeten een onmetelijke schade betalen aan de aangevallen landen en hun bevolking.

Al deze wrede, genadeloze, laffe, verwerpelijke agressieoorlogen door de terreurlegers van het christelijke westen hebben diepe wonden geslagen in de ziel van de moslims wereldwijd. Deze agressieoorlogen van kolonialisten en imperialisten hebben chaos, dood en verderf in het Midden-Oosten gebracht. Deze onwettelijke en onrechtvaardige agressieoorlogen zijn de grote oorzaak van de grote stroom van vluchtelingen naar Europa. Het kwaad is geschied en waarschijnlijk zullen deze chaos en geweld zich ook naar Saoedi-Arabië, Bahrein, Jordanië, Koeweit… uitbreiden. Elke nieuwe agressieoorlog en bombardement van de wrede wereldoverheersers brengt alleen meer chaos en doden, en meer vluchtelingen.

De grote oorzaak voor de problemen in het Midden-Oosten zijn de op gewelddadige wijze opgedrongen kunstmatige grenzen door de wrede en genadeloze kolonialisten die de rest van de wereld nog steeds zien als hun eigendom en de bevolking als minderwaardig. De sinds 1991 laffe, hatelijke, wrede en genadeloze agressieoorlog tegen Irak heeft het land volledig vernietigd en een genocide van de bevolking veroorzaakt. De agressieoorlogen zijn mekaar blijven opvolgen, tegen Afghanistan, Libië, Syrië … Door het uiteenvallen van de centrale regeringen kregen de verschillende volkeren hoop op onafhankelijkheid. Gezien de kolonialisten en imperialisten hun prooi niet willen loslaten, zullen de oorlogen eindeloos blijven voortduren. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn: vredesonderhandelingen met alle regionale partijen, waar de koloniale grenzen in vraag gesteld worden en mogelijk afgeschaft worden en waarbij iedere bevolkingsgroep een onafhankelijke staat krijgt (o.a.de Palestijnen, de Koerden, de Sjiieten, de Soennieten, Pashtoen (Afghanistan/Pakistan), Azawat (Mali), …)

De Internationale gemeenschap zou wereldwijd een no-fly zone moeten instellen voor militaire vliegtuigen met agressieve doelstellingen, de wapenleveringen droogleggen en economische sancties uitvaardigen tegen de wrede en genadeloze imperialistische agressors de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk en de NAVO landen. Door deze barbaarse agressieoorlogen hebben ze de wereld aan de rand van de afgrond gebracht.

De huidige Europeanen, erfgenamen van wrede, genadeloze, genocidaire kolonialisten, meesters van slaven blijven negationisten tegenover hun eigen misdaden tegen de mensheid en zien de koloniseerde mens als minderwaardig. Ze worden gehersenspoeld in de scholen, media, films dat het normaal is om het land van de Untermenschen te bezitten, de bevolking als slaven te houden en uit te moorden naar believen. Ze zijn opgegroeid in de schaduw van de visie dat het normaal is dat de kolonialisten geweld en terreur plegen tegen de gekoloniseerden.

Dit is de grote psychopathie van veel Europeanen, ze blijven blind voor hun eigen misdaden tegen de mensheid en genocides tegen de gekoloniseerden.

V.S. hebben de Soenni moslimstrijders groot en machtig gemaakt

De V.S. zijn de grote bondgenoot, ronselaar, financier, wapenleverancier van de Soennitische moslimstrijders (voorlopers van ISIS). Als ze vechten voor de misdadige imperialistische belangen van de V.S. zijn ze “vrijheidsstrijders” zoals in Afghanistan, Bosnië, Kosovo, Tsjetsjenië, Irak, Libië, de Centraal Aziatische republieken, Syrië (begin van het opstand)… Als de V.S. vinden dat de moslimstrijders schade brengen aan hun misdadige imperialistische belangen dan pas worden ze “terroristen” genoemd. De wereldoverheersers zijn kwaadaardige psychopaten en de grote bondgenoten van wat ze noemen “terroristen”, grote huichelaars. Wanneer ze ergens een politieke winst willen verkrijgen, dan zetten ze de gekoloniseerde landen op hun lijsten van landen die “terrorisme” sponsoren. Vanzelfsprekend hebben de gekoloniseerde landen zelf geen recht voor het opstellen van een dergelijke lijst en sowieso zou zo’n lijst verzwegen worden door de afhankelijke en partijdige westerse media. De V.S. hebben, met de collaboratie van Europa, extreme gewelddadige staatsgrepen gepleegd in Servië (1999), Afghanistan (oktober – november 2001), Irak (2003), Libië (2011), Ivoorkust (2001 door Frankrijk en de VN) (1).

