De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tegenstrijdige en ontbrekende verkeersborden in de wandelstraten centrum Leuven

dinsdag 8 januari 2013 12:06
Spread the love

In de wandelstraten in het centrum van de stad heerst een grote verwarring. Het lijkt me dat deze tegenstrijdigheden en deze verwarring een overtreding zijn op de geest en de letter van de verkeerswetgeving. Door deze chaos, tegenstrijdigheid en verwarring staat de deur open voor gedoogbeleid en mogelijke willekeur. Minstens 7 verschillende ‘wandelstraat’-borden dikwijls tegenstrijdig aan mekaar.

Het is toch een recht van de burger, duidelijke en eensluidende verkeersborden te hebben.

Gelijkheidsbeginsel

De stad Leuven is zeer streng tegenover zijn bewoners maar legt zichzelf niet dezelfde normen en reglementen op. De stad legt GAS-boetes op aan de bewoners als ze een dag vroeger papier of een vuilniszak buiten zetten of als ze na middernacht alcohol drinken op straat maar zelf maken ze fouten die meer overlast geven aan de gemeenschap en toch blijven ze ongestraft. Ik vind dat het stadsbestuur haar bewoners onrechtvaardig behandelt.

Ik vind dat volgens het gelijkheidsbeginsel er ook boetes en straffen moet komen voor het stadsbestuur. Ik vind dat er ook een reglement moet komen voor het stadsbestuur en een instantie die ook boetes en straffen oplegt aan het stadsbestuur Leuven als ze fouten maakt. Want nu kunnen ze, door hun machtige positie, gemakkelijk hun fouten verbloemen en hun verantwoordelijkheid ontlopen.

1. tegenstrijdige en ontbrekende borden op de Oude Markt

Het beginbord van de Oude Markt (kant Collegeberg) is een bord wandelstraat “laden en lossen” (zonder uurbeperkingen). Op de Oude markt zelf staat geen enkel verkeersbord aan de aanpalende straten wat betekent dat alle auto’s gedurende 24 uur per dag onbeperkt langs de Oude Markt, langs de Kortestraat, Kiekenstraat en Drie-Engelenberg kunnen rijden en de enige borden die ze aantreffen zijn de einde zone borden “wandelstraat, uitgezonderd laden en lossen 6-11”  op de Grote Markt, Brusselsestraat en Parijsstraat.

Er ontbreken een paar borden op de Oude Markt, namelijk juist na de Zeelstraat bvb “uitgezonderd laden en lossen 6-11uur”. Er ontbreekt ook een bord aan de Drie-Engelenberg gezien dat de Parijsstraat ook een “uitgezonderd laden en lossen 6-11 uur”-zone is.

Ik zie ook geen einde zone voor het beginbord van de Oude Markt (kant Collegeberg).

Nu staan alle andere ‘einde zone’-borden op de Grote Markt, in de Parijsstraat, Krakenstraat en Zeelstraat (kant Naamsestraat) in tegenstrijdigheid met het beginbord Oude markt (Collegeberg).

Het ‘einde zone’-bord van de Oude Markt (kant Collegeberg) is ook een “laden en lossen zonder uurbeperkingen”.

Ik zie geen beginbord voor dit eindebord.

2. Zeelstraat, zeer tegenstrijdig ‘einde zone’-bord

Het ‘einde zone’-bord (kant Naamsestraat) is wandelstraat  uitgezonderd fietsen (laden en lossen niet toegelaten)  Dit ‘einde zone’-bord staat foutief gezien dat de Zeelstraat geen beginbord heeft (kant Oude Markt) en dus is het gedurende 24 uur per dag toegelaten te laden en te lossen vanaf de Oude Markt (kant Collegeberg).

Er moet ook een verkeersbord staan “verplicht naar rechts draaien” aan de Zeelstraat (kant Naamsestraat) (zie punt 8)

Ik zie ook geen ‘begin zone’-bord voor dit ‘einde zone’-bord.

3. Afwezige borden in de Kiekenstraat.

Een straat tussen de Oude Markt en de Naamsestraat zonder verkeersborden dat afhankelijk is van 3 verschillende wandelstraat zones (zie punt 1,8).

Er ontbreekt een bord aan de kant Oude Markt of een bord tussen Oude Markt (Collegeberg) en de Kiekenstraat “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11”.

