De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SOCIALE ZEKERHEID enkel voor de ZWAKSTEN?

SOCIALE ZEKERHEID enkel voor de ZWAKSTEN?

vrijdag 10 januari 2014 14:57
Spread the love

Binnen de NV-A hoort men meer en meer dat de sociale zekerheid moet gereserveerd worden voor de allerzwaksten.

https://www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-hostyn/2014/01/10/liesbeth-homans-pakt-liever-de-werklozen-dan-de-miljonairs-aan

 Hiermee proberen ze zich een sociaal profiel toe te meten maar impliciet zeggen ze dat het gros van de bevolking niet gediend is met een sociale zekerheid.

Deze uitdrukkingen  brengen een staaltje rechts paternalistisch denken naar voor.

Partijen als de NV-A hebben geen notie van wat de sociale zekerheid inhoudt en nog minder welke haar rol is in de samenleving. Aan ons systeem participeert iedereen en sluit niemand uit. Zij die het beter hebben, inzake werk, gezondheid en welzijn steunen degenen die het nu , meestal door ongelukkig toeval, wat minder hebben. Wetende dat de situatie van de betrokkenen snel kan wijzigen in voorspoed naar tegenspoed is dit solidariteitsprincipe de sokkel waarop onze welvaartsstaat moet geënt blijven.  Wie dat niet erkend is van kwade wil of weet niet beter.

take down
the paywall
steun ons nu!