De V.S. hebben aangezet tot de staatsgreep door de Soenni moslimstrijders (voorlopers van ISIS) tegen de pro socialistische regering in Afghanistan(1979-1992) en deze massaal gesteund door te ronselen, financieren en bewapenen. De aanwezigheid van de Sovjet-Unie in die periode was eerder een weldaad voor Afghanistan, ze hebben fabrieken, straten, scholen, ziekenhuizen gebouwd, er was respect voor de mensenrechten, respect voor de rechten van de arbeiders en de vrouwen. De vrouwen mochten opleidingen volgen. De terreur/schurkenstaat V.S. echter hadden liever de moslim Soenni strijders (voorlopers van ISIS) aan de macht om hun misdadige imperialistische controle en uitbuiting te behouden in plaats van de stabiliteit en voorspoed van een pro socialistisch Afghanistan.

wereld dictatuur van imperialisten en Kolonialisten

De Veiligheidsraad van de V.N. is een werelddictatuur. Het vetorecht van de 5 mogendheden in de Veiligheidsraad van de V.N. moet afgeschaft worden en de leden uitgebreid van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem. De V.N. moet ook verhuizen uit New York, een land met een genocidair verleden en heden naar een land zonder genocidair koloniaal verleden.

*De wrede en genadeloze wereldoverheersers, Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande , Rasmussen (NAVO), Netanyahu… moeten voor een internationale rechtbank verschijnen wegens misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide.

*De koloniale grenzen moeten in vraag gesteld worden (o.a. het Sykes-Picot verdrag 1916) en zelfs afgeschaft worden zodat de Palestijnen, de Koerden, de Pashtoe (Afghanistan/Pakistan), de Toearegs(Mali), de Soennis , de Sjiieten (Irak/Syrië)… hun onafhankelijk moederland krijgen zoals sommige al hadden voor de verovering door de wrede en genadeloze christelijke Europese kolonialisten.

*De wrede en genadeloze Christelijke Übermenschen moeten hun kolonies/Anschluss terug geven aan de ware eigenaars, de inheemse bevolking. De V.S. moeten de Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam, Okinawa, Marshall Islands, Mariana Islands, American Samoa aan de ware eigenaars geven.

Het Franse rijk heeft de meeste Anschluss/annexaties.Frankrijk moet ook  de Anschluss/annexaties van Nieuw-Caledonië, Réunion, Mahon, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique…terug geven aan de oorspronkelijke eigenaars.  

*De schrijnende armoede van de gekoloniseerden is een misdaad tegen de menselijkheid. Een menswaardig wereldwijd maandelijks leefloon en minimumloon moet ingesteld worden. Koloniaal Europa en de V.S. moeten verplicht worden om een menswaardig leefloon te betalen aan de bevolking van sinds eeuwen gekoloniseerde landen.

*Er moet een wereldwijde no-fly zone ingesteld worden voor militaire vliegtuigen met agressieve bedoelingen, o.a. voor de V.S, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, NAVO, Israel… Landen en volkeren bombarderen zonder luchtafweer zijn ook laffe, verwerpelijke terroristen aanslagen.

*De christelijk wrede en genadeloze wereldoverheersers, de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk moeten hun militaire bases terugtrekken uit de landen van de Untermenschen. De ware Übermenschen, de V.S. hebben ongeveer 1000 militaire bases in de wereld om door bedreiging en agressieoorlogen de rijkdom van de wereld te controleren, zich toe te eigenen en uit te buiten ten dienste ook van Europa & partners.

http://www.mintpressnews.com/unworthy-victims-western-wars-have-killed-four-million-muslims-since-1990/204182/

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/04/23/frankrijk-pleegt-staatsgreep-in-ivoorkust-met-de-medeplichtigheid-van-de-vn

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor

DVD Whose peace will it be? Luc Pien

http://www.presstv.ir/Detail/2015/09/09/428494/WikiLeaks-Assange-US-Syria-Assad

Michael Parenti “Het vierde rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Naomi Klein “The shock Doctrine” DVD

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Alfred McCoy “The politics of Heroin:CIA complicity in the globe drug trade”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Greg Palast “Democratie te koop”

 

 

..

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!