De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SINDS 2005 GEEN JAARVERSLAGEN VAN DE OMBUDSVROUW STAD LEUVEN

zaterdag 13 november 2010 12:12
Spread the love

Naar aanleiding van een vraag tot openbaarheid van het jaarverslag 2009 van de ombudsvrouw van Leuven, kreeg ik als antwoord dat het document niet bestond.
Daarna heb ik aan de stad Leuven het jaarverslag van de ombudsvrouw van 2008 of 2007 gevraagd.
Ze hebben me dan de jaarverslagen van 2003 en 2004 van de vorige ombudsvrouw gestuurd, zonder uitleg over de ontbrekende jaarverslagen.
Ondanks dat op de site van de ombudsdienst staat geschreven “jaarlijks wordt daarenboven aan de gemeenteraad uitvoerig verslag uitgebracht van de behandelde dossiers” en ook ondanks het artikel 21 van het reglement inzake de stedelijke ombudsdienst Leuven “de ombudsvrouw brengt jaarlijks ten overstaan van de gemeenteraad schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden” moet ik concluderen dat er geen jaarverslagen bestaan voor 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. Ik vind dit een overtreding van de regelgeving en een schending van het vertrouwensbeginsel.

Ik vind ook dat het publiek maken van de klachten bij de ombudsdienst zeer belangrijk is want het stimuleert de gemeentediensten om hun werking te verbeteren en bovendien stimuleert het de burger tot meer betrokkenheid en medewerking aan wat er leeft bij de gemeente.Ik vind dat de ombudsdienst jaarlijks moet meedelen wat er fout loopt en wat beter kan en dat er elk jaar een verslag moet bestaan en publiek gemaakt worden. Ik heb hierover de provinciegouverneur geïnformeerd en hij heeft laten weten: “Mijn inziens kan de stad in deze niets worden verweten, en er zijn vanuit mijn ambt geen verdere stappen aangewezen”.Ik kan niet begrijpen dat de provinciegouverneur een overtreding van de regelgeving en een schending van het vertrouwensbeginsel goedpraat.

LEERRIJKE LECTUUR

Ik vind de jaarverslagen 2003-2004 zeer leerrijke lectuur, bvb dat de politie het grootste aantal klachten telt, 24,40% in 2003 en 33,66% in 2004. Er staan klachten over de onvriendelijke houding van de politie, over de parkeerproblematiek en de weggesleepte auto’s. De auto van mijn vriendin werd in de zomer 2010 gedurende de veegactie versleept. Maar de auto stond al geparkeerd voordat de verboden parkeren borden geplaatst waren. En toch kreeg mijn vriendin een boete.In de jaarverslagen staan minstens 3 gelijkaardige feiten. Als de verkeersborden verboden parkeren geplaatst worden dan moeten door de politie de nummerplaten van alle geparkeerde voertuigen genoteerd worden en aan de PV-administratie doorgeven worden. En omdat ze dan ambtshalve versleept worden, krijgen ze bijgevolg geen boete. In het jaarverslag staat geschreven dat alleen sinds 15 september 2004 de PV-administratie begonnen is met het verwittigen van de mensen van wie het voertuig ambtshalve versleept werd. Daarvoor kreeg iedereen terecht of onterecht een boete.
En dan was het aan de burger om de boete te betwisten. Verder staat op blz. 211 geschreven “hierover ondervraagd, antwoordt de politie dat er wat blunders begaan werden door de PV-administratie”. Ik vind dit een schending van het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel.De burger is sowieso al gestresseerd genoeg door het dagelijkse leven om zich later nog te herinneren of er al dan niet verbodsborden stonden op het moment dat hij de auto geparkeerd heeft. Gezien mijn vriendin recent zo’n onterechte boete gekregen heeft, gebeuren er dus nog steeds fouten.
In de laatste 6 maanden heb ik een paar klachten bij de ombudsvrouw ingediend en in één van de klachten heeft ze de juiste bewering van de burger in twijfel getrokken en geloof gehecht aan een foutieve bewering van een medewerkster van de stad en daaruit nog foutieve conclusies, zonder bewijzen en concrete gegevens, getrokken in het nadeel van de burger. Ik vind zoiets niet correct.
Als het probleem niet opgelost raakt en/of de burger niet tevreden is met de manier waarop zijn/haar klacht behandeld is dan kan hij/zij een klacht bij de toezichthoudende overheid, de provincie gouverneur, indienen.Als hij/zij nog steeds niet tevreden is dan kan de burger nog een klacht indienen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om klacht bij de klachtdienst van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in te dienen, Departement Bestuurzaken, Boudewijnlaan 30,bus 35, 1000 Brussel.

Hier vraag ik dat er elk jaar een verslag van de ombudsvrouw is en dat het publiek gemaakt wordt.

actualisering op 27 april 2011:

Gezien ik niet tevreden was met het antwoord van de provincie gouverneur heb ik  rond 15 december 2010 naar het agentschap voor binnenlands bestuur(Vlaamse overheid) geschreven maar ik heb nog steeds geen antwoord gekregen.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/mb36j0cb

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!