De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stuxnet-computerworm /  De angst voor de  Islam
Samenleving, Europa, Islam, Iran, Wereld, Islamfobie, Kerncentrale, Computervirus, Consumentisme -

Stuxnet-computerworm / De angst voor de Islam

vrijdag 24 september 2010 12:02
Spread the love

Stuxnet-computerworm heeft het gemunt op Iraanse kerncentrale

Een uiterst gesofisticeerd en kwaadaardig softwarevirus, dat afgelopen jaar een onbekend aantal elektriciteitscentrales, pijpleidiingen en fabrieken heeft geïnfecteerd, lijkt de eerste malware te zijn die is ontwikkeld om schade aan te richten in de fysieke wereld. De worm bespioneert en herprogrammeert industriële installaties en slaagt er ook in de veranderingen verborgen te houden. Volgens veiligheidsexperts, die de Stuxnet computerworm hebben bestudeerd, is de complexiteit ervan hoogst ongewoon voor een zogenaamde malware en is hij ontwikkeld door een goed gefinancierd en welgeorganiseerd team dat waarschijnlijk werkt in opdracht van een nationale regering.

De Stuxnet-trojaan maakt misbruik van een gat in het Windows-beheerssysteem van Microsoft om op zoek te gaan naar een type software van Siemens, dat gebruikt wordt om industriële componenten als kleppen en remmen te controleren. Stuxnet kan zichzelf verbergen en wachten op gunstige condities om de componenten nieuwe orders te geven en toe te slaan. Die orders houden meestal het tegenovergestelde in van wat de componenten normaal horen te doen.

Op een conferentie in Maryland zei de Duitse veiligheidsexpert Ralph Langner dat Stuxnet het waarschijnlijk niet op één sector, maar op één welbepaalde industriële plant heeft gemunt. Volgens Langner zou dat wel eens de Iraanse nucleaire faciliteit in Bushehr kunnen zijn, op zo’n 1.300 kilometer van Teheran. Iran zou op die site grote vorderingen hebben gemaakt op nucleair vlak en volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zou het land er aan een kernwapen werken. Het bedrijf Symantec, dat specialiseert in de analyse en bestrijding van computervirussen, treedt de visie van Langner bij. Iran zou dit jaar met veel meer infecties te kampen hebben dan eender welk ander land.

Volgens Siemens hebben sinds 15 juli 15 klanten problemen met de Stuxnetworm gerapporteerd.

Bron : Financial Times / Express.be

__________________________________________________________________

Consumentisme zal sharia overwinnen

De angst voor de Islam levert sinds zondag ook in Zweden zetels in het parlement op. Jimmy Åkesson, de leider van de Zweedse anti-immigratiepartij heeft in zijn land de toon gezet waarmee we in de rest van West-Europa vertrouwd zijn geraakt. In Scandinavië, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland zijn de anti-islambewegingen tot de gevestigde orde gaan horen. Toch heeft Europa niet de minste intentie om zich te laten islamiseren, schrijft Henk Hofland in NRC Handelsblad.

Waarom komen moslims naar Europa? In de eerste plaats uit motieven die voor zowat alle migranten dezelfde zijn. Hun land van herkomst bood geen kansen op een behoorlijk bestaan. Ze kregen geen geheime bevelen van imperialistische imams. Was dat wel het geval geweest, dan zou dat allang zijn uitgelekt en dan had het Westen passende tegenmaatregelen genomen.

De afgelopen halve eeuw heeft het Westen in zijn geheel zich een weergaloze aardse attractie verworven, waartegen tot dusver geen godsdienst opgewassen is gebleken: het consumentisme. De eindeloze reeks van mogelijkheden, voor iedereen, om aards te genieten.

Dat heeft weer zijn eigen nadelen, maar als we het verstandig aanpakken is de volgende generatie moslims tot consument geworden. Dan hebben ze de sharia overwonnen.

Ook de Sloveense krant Dnevnik heeft vragen bij zo veel islamofobie. Politici geven buitenlanders graag de schuld voor al wat in Europa mis loopt. Dat geldt zowel voor de rijke als de armere Europese landen. Italië heeft een modern politiek systeem opgebouwd dat is gebaseerd op xenofobie, terwijl slechts 6% van de inwoners buitenlanders zijn. In het Verenigd Koninkrijk is het 10% en in Zweden, het land dat het meest recent deze trend lijkt te hebben ontdekt, is amper 9% van de bevolking van niet Scandinavische origine.

Wanneer een continent in crisis verkeert, heeft de buitenlander het gedaan. Ze vormen een makkelijk doelwit, omdat er zo weinig van zijn.

Bron : NRC Handelsblad / Sloveense krant Dnevnik / Express.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!