De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SPIRITUELE BIJDRAGE AAN DE GENEZING VAN HET LICHAAM

dinsdag 24 augustus 2010 12:45
Spread the love

De mens is een geestelijk wezen met een lichaam en de aarde is een school waar de mens bepaalde lessen leert om beter en sterker de geestelijke essentie te kunnen uitdrukken.

zelf-kennis

Ik geloof dat er achter een ziekte, een zin , een boodschap, een les voor de mens kan zitten. Het is altijd goed te zoeken of er een onderdrukking van belangrijke gevoelens is en of er een onderdrukking geweest is van een grote hunkering zoals een jeugddroom of ideaal.
De pijn kan je gebruiken om te bezinnen over je leven, om innerlijk te groeien en door een bewustwordingsproces, je gevoelens toe te geven, uit te drukken, jezelf en de anderen te vergeven en los te laten.
Als er ooit schade aan de anderen berokkend werd, is dit het moment om deze schade te herstellen, relaties te helen, VERGEVING te vragen en te geven aan de anderen en aan jezelf. Dit is het moment om de mogelijke schade die jij aan je broer/zuster berokkend hebt te biechten tegenover de medemens en Grote geest /Universeel bewustzijn.

Vergeef ook de mensen die je ooit pijn gedaan hebben en laat los want boosheid en wrok kunnen mensen ook ziek maken.
Er zijn ook mensen die hoofdzakelijk leven voor anderen, zich opofferen voor anderen uit een tekort aan zelf-waarde , een tekort aan eigenliefde en schuld want ze hebben nooit geleerd of toestemming gekregen om sterk in zichzelf te staan.
Als wij al een sterk ZELF hebben, is dit het moment om bevrijding te zoeken van onze egocentrische cocon van afgescheidenheid en ons open te stellen voor de mensen rondom ons, ons open te stellen voor de liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, solidariteit en medevreugde .
Het is tijd om ons open te stellen voor de troostende, rust- en krachtgevende spirituele wereld.
De mens komt naar de aardse school om bepaalde lessen te leren en zo lerend zich te transformeren naar meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, integriteit, respect en vriendelijkheid.

De juiste visie

We leven in een wonder en in een mysterie. Het is belangrijk te zoeken naar de juiste visie over de grote werkelijkheid, te zoeken welke de bevoegdheden van Grote geest/Universeel bewustzijn zijn en welke de juiste verhouding is tussen de mens en Universeel bewustzijn.

Daardoor vind ik het belangrijk te communiceren met Grote Geest of de beschermengel. Praat ertegen, vraag raadgeving, wat je moet doen om te genezen, welke medicatie en behandeling goed is voor jou. Vraag welke les je nu moet leren, wat je moet veranderen in je visie, je gedachten, gevoelens en daden. Vraag genezing, wijsheid, liefde en vreugde en kom tot stilte en luister.
Het is belangrijk de innerlijke mens te genezen en als je ook de huidige les geleerd hebt, zijn er veel kansen dat ook het lichaam geneest. Er zijn veel verhalen van wonderbaarlijke genezingen. In elk geval is het de bedoeling om een beter mens te worden want bij de reis naar gene zijde neem je alleen je innerlijke mens mee.

ontspanning

Het is ook belangrijk om dingen te doen die je plezier en vreugde geven en waar jij je goed bij voelt zodat jij tot rust kunt komen en in een ontspannende toestand kunt vertoeven.
Veel lachen kan ook heel genezend zijn. Denk aan dingen waarvoor je dankbaar kunt zijn want DANKBAARHEID kan ook heel genezend werken.

VERGEVING LIEFDE DANKBAARHEID in een ontspannen lichaam bevorderen de eigen genezende kracht van het lichaam, de innerlijke apotheek laat dan de stoffen vrij die het lichaam nodig heeft om te genezen.
ik wens je veel gezondheid, wijsheid, liefde en vreugde.

Brandon Bays ‘De helende reis’

Shivani Goodman”Genezen van binnenuit.Keren en voorkomen van Kanker en andere ziektes”

Carl Simonton “Op weg naar herstel.Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden”

Caryle Hirshberg “Spontane genezing”

 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/01/29/mogelijke-genezing-van-kanker

 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2016/08/22/genezing-van-mens-en-lichaam

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/08/23/dans-tussen-ik-en-zijn

 

http://www.tjitzedejong.com/

https://www.youtube.com/watch?v=0vQwVYMqfFo

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!