De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Symposium aan UGent over redelijk betaalde arbeid en democratie in Gent en Europa

maandag 25 november 2019 13:30
Spread the love

Het andere symposium dat onafhankelijk, ‘out-of-the-box’, lange-termijn denken over werk en democratie wil bevorderen. Anders omdat het een internationaal naast een lokaal (Gents) perspectief plaatst, anders omdat de sprekers willen aanzetten tot het actief door de deelnemers formuleren van alternatieven, anders omdat er naast inzicht ook input voor beleid gemaakt wordt, anders omdat er na het gebeuren verder gewerkt wordt met de resultaten.

Een symposium georganiseerd door Crescendo-S in samenwerking met ‘T Zal Wel Gaan, UGent, de stad Gent en Diem25.

Op vrijdag 13 december 2019 om 19u30 worden er in de UFO (Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent) stimulerende dialogen tussen sprekers aangeboden:

  • Een economisch perspectief met Prof. Yanis Varoufakis (Griekse ex-minister financiën, Diem25, Grieks parlement), Prof. Koen Schoors (UG) en Prof. Petra De Sutter (UG, EU parlement).
  • Een rechten- en identeitsperspectief met Prof. Olivier De Schutter (UCL, Columbia University, UN), Prof. Em. Rik Pinxten (UG) en Prof. An Jacobs (VUB).
  • Een vooruitstrevend stadsperspectief met Jordi Ayala Roquetta (Algemeen Directeur stad Barcelona), Daniel Termont (Gent, Eurocities) en Kathleen Van Brempt (EU parlement) .

De moderator is Anna Luyten. Bij elk thema wordt zowel een internationaal (EU) als lokaal (steden) perspectief gehanteerd. Er zal tevens aandacht zijn voor een Green New Deal.

De avond is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven, zie link onderaan. De voertaal is Engels. Inschrijving kan vanaf 29/10; kom dan terug naar deze website.

Op zaterdag 14 december 2019 zijn er workshops in de  Zebrastraat (Gent), dit in de ochtend en de namiddag, gevolgd door een synthese in een plenumsessie en feedback van het sprekers-panel van vrijdagavond.

Elke workshop heeft een ochtend- en namiddagsessie zodat je aan 2 verschillende kan deelnemen. Elke workshopsessie heeft maximum 40 deelnemers (4 tafels). Experten begeleiden de sessie en geven je input om vernieuwende ideeën te formuleren m.b.t. het beleid wat u zou wensen. Een sessie duurt 2,5 uur. De voertalen zijn Nederlands en Engels. Vertegenwoordigers uit de stadsadministratie van Gent nemen ook deel. De workshops:

  • Defining new ways of democracy at work, begeleid door Prof. Humblet (sociaal recht UG) en vertegenwoordigers van de sociale partners.
  • Defining new ways of democracy at the market & society level, begeleid door Prof Deschacht (arbeidseconomie, KUL), Rudy De Leeuw (internationaal vakverbond), …
  • Developing inclusive and complementary ways of defining and valuing work, including commons and ‘social economy’, begeleid door Prof. Rik Pinxten, prof. Stijn Oosterlinck (urban sociologie, maatschappelijke innovatie, UA), Rudy Coddens (OCMW Gent), vertegenwoordigers van sociale werkplaatsen.
  • Developing new, sustainable and inclusive business models and practices at city level. Begeleid door Daan Schalck (CEO of the port Gent-Vlissingen) en Koen Schoors (economie, Gent).
  • How to turn IT, internet, robotics and AI into a utopia and not a dystopia, begeleid door Prof Belpaeme (robotica UG) en Joren De wachter (Diem25 – Technological Sovereignty).

Hiervoor moet u zich inschrijven, voor een of twee sessies van de worskhops – hou er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is (200). Inschrijving kan via deze link (UG): https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/Arbeidendemocratie. Wie zich inschrijft voor een workshop krijgt meer details over deze workshop voor de start van het symposium.

Je kan, of je nu niet kan komen, of enkel vrijdagavond of ook zaterdag, bijdragen aan het succes van dit symposium. Laat ons je bekommernissen m.b.t. werk en democratie kennen, met 1 woord. Ook hier willen wij anders zijn, deze woorden zullen door een Griekse kunstenares verwerkt worden in een kunstwerk wat tijdens het symposium zal te zien zijn (It’s time to open the black boxes). Gewoon doen, surf even naar https://www.opentheblackboxes.com/web/oproep/ of voor toelichting bij de tentoonstelling

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!