Om volledig eensluidende borden te hebben moet er nog aan de kant Naamse straat een “verplicht naar rechts” bord komen en in de Naamsestraat (richting grote Markt) voor alle duidelijkheid ter hoogte van de Kiekenstraat nog een bord “wandelstraat “.(zie punt 8)

4. Krakenstraat

Kant Naamsestraat staat een ‘enkeling’ bord namelijk “wandelstraat zonder uitzonderingen”.(foto 3) Ik zie geen ‘einde zone’-bord voor dit ‘enkeling’ bord.

Het ‘einde zone’-bord aan de Naamsestraat is een “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en uitgezonderd fietsers” Daardoor moet er een beginbord (kant Oude Markt) komen “uitgezonderd laden en lossen 6-11” ten dienste van de auto’s komende van de Oude Markt (kant Collegeberg).

Volgens de borden is het verboden te fietsen naar de Oude Markt maar er mag wel gefietst worden naar de Naamsestraat .

5. Tegenstrijdige borden in de Parijsstraat.

In het begin van de wandelstraat (kant Minderbroedersstraat) staat een oud bord “wandelstraat, uitgezonderd laden en lossen 6-11 en uitgezonderd fietsen”. Sinds een tijdje staat er boven het oude bord nu een “verboden richting” bord . Het lijkt me tegenstrijdig en verwarrend.

Ter hoogte van de Drie-Engelenberg staat nu ook een nieuw bord “verplichte richting” richting Minderbroeders straat dat waarschijnlijk ten dienst staat van het verkeer komende van de Oude Markt.

6. Ontbrekende borden in de Drie-Engelenberg

Er ontbreekt een bord kant Oude Markt “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11”. Gezien er in de Parijsstraat een nieuw  bord “verplichte richting” staat, moet er ook voor alle duidelijkheid aan de kant Parijsstraat een bord “verplicht naar links” staan.

7. Verschillende ‘wandelstraat’ borden op de Grote Markt

Het beginbord (kant De Somerplein) is wandelstraat  (laden en lossen niet toegelaten). Het beginbord kant de Layensplein/Mechelsestraat is wandelstraat (uitgezonderd laden en lossen 6-11). Tussen deze twee borden zou er op de Grote Markt nog een bord “wandelstraat D11” moeten staan, ter hoogte van de Naamsestraat.

8. Borden D11 “verplichte weg voor voetgangers” Grote Markt en Naamsestraat

Het begin en het einde zone bord aan de Grote Markt (De Somerplein) en het ‘begin zone’-bord aan de Naamsestraat (richting Grote Markt) zijn wandelstraat , uitgezonderd fietsers, wat volgens mijn waarneming betekent dat er geen verkeer toegelaten is tussen de Naamsestraat en de Grote Markt en tussen het De Somerplein en de Naamsestraat en ook niet tussen het De Somerplein en de Brusselsestraat.

Voor het ‘begin zone’-bord aan de Grote Markt (kant De Somerplein) zie ik geen ‘einde zone’-bord.

Ik denk dat er een ‘einde zone’-bord moet komen op de Grote Markt ter hoogte van de  Naamsestraat.

Volgens de huidige borden is enkel één richting toegelaten namelijk van het de Layensplein/Brusselsestraat tussen 6-11 richting Naamsestraat.

Het ‘einde zone’-bord aan de Naamsestraat is wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en dus is dit het ‘einde zone’-bord voor het ‘begin zone’-bord op Grote Markt (kant de Layensplein).

Het bord wandelstraat zonder laden en lossen op de Grote Markt en de Naamsestraat lijken me heel moeilijk om te doen respecteren. Er zullen altijd tientallen en zelfs honderden auto’s per dag in overtreding zijn. In elk geval, voor alle duidelijkheid zouden er moeten bijkomende borden komen, zeker gezien het verwarring brengende verschil tussen de borden op de Grote Markt.

9. Lakenweversstraat

In de Lakenweversstraat (kant Naamsestraat) staat een verkeersbord “verboden naar rechts af te slaan, uitgezonderd bevoorrading van 6 tot 11”.

