Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De Vadder is televisiegezicht en commentator bij elke mogelijke politieke beslissing of ook rimpeling, en door half Vlaanderen waarschijnlijk  gekend als ‘Wetstraat-journalist’. Hij schrijft regelmatig een boek over de politieke discussies in ons land. Wat hij hier brengt is een belangr...

  Als ‘buitenstaander’ in het vakgebied van Peter Lacoere[1] en als geëngageerde intellectueel schrijf ik een recensie over dit synthetische boek.  Er is veel discussie in politieke kringen over ruimtelijke ordening, vrijheid van keuze in de vastgoedsector, rechten op diensten (koppeling ...

  Ook De comeback van Europa, Van Brempts nieuwste boek, hoort in die rij. Het is helder en bevattelijk geschreven. Van Brempt spreekt de lezer soms direct aan, en doet echt inspanningen om moeilijke en vaak complexe problemen zo te formuleren dat de lezer mee is, zonder daarbij te vee...

  Dat stuk van het Midden Oosten is  de speelbal van grote imperialistische machten (Rusland, de VS en de EU) en lokale ambitieuze en would-be imperialisten (Turkije van Erdogan, maar evengoed de regimes in Syrië, Irak en verder). Zij gebruiken miljoenen inwoners en vluchtelingen als onde...

  Ik ben geen historicus, en evenmin een specialist in de Vlaamse Beweging. Ik beschouw mezelf als onorthodox progressief (in deze tijd). Mijn vak is de antropologie, dat wil zeggen de studie van cultuur en culturen, wat door links en rechts doorgaans als ‘soft’ wordt gezien: het zich bez...

  In de praktijk gaat het over de vraag of we genetisch/economisch/neurologisch door en door geprogrammeerd zijn, dan wel of de mens in wezen aanpassingsvaardig is. De eerste optie is nog steeds bijzonder populair in de diverse vormen waarin ze gekend is: het is de 'natuur van de mens'...

  In zijn boek Medeplichtig – Strijden om betekenis onderzoekt sociolinguïst Jef Verschueren (°1952) of en hoe de posities rond sociopolitieke thema’s zoals (culturele) identiteit , migratie en dergelijke moeten herbekeken worden in het licht van recente ontwikkelingen: de toenemende poli...

  Het andere boek was ‘Vrijheid’, door Annelien De Dijn, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, maar eerst gepubliceerd door Harvard U.P.  Maggie Nelson is literatuurwetenschapper aan een universiteit in California.  Bovendien is ze ook schrijfster van fictieboeken, waaronder het pas ...

  Dit thema is belangwekkend, zoals iedereen wel aanvoelt of soms ook weet. Maar wat valt er onder en hoe kunnen we die diepere tendens begrijpen, terwijl we er natuurlijk volop in zitten? Radicalisering is een begrip dat vaak terugkomt in de reguliere media en daarom ook start Fraihi ...

  De auteur is theologisch geschoold, en heeft tegelijk een antropologische ervaring, vooral in Afrika. In een tijd die een toenemende polarisering en zelfs oorlogsdreiging laat zien, is dit onderwerp ook zeker gepast. Misschien, zeg ik in alle sympathie, is het zelfs mogelijk om uit d...

Load More