De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Alliantie D19 – 20: Oproep aan de burgers
Europa, EU, LEF, Begrotingspact, EU-begrotingsverdrag, Budgettair pact, Begrotingsverdrag, Transatlantisch verdrag -

Alliantie D19 – 20: Oproep aan de burgers

zondag 8 december 2013 14:10
Spread the love

Naar aanleiding van een unanieme beslissing steunt de Brusselse ACOD LRB de Alliantie D19-20. Wij zullen dan ook actief deelnemen aan de blokkering van de Europese top op 19 en 20 december 2013.

Met jullie steun zullen wij al het nodige doen om te beletten dat deze top doorgaat, die onze openbare financiën en onze koopkracht aantast en die bijdraagt tot de verrijking van de banken.

Neen aan het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (TSCG)!

Laten we tonen aan Europa dat we met kracht elke poging tot vernietiging van ons sociaal systeem zullen bestrijden.

Neen aan het transatlantisch verdrag!

Aarzel niet om deze oproep naar zoveel mogelijk mensen door te sturen, we moeten reageren. Allen samen moeten we tonen dat we er genoeg van hebben!

Dit alles vergt een massale en actieve deelname!

Ik reken op jullie aanwezigheid.

Rudy JANSSENS (Federaal Secretaris – ACOD Brussel)

Oproep in PDF hier te downloaden
Meer info op www.d19-20.be

Actie van Belgische burgers in de Europese Commissie

take down
the paywall
steun ons nu!