Als de automobilisten voor de bevoorrading naar rechts draaien komen ze 50 meter verder op de Naamsestraat, het bord wandelstraat D11, uitgezonderd fietsers tegen. Volgens mijn waarnemingen ontbreekt er vóór dit bord aan de Naamsestraat een bord “verplicht draaien naar links” want alleen de Zeelstraat is “wandelstraat uitgezonderd laden-lossen 6-11 uur”  Zonder een bord “verplicht draaien naar links” staat het bord in de Lakenwevers straat in tegenstrijdigheid met het bord ongeveer 50 meter verder op de Naamsestraat.

10. Verkeersbord Muntstraat niet duidelijk voor fietsers

Het verkeersbord aan de Muntstraat (hoogte Boekhandelstraat) is nog altijd half verborgen achter de luifel van een restaurant. Volgens de borden is de Muntstraat alleen bereikbaar vanuit de Brusselsestraat of de Grote Markt kant De Layensplein. (zie punt 8)

Zelfs in de Muntstraat fietsen de studenten tussen de terrassen van de restaurants. Dit lijkt me een bepaald verlies aan levenskwaliteit voor de wandelaars en klanten van de terrassen van de restaurants.

Het bord waarover het gaat is een verkeersbord wandelstraat (uitgezonderd laden en lossen tussen 6u en11u). Over fietsers wordt geen melding gemaakt.

Het lijkt me niet duidelijk genoeg tegenover de fietsers en waarschijnlijk zullen de studenten zelfs overtuigd zijn dat ze daar mogen fietsen ook gezien dat de auto’s mogen laden en lossen tussen 6 en 11 uur. Hetzelfde geldt voor het verkeersbord aan het begin van de s’ Meiersstraat (kant Hogeschoolplein)

Ik vind dat in een stad met duizenden fietsers het stadsbestuur gewoon verwarring schept met dergelijke “sumiere” borden. Het enige verschil met een bord waar wel mag gefietst worden is de afwezigheid van een afbeelding van een fiets.

De fietsende student heeft duidelijkheid nodig. Een oplossing zou zijn in de wandelstraten waar niet mag gefietst worden, grote duidelijke, goed zichtbare en leesbare verkeersborden plaatsen zoals een verboden richtingsbord met de afbeelding van een fiets in het midden en als het nodig is zelfs borden waar geschreven staat ” FIETSEN VERBODEN””FIETSERS HIER AFSTAPPEN”

11. Geen borden aan de Boekhandelstraat

Dit is een straat die afhankelijk is van verschillende wandelstraat borden, een bord laden en lossen 6-11, uitgezonderd fietsers kant Naamsestraat (verkeer komende van de Brusselsestraat  en het De Layensplein) en een bord wandelstraat  langs de Grote Markt uitgezonderd fietsers (De Somerplein) (zie punt  8) . Gezien ook dat volgens het onduidelijke bord in de Muntstraat  waarschijnlijk de fietsers niet toegelaten zijn, ontbreken er borden tussen de Muntstraat en de Boekhandelstraat in de twee richtingen.

Als daarbij een mogelijke “verdwaalde” automobilist toch vanuit het De Somerplein langs het politiekantoor komt, is er geen zichtbaar bord aan de Muntstraat wat dus voor verwarring zorgt.

12. De Wieringstraat

De straat wordt door de automobilisten gebruikt als doorgang tussen de Brusselsestraat en de Drinkwaterstraat en tussen de Onze Lieve Vrouwstraat en de Franz Tielemanslaan, waar de automobilisten door een deel van de wandelstraat rijden. Ik vind dat hier bijkomende maatregelen moeten genomen worden om de levenskwaliteit en de veiligheid van de voetgangers in de wandelstraat te vrijwaren.

Aan het begin van de Wieringstraat richting Drinkwaterstraat (kant Brusselsestraat) staat een bord  einde zone “wandelstraat uitgezonderd fietsers” dat wel in tegenstrijd is met de zone in de Brusselsestraat ” wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11uur”.

Als beginbord (kant Drinkwaterstraat) richting Brusselsestraat staat een bord “doodlopende straat, uitgezonderd fietsers”. Op het andere uiteinde van de straat (kant Brusselsestraat), staat een begin zone bord voor de Brusselsestraat ” wandelstraat D11, uitgezonderd fietsers”, ook in tegenstrijdigheid met de zone wandelstraat Brusselsestraat ,(de afbeelding van de fiets is zelfs afgeplakt met plakband).